Dosje javnega naročila 001979/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev pločnikov in kolesarskih površin ob Litijski cesti med Pesarsko ulico in Fužinsko cesto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001979/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2019
JN001979/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN001979/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001979/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302636/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Litijska_pločniki._kolesarske.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302636/espd/Narocnik_ESPD_Litijska.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8337
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev pločnikov in kolesarskih površin ob Litijski cesti med Pesarsko ulico in Fužinsko cesto
Referenčna številka dokumenta: 430-660/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev pločnikov in kolesarskih površin ob Litijski cesti med Pesarsko ulico in Fužinsko cesto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233161
45233162
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev pločnikov in kolesarskih površin ob Litijski cesti med Pesarsko ulico in Fužinsko cesto.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in Evropska unija, Kohezijski sklad.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2019   09:11
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da zniža vrednost referenc. S tako veliko vrednost pločnikov ne razpolaga dosti gospodarskih subjektov.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 08.04.2019   09:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Menimo, da je zahtevana vrednost reference precenjena.
Prosimo naročnika, da zahtevano vrednost reference zniža in na ta način pridobi ponudbe več ponudnikov in s tem konkurenčno ceno.
Lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 08.04.2019   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik postavlja pogoj za reference in sicer: dva istovrstna posla (gradnja pločnika in kolesarske steze), v vrednosti najmanj 350.000,00 brez DDV za posamezni posel. Predlagamo, da spremenite pogoj in sicer poleg gradnje pločnika in kolesarske steze dodate še komunalno infrastuktura in vsemi cestnim elementi (cesta, rondo ipd.), saj so vsa ta dela del tega popisa.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev. Pogoj za sodelovanje ni gradnja pločnika in kolesarske steze ampak »gradnja pločnika ALI kolesarske steze. Če naročnik izpolnjuje referenco s poslom kjer ima kolesarsko stezo ali pločnik skupaj z ostalo gradnjo komunalne opreme bo referenca ustrezna, vendar mora biti vrednost pločnika ali kolesarske steze ali oboje skupaj 350.000. Če je celotna vrednost posla z vso ostalo komunalo, cesto, rondoji, 350.000, se referenca ne bo upoštevala.Datum objave: 08.04.2019   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Predlagamo, da spremenite pogoj iz vrednosti posla v dolžino (v metrih) pločnika ali kolesarkse steze!

Lp!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 08.04.2019   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je lahkocrefernca za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste z PLOČNIKI?
LP

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 08.04.2019   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za objavo detajla avtobusne nadstrešnice. kateri tip po katalogi opreme MOL je predviden; AVTOBUSNA NADSTREŠNICA (osnovna) ali AVTOBUSNA NADSTREŠNICA (dolga) ali AVTOBUSNA NADSTREŠNICA (kratka).

lep pozdrav

ODGOVOR
Avtobusne nadstrešnice bo dobavil naročnik-investitor, izvajalec bo moral zgraditi samo temelje, tako da naj ponudniki za dobavo nadstrešnice pišejo 0.Datum objave: 08.04.2019   09:14
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi razpisno dokumentacijo oz. priloge v Wordu.

ODGOVOR
Priloge razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani MOL, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/ureditev-plocnikov-in-kolesarskih-povrsin-ob-litijski-cesti-med-pesarsko-ulico-in-fuzinsko-cesto/Datum objave: 09.04.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V poglavju II. imate navedeno, da se bo gradnja pločnika in kolesarskih stez izvajala sočasno z gradnjo aglomeracij v območju 4, - Hrušica in Litijska cesta in rekonstrukcijo vozišča na Litijski cesti.
Če pravilno razumemo vašo trditev, imate že izbranega izvajalca za gradnjo celotne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, JR, itd. ) in rekonstrukcijo Litijske ceste.
Predvidevamo, da bo celotna gradnja kolesarske steze in pločnika potekal po odprtem delovišču že izbranega izvajalca?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 09.04.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

popis del vsebuje arheološke raziskave ter arheološki nadzor. Prosimo za objavo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, na podlagi katerih bomo lahko ocenili stroške teh del.

lep pozdrav

ODGOVOR
Kulturnovarstveno soglasje bo naročnik objavil na spletni strani MOL, na povezavi:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/ureditev-plocnikov-in-kolesarskih-povrsin-ob-litijski-cesti-med-pesarsko-ulico-in-fuzinsko-cesto/Datum objave: 11.04.2019   11:45
VPRAŠANJE
PLOČNIK;

2.1.8 Odstranitev obstoječe avtobusne nadstrešnice, nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse.

Zanima nas kakšna je velikost postajelišča? Kakšni so materiala?

2.5.1 Dobava in postavitev nove avtobusne nadstrešnice z vsemi potrebnimi deli.

Enako velja tudi za to postavko, kakšen nadstrešek, velikost, material,................

2.5.2 "Izdelava podpornega/opornega zidu z vsemi potrebnimi deli.
- od km 0.130 do km 0.145, levo: zid L= 15 m, H= do 0,50 m
- od km 0.947 do km 0.969, levo: zid L= 22 m, H= do 1.25 m
"
Zanima nas ali je vse upoštevano v m3 betona (temelji, nastavni temelj, zid,...)?

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA;

3.3.1 Dodatek za izdelavo in vgraditev grbine iz bituminizirane zmesi

ker v temu sklopu ni predviden asfalt nas zanima kakšen dodatek je mišljen v tej postavki?
Specificirane ni niti velikosti, niti prereza, prosim za pojanilo.

ODGOVOR

PLOČNIK:
Odgovor k 2.1.8:
Avtobusne nadstrešnice bo dobavil naročnik-investitor, izvajalec bo moral zgraditi samo temelje, tako da naj ponudniki za dobavo nadstrešnice pišejo 0.

Odgovor k 2.5.1:
Avtobusne nadstrešnice bo dobavil naročnik-investitor, izvajalec bo moral zgraditi samo temelje, tako da naj ponudniki za dobavo nadstrešnice pišejo 0.

Odgovor k 2.5.2:
V izdelavi podpornega opornega zidu je zajeto:
- Izkop gradbene jame v širini do 1,5 m in globini do 1,5 m.
- Planiranje dna gradbene jame
- Podložni beton v širini temelja debeline 10 cm in širine od 0,8 do 1,20 m
- Opaževanje temeljev z obojestranskim opažem višine do 0,50 m, vključno z razopaženjem
- Opaževanje sten zidu z obojstranskim opažem v višini do 1,25 m, vključno z razopaženjem
- Vgradnja betona kvalitete C30/37 XC4, poraba betona več kot 0,3 m3/m2/m
- Vgradnja armature iz betonskega železa, palice in armaturne mreže S500, MAG500 količina armature 80 kg/m3 betona

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA:
Odgovor k 3.3.1:
Grbina se izdela iz enakega asfalta kot je predvidena izvedba vozišča ceste:
- 4 cm, obrabna asfaltna plast, SMA11 PmB 45/80-50, A2
- 5 cm, vezna asfaltna plast, AC 16 bin PmB 25/55-65, A2
- 5 cm, nosilna asfaltna plast, AC 16 base B50/70, A2
- 25 cm tamponski drobljenec, TD 22
- 40 cm, kamnita posteljica

Datum objave: 11.04.2019   11:46
VPRAŠANJE
Glede na odgovore naročnika si razlagamo sledeče:
- referenčni pogoj izpolnjujemo z izgradnjo pločnika in kolesarske steze v skupni vrednosti 350.000,00 EUR brez DDV.

ODGOVOR
Kot je naročnik že predhodno pojasnil mora gospodarski subjekt izkazati, da je v obdobju od 1.1.2014 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj dva istovrstna posla (gradnja pločnika ali kolesarske steze), pri katerih mora biti vrednost pločnika ali kolesarske steze ali oboje skupaj najmanj 350.000,00 EUR brez DDV za posamezen posel.