Dosje javnega naročila 002847/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup laboratorijske opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 105.948,61 EUR

JN002847/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.05.2019
JN002847/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2019
JN002847/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2019
JN002847/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2019
JN002847/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
JN002847/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
JN002847/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002847/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
ESPD: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9179
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup laboratorijske opreme
Referenčna številka dokumenta: 43008-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup laboratorijske opreme. Javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ionski kromatograf za določanje osnovnih anionov v okoljskih vzorcih
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38432200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup ionskega kromatografa za določanje osnovnih anionov v okoljskih vzorcih. Ionski kromatograf bo namenjen določevanju osnovnih anionov (Cl-, NO3-, SO42-) v okoljskih vzorcih (padavine, vodni ekstrakt delcev PM) s prevodnostnim in UV/VIS detektorjem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok5
Servis5

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Laboratorijski visoko temperaturni sušilnik
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup visoko temperaturnega sušilnika za laboratorijsko steklovino.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 98
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dinamična mešalna komora
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup dinamične mešalne komore. Dinamična mešalna komora je namenjena generiranju plinskih mešanic za dušikov monoksid, žveplov dioksid, ogljikov monoksid ter ozon.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Generator ničelnega zraka
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup generatorja ničelnega zraka, ki proizvaja čist, suh zrak za umerjanje analizatorjev za dušikov monoksid, žveplov dioksid, ogljikov monoksid ter ozon.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Analizator žveplovega dioksida
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup analizatorja žveplovega dioksida namenjenega za umerjanje inštrumentov v okviru merilne mreže kakovosti zraka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   12:15
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   10:00

Dodatne informacije:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2019   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, želeli bi vam ponuditi generator ničelnega zraka (SKLOP 4) in bi nam za lažjo izbiro ustreznega generatorja pomagalo, če bi nam odgovorili za katero, ali katere aplikacije boste potrebovali očiščen zrak?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

kot je razvidno iz tehničnih specifikacij, je predmet javnega naročila za SKLOP 4 generator ničelnega zraka, ki proizvaja čist, suh zrak za umerjanje analizatorjev za dušikov monoksid, žveplov dioksid, ogljikov monoksid ter ozon.

Lep pozdrav.Datum objave: 14.05.2019   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V sklopu 4 navajete zunanje dimenzije naj ustrezajo 19" regalu.
Lahko podate dimenzije v cm (višina, globina, dolžina).
LP

ODGOVOR
Spoštovani,

generator ničelnega zraka se bo uporabil v laboratoriju in je namenjen montaži v 19'' regal naslednjih dimenzij: širina 45.5 cm, višina 30 cm in globina 80 cm.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.05.2019   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP 4: Generator ničelnega zraka
Zahtevate Pretok izhodnega zraka: vsaj 15 l/min, naš generator ničelnega plina od svetovno znanega proizvajalca z veliko referencami v Sloveniji, ima zmogljivost 10 l/min. Je pa namenjen za laboratorije in je v rack 19'' izvedbi.
Prosim za potrditev,
Hvala!


ODGOVOR
Spoštovani,

zahtevane specifikacije za pretok izhodnega zraka generatorja ničelnega zraka se, zaradi zahtev laboratorijskega procesa, ne spreminjajo.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.05.2019   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP 5: Analizator žveplovega dioksida
Glede pretoka vzorca je napisano - do vsaj 1.5 l/min.
Zanima me ali lahko ponudimo aparat od renomiranega proizvajalca, ki ima pretok vzorca pribl. 0,7 l/min, kar ne vpliva na kvaliteto meritev.
Prosim za potrditev!


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja tehnične specifikacije za SKLOP 5, in sicer se spremeni zahteva glede pretoka vzorca, tako da se glasi »Pretok vzorca: največ 1.5 l/min«. Spremenjena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za SKLOP 5 je dostopna na spletni strani naročnika. Ponudniki morajo ponudbo oddati na spremenjenih obrazcih do podaljšanega roka za prejem ponudb.

Lep pozdrav.