Dosje javnega naročila 002057/2019
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
: Natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA
ZJN-3: Odprti postopek

JN002057/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 05.04.2019

    JN002057/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 069-163215
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA
Referenčna številka dokumenta: 351-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, ENOSTOPENJSKI, PROJEKTNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
skladno z natečajnimi pogojiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja):

1. nagrada 9.000 EUR
2. nagrada 7.200 EUR
3. nagrada 5.400 EUR
tri priznanja po 2.700 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad:

19 odškodnin po 700 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): Matic Kuščer, mag. inž. arh., Član (naročnik): Tomaž Marc, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS):Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): Tanja Gašperšič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (ZAPS): Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalka A: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh., Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko,univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec investicija GOI: Robert Pangršič, Izvedenec za osončenje: Urh Vidmar, Izvedenec za ponikovalno polje: Zoran Marinkovič, univ. dipl. inž. grad., Izvedenec za OPN: Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh., Skrbnik natečaja: Katja Ševerkar, mag. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 19. 04. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 26. 04. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 17.05.2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 22.05.2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek 30. 05. 2019 do 16:00 ure
Oddaja makete četrtek 6. 06. 2019 do 12:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 05. 07. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma avgust 2019

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisnem besedilu o natečajnih pogojih se glede dokazila o tehnični sposobnosti nominiranega pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture (stran 17) zahteva predložitev dokazil za gradnjo večstanovanjskih objektov velikosti 1000 m2 ali več. V nadaljevanju so našteti primerljivi objekti po klasifikaciji vrst objektov, med ostalimi tudi pod oznako CC SI 12630 . Ali to pomeni da se ko referenčni objekti upoštevajo tudi visokošolske ustanove, oziroma fakultete in inštituti?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Da, naročnik bo kot dokazilo za izpolnjevanje tehnične sposobnosti nominiranega pooblaščenega arhitekta za načrt arhitekture sprejel referenco, ki je po klasifikaciji vrst objektov opredeljena z oznako CC SI 12630, pri čemer morata predložena referenca in nominirani pooblaščeni arhitekt izpolnjevati tudi preostale navedene zahteve.Datum objave: 17.04.2019   16:43
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Razpisovalec je določil nerazumno kratko, 14-dnevno, obdobje v katerem lahko ponudniki zastavljamo vsebinska vprašanja.
V tako kratkem času ni mogoča kvalitetna priprava ter oblikovanje vprašanj, kar lahko vpliva na slabo razumevanje projektne naloge
in nekaterih specifičnih zahtev naročnika, kar se je na natečajih tega razpisovalca v preteklosti že dogajalo.
Isti razpisovalec je v vseh primerljivih natečajih v zadnjem obdobju, dopustil enomesečni rok za vsebinska vprašanja (Brdo 2 - 30 dni, Rakova jelša II - 36 dni, Jesihov štradon - 29 dni).
Rok za zastavitev vsebinskih vprašanj se pri natečaju Stanovanjska soseska Zvezna ulica izteče že 41 dni pred oddajo elaboratov, pri vseh prej naštetih natečajih pa se je iztekel 30 dni pred oddajo elaborata.
Zavoljo kvalitetnejše priprave natečajnih elaboratov predlagamo, da tudi v tem primeru izberete enako dolgo obdobje za zastavitev vsebinskih vprašanj.
Zaradi zgoraj navedenega vas vljudno pozivamo, da podaljšate rok za zastavljanje vsebinskih vprašanj do 30.4.2019.

Že vnaprej hvala.

ODGOVOR

Nov podaljšani rok za postavljanje vsebinskih vprašanj je 2.5.2019, nov podaljšani rok za odgovore na vsebinska vprašanja je 9.5.2019.