Dosje javnega naročila 002735/2019
Naročnik: OBČINA RAČE-FRAM, Grajski trg 14, 2327 Rače
Storitve: Šolski prevozi za šolska leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN002735/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002735/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002735/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200377
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14
2327
SI
Rače
Slovenija
Nataša J. Marin
natasa.marin@race-fram.si
+386 26096027
+386 26096018

Internetni naslovi
http://www.race-fram.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.race-fram.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8856
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Šolski prevozi za šolska leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik naroča posebne linijske prevoze učence v in iz OŠ Rače in OŠ Fram (območje občine Rače-Fram) ter pridobiva ponudbe za opravljanje morebitnih občasnih prevozov skupin otrok obeh zavodov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Rače, Grajski trg 1, 2327 in OŠ Fram, Turnerjeva ulica 120, 2327 Fram
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi učencev v in iz zavoda OŠ Rače in zavoda OŠ Fram. Podrobneje je opis javnega naročila naveden v dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 30.06.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik naroča opravljanje posebnih linijskih prevozov z enim (1) vozilom za vse linije (minimalno število sedežev 40) za zavod OŠ Rače in z dvema (2) voziloma (eno vozilo 30 do 32 sedežno in eno vozilo 20 do 22 sedežno, saj prevoz po višje ležečih naseljih in tamkajšnjih občinskih cestah ni mogoč z večjim vozilom) za zavod OŠ Fram.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z Dokumentacijo o javnem naročilu, ki je objavljena na spletni strani naročnika.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z Dokumentacijo o javnem naročilu, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
V skladu z Dokumentacijo o javnem naročilu, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z Dokumentacijo o javnem naročilu, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2019   00:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi z dokumentacijo o javnem naročilu, ki je objavljena na spletni strani naročnika, posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb (najkasneje do 3. 6. 2019 do 15:00 ure), pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Pojasnila in odgovori, ki posredujejo na Portal javnih naročil, postanejo sestavni del te dokumentacije.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14
2327
Rače
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2019   09:16
Spoštovani,
v ponudbeni predračun je potrebno vključiti tudi ceno za občasne prevoze skupin otrok, ki jih bo zavod OŠ Rače in zavod OŠ Fram koristil v primeru naročila. Potrebno je podati ceno v EUR za prevoženi kilometer z vključenimi vsemi stroški in morebitnimi popusti, ter z DDV.

Ker je po naši oceni zaradi specifike občasnih prevozov težko določiti realno ceno kilometra za vse občasne prevoze, bi prosili naročnika za pojasnilo katere občasne prevoze je potrebno zajeti - govorimo torej o ceni kilometra občasnih prevozov, ki bo enak za krajše relacije (recimo na relaciji OŠ Fram - Maribor - OŠ Fram in tudi o daljših občasnih prevozov, kot na primer na relaciji OŠ Fram - Ljubljana - OŠ Fram).

Vprašanje postavljamo zaradi dejstva, da je tovrstno ceno težko postaviti zaradi različnih razdalj, prav tako so stroški, ki morajo biti po navodilu naročnika vključeni zelo različni glede na relacijo (recimo cestnina do Ljubljane, ali Celja, itd).

Za povratno informcijo se zahvaljujemo.

S spoštovanjem

ODGOVOR:
Glede na izpostavljeno dilemo obveščamo potencialne ponudnike, da ceno za prevoženi kilometer za občasne prevoze skupin otrok pripravijo, vključno z vsemi stroški, popusti in z DDV-jem, in sicer za predvidene prevoze skupin otrok, ki se bodo udeležili pouka plavanja in podobno (do 30 km v eno smer brez cestnin), kar financira občina iz proračunskih sredstev.