Dosje javnega naročila 002057/2019
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
: Natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA
ZJN-3: Odprti postopek

JN002057/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 05.04.2019
JN002057/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002057/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN002057/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002057/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 069-163215
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA
Referenčna številka dokumenta: 351-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):

1. nagrada 9.000 EUR
2. nagrada 7.200 EUR
3. nagrada 5.400 EUR
tri priznanja po 2.700 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad:

19 odškodnin po 700 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): Matic Kuščer, mag. inž. arh., Član (naročnik): Tomaž Marc, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS):Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (ZAPS): Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh., Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko,univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec investicija GOI: Robert Pangršič, Izvedenec za osončenje: Urh Vidmar, Izvedenec za ponikovalno polje: Zoran Marinkovič, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec za OPN: Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh., Skrbnik natečaja: Katja Ševerkar, mag. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 19. 04. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 26. 04. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 17.05.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 22.05.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek 30. 05. 2019 do 16:00 ure
Oddaja makete četrtek 6. 06. 2019 do 12:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 05. 07. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma avgust 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisnem besedilu o natečajnih pogojih se glede dokazila o tehnični sposobnosti nominiranega pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture (stran 17) zahteva predložitev dokazil za gradnjo večstanovanjskih objektov velikosti 1000 m2 ali več. V nadaljevanju so našteti primerljivi objekti po klasifikaciji vrst objektov, med ostalimi tudi pod oznako CC SI 12630 . Ali to pomeni da se ko referenčni objekti upoštevajo tudi visokošolske ustanove, oziroma fakultete in inštituti?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Da, naročnik bo kot dokazilo za izpolnjevanje tehnične sposobnosti nominiranega pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture sprejel referenco, ki je po klasifikaciji vrst objektov opredeljena z oznako CC SI 12630, pri čemer morata predložena referenca in nominirani pooblaščeni arhitekt izpolnjevati tudi preostale navedene zahteve.Datum objave: 17.04.2019   16:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Razpisovalec je določil nerazumno kratko, 14-dnevno, obdobje v katerem lahko ponudniki zastavljamo vsebinska vprašanja.
V tako kratkem času ni mogoča kvalitetna priprava ter oblikovanje vprašanj, kar lahko vpliva na slabo razumevanje projektne naloge
in nekaterih specifičnih zahtev naročnika, kar se je na natečajih tega razpisovalca v preteklosti že dogajalo.
Isti razpisovalec je v vseh primerljivih natečajih v zadnjem obdobju, dopustil enomesečni rok za vsebinska vprašanja (Brdo 2 - 30 dni, Rakova jelša II - 36 dni, Jesihov štradon - 29 dni).
Rok za zastavitev vsebinskih vprašanj se pri natečaju Stanovanjska soseska Zvezna ulica izteče že 41 dni pred oddajo elaboratov, pri vseh prej naštetih natečajih pa se je iztekel 30 dni pred oddajo elaborata.
Zavoljo kvalitetnejše priprave natečajnih elaboratov predlagamo, da tudi v tem primeru izberete enako dolgo obdobje za zastavitev vsebinskih vprašanj.
Zaradi zgoraj navedenega vas vljudno pozivamo, da podaljšate rok za zastavljanje vsebinskih vprašanj do 30.4.2019.

Že vnaprej hvala.

ODGOVOR

Nov podaljšani rok za postavljanje vsebinskih vprašanj je 2.5.2019, nov podaljšani rok za odgovore na vsebinska vprašanja je 9.5.2019.


Datum objave: 25.04.2019   15:38
VPRAŠANJE
1.
Ali določilo v prvem stavku točke 4.6. natečajnih pogojev: ocenjena vrednost projektne dokumentacije ne sme preseči 4% ocenjene vrednosti investicije GOI pomeni, da bodo natečajni elaborati, ki bodo podali višjo ponudbeno vrednost od te ocenjene vrednosti izločeni iz ocenjevanja?
2.
Ali sme naročnik v primeru, da zmaga natečajni elaborat s ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost, v fazi pogajanj sploh sprejeti višjo ceno kot je objavljena ocenjena vrednost?


ODGOVOR
1.
Merila za ocenjevanje natečajnih elaboratov so določena v točki 7. natečajnih pogojev in ne vključujejo ponudbene cene. Natečajni elaborati, ki bodo ponudili višjo ponudbeno ceno glede na ciljno investicijsko vrednost, iz ocenjevanja ne bodo izločeni.

2.
V fazi pogajanj bo naročnik s prvonagrajenim natečajnikom izvedel pogajanja o ponudbeni ceni. Naročnik je vezan na zagotovljena sredstva in ne more sprejeti ponudbe, ki presega zagotovljena sredstva.
Datum objave: 07.05.2019   15:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko bolj natančno opredelite prepoved vključevanja 3d vizualizacij? Kaj vse šteje med 3d vizualizacije?

Nevarnost je namreč, da bo v primeru nedefiniranosti dosežen ravno nasprotni učinek od sorazmerne obremenitve natečanjikov, saj bodo natečajniki poskusili izkoristiti "luknje". Podobna prepoved je veljala naprimer tudi pri Centru Barje, vendar so pri mnogih elaboratih kljub temu včjučeni 3d prikazi takšnih in drugačnih oblik. Kako boste natečajnikom zagotovili, da bodo morebitni nedovoljeni prikazi komisiji res nedostopni in bo s tem dosežena enakopravnost?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Prepoved vključevanja 3D vizualizacij natečajnih rešitev pomeni, da v natečajno gradivo ni dovoljeno vključevati 3D aksonometričnih in perspektivnih prikazov natečajnih rešitev. Prepoved 3D prikazov velja za vse vrste 3D prikazov, razen za preproste pojasnilne 3D sheme / skice, v obliki preprostega črtnega 3D modela ali ročne skice. Ureditvena situacija, tlorisi, prerezi in fasade morajo biti izdelani v 2D tehniki, kar pomeni enostavno črtno risbo (dovoljena je uporaba preprostih rastrov). Prepovedane oblike prikazov skrbnik natečaja ob evidentiranju elaboratov prekrije in tako ne morejo vplivati na ocenjevalno komisijo oziroma končni izbor.

3D prikaze je dovoljeno oziroma obvezno uporabiti za izdelavo študije osončenja in skladno z razpisnimi pogoji oddati samo digitalno obliko za pregled, ki ga bo izvedel strokovnjak za osončenje.Datum objave: 21.05.2019   10:57
Fotografije makete širšega območja so objavljene med dokumentacijo E_foto maketa. Maketa je na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 22.5.2019.