Dosje javnega naročila 002000/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024 v Mestni občini Kranj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.532.311,41 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002000/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.04.2019
JN002000/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002000/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002000/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN002000/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002000/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002000/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002000/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN002000/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN002000/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN002000/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.08.2019
JN002000/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.10.2020
JN002000/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.04.2021
JN002000/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.04.2021
JN002000/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2021
JN002000/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2021
JN002000/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.12.2021
JN002000/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.10.2022
JN002000/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002000/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 067-157347
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Brane Šimenc
brane.simenc@kranj.si
+386 42373141
+386 42373107

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kranj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8311
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2024 v Mestni občini Kranj
Referenčna številka dokumenta: 600-23/2019-2-(47/10)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v obdobju od 1.9.2019 do 31.8.2024 v Mestni občini Kranj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevoz učencev iz Mestne občine Kranj v osnovno šolo z avtobusom, ki so do tega upravičeni
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz učencev iz Mestne občine Kranj v osnovno šolo z avtobusom, ki so do tega upravičeni na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 UPB, 102/07, 63/13) in Navodil o odobritvi brezplačnega prevoza v osnovno šolo (Uradni list RS, št. 56/2005)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevoz otrok v Podružnično šolo Trstenik
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz otrok v Podružnično šolo Trstenik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevoz otrok v Podružnično šolo Goriče
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz otrok v Podružnično šolo Goriče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevoz otrok s posebnimi potrebami iz Mestne občine Kranj
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz otrok s posebnimi potrebami iz Mestne občine Kranj, ki so z odločbami Zavoda RS za šolstvo napoteni na šolanje v Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   15:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za naslednja pojasnila:
- v 3. poglavju naročnik določa 24 urni rok za obveščanje spremenjenih potreb po prevozih - opozarjamo, da je zaradi načrtovanja dela voznikov in spoštovanja zakonodaje to povsem neustrezen rok, zato predlagamo da se ta rok podaljša vsaj na 72 ur
- v 8. členu vzorca pogodbe je določeno, da se bodo brezplačni km uporabljali za prevoze na strokovne ekskurzije, zato predlagamo da se 8. člen dopolni z določilom, da se brezplačni km razumejo kot obračunski km, skladno s tržnimi pogoji, ki veljajo za izvajanje občasnih prevozov.

Hvala.

ODGOVOR
1. Naročnik ne vidi problema za podaljšanje na 72 ur, ker v preteklosti ni imel nobenih problemov s spreminjanjem dogovorjenih prevozov. Kot predlagano se ta rok podaljša na 72 ur.
2. Naročniku je pomembno to, da so ponujeni kilometri brezplačni, na kakšen način bo izvajalec vodil evidenco je stvar in naloga izvajalca.Datum objave: 25.04.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.) SKLOP 2 TRSTENIK : koliko oseb je predvidenih pri odhodu in prihodu? Ali sta potrebna dva busa oz kombija?
2.) SKLOP 3 GORIČE : koliko oseb je predvidenih pri odhodu in prihodu? Koliko kombijev je predvidenih?
3.) SKLOP 4 KRANJ- ZGNLJ ; ali je samo mesto Kranj ali tudi okolica? Kakšne so ure odhoda iz Kranja in iz ZGNLJ?

Hvala za odgovor.ODGOVOR
1. 59 učencev; potrebni sta dve vozili
2. 3 učenci; potrebno je eno vozilo
3. učence se pobira po naslovih v Mestni občini Kranj-mesto in okolica; odhod iz Kranja ob 6.25 uri; odhod iz Ljubljane je odvisen od zaključka pouka, največkrat pa ob 14.10 uriDatum objave: 26.04.2019   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Predlagamo, da naročnik preveri, če vozilo, ki se bo uporabljalo za izvedbo prevozov v sklopu 4 res potrebuje rampo za dostop v in iz vozila z invalidskim vozičkom? Hkrati nas zanima, če se za ta prevoz res potrebuje spremljevalec saj to podvoji stroške izvajanja, pa tudi v vozilu je eno mesto manj na razpolago za potnike. Če je spremljevalec potreben, vas prosimo, da navedete kakšne strokovne kompetence mora le-ta imeti.
Hvala.

ODGOVOR
Naveden pogoj bo naročnik umaknil iz razpisa.
Sprememba dokumentacije (v sklopu 4) čaka na objavo.Datum objave: 26.04.2019   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo Vas za podatek koliko sedežno vozilo je misljeno za posamezen sklop. V razpisni dokumentaciji je ponekod naveden avtobus, ponekod 8 sedežno vozilo ( poleg voznika).
Prav tako nas zanima ali se lahko posamezen sklop opravlja z večimi vozili.
Mogoče bi bil najbolj uporaben podatek, s kakšnimi vozili se dosedaj opravljajo prevozi otrok!?

Hvala

ODGOVOR
Prav tako nas zanima ali se lahko posamezen sklop opravlja z večimi vozili. lahko oziroma se mora, razen za sklop 3 in 4
Mogoče bi bil najbolj uporaben podatek, s kakšnimi vozili se dosedaj opravljajo prevozi otrok!?
sklop 1: za prvi sklop je v razpisni dokumentaciji objavljen vozni red in število vozovnic in stvar ponudnika je, kako in na kakšen način bo izvajal prevoze;
sklop 2: dva kombija 8+1;
sklop 3: kombi 8+1;
sklop 4: kombi 8+1