Dosje javnega naročila 001975/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6, 1000 Ljubljana
Blago: Okoljsko manj obremenjujoča dobava pohištva
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001975/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2019
JN001975/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN001975/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001975/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Rožna dolina, cesta IX 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Japelj
sjn@ess.gov.si
+386 14790900
+386 14790981

Internetni naslovi
http://ess.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302696/RD_NMVPOH-13-2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8343
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča dobava pohištva
Referenčna številka dokumenta: 4300-13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča dobava pohištva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: pisarniško pohištvo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: pisarniško pohištvo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dobavni rok15

Cena – Ponder:
85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: stoli
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
stoli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dobavni rok15

Cena – Ponder:
85
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2019   09:01
Kraj: sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2019   09:44
VPRAŠANJE
Ali se dovoljuje, da se odda referenca na obrazcu iz drugega razpisa z enakimi podatki, kot so vaše zahteve ?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik pričakuje, da bodo reference potrjene na obrazcu »Potrdilo o dobro opravljeni storitvi«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. V kolikor reference ne bodo potrjene na tem obrazcu, naročnik reference ne bo upošteval.
Lep pozdrav.
Datum objave: 08.04.2019   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni...

Zanima me, ali se lahko štejejo, kot enkratna referenca za 20.000 eur (za tretjo referenco po 20.000 eur) dela, ki so bila izvedena za istega naročnika, za isti objekt, v časovnem sosledju, vendar razdeljena na več pogodb, oziroma izdanih računov.

Zaninima me še, ali so mišljeni zaobljeni robovi po dolžini pisalnih miz kot postforming obdelava ali le kot debelejši abs kot je po širini miz.

Nazadnje pa me zanima še, ali so obvezna kromirana podnožja miz ali pa so lahko praškasto barvana, kromirana so namreč dražja in in veliko težje dobavljiva.

Hvala vnaprej.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Zanima me, ali se lahko štejejo, kot enkratna referenca za 20.000 eur (za tretjo referenco po 20.000 eur) dela, ki so bila izvedena za istega naročnika, za isti objekt, v časovnem sosledju, vendar razdeljena na več pogodb, oziroma izdanih računov.
ODGOVOR: Ponudniki morajo predložiti 3 reference, posamezna vrednost reference mora znašati vsaj 20.000 EUR z DDV, kar pomeni, da je en pogodba v vrednosti vsaj 20.000 EUR z DDV.

Zaninima me še, ali so mišljeni zaobljeni robovi po dolžini pisalnih miz kot postforming obdelava ali le kot debelejši abs kot je po širini miz.
ODGOVOR: Mišljeni so debelejši ABS trakovi.

Nazadnje pa me zanima še, ali so obvezna kromirana podnožja miz ali pa so lahko praškasto barvana, kromirana so namreč dražja in in veliko težje dobavljiva.
ODGOVOR: Podnožja miz so lahko prašno barvana.
Datum objave: 08.04.2019   11:38
VPRAŠANJE
Ponudnik v ponudbo priloži potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za
pravosodje (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe
gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke). Tako
predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne
smejo biti stara večkot dva meseca, šteto od roka za predložitev ponudb.

Ali je to potrebno oddati v fazi oddaje ponudbe ali bo naročnik lahko sam pridobil ta potrdila?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdila iz kazenske evidence in pooblastila.

Pojasnilo:
Skladno s prakso DKOM izhaja, da mora biti nekaznovanost izkazana na dan roka za oddajo ponudb. Kazenska evidenca, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje ne izdaja potrdila na točno določen dan, zato naročnik pogoja ne more preveriti sam.
Skladno z veljavno zakonodajo obsodba ne more biti izbrisana iz kazenske evidence pred potekom polovice z zakonom določenega roka, po poteku katerega se obsodba izbriše. Najkrajši z zakonom določen rok za izbris obsodbe je 12 mesecev od takrat, ko je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, če obsojenec v tem roku ne stori novega kaznivega dejanja (KZ-1; čl. 82, čl. 83). Upoštevajoč navedeno, obsodba ne more biti izbrisana iz kazenske evidence pred potekom 6 mesecev od takrat, ko je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena. To pomeni, da je nemogoče, da bi bila znotraj 6 mesečnega roka lahko oseba kaznovana ter hkrati že obsodba izbrisana iz kazenske evidence.
Glede na navedeno, je s predložitvijo potrdil o nekaznovanosti za posamezno pravno ali fizično osebo, pri čemer je bilo eno izdano pred rokom za oddajo ponudb, drugo pa po poteku roka za oddajo ponudbe (pridobi naročnik sam, na podlagi pooblastil ponudnikov) in med izdajo prvega in drugega ni preteklo več kot 6 mesecev, izkazana nekaznovanost na dan roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2019   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ali lahko isto referenco uporabimo za sklop 1 in tudi za sklop 2.
Npr. če gre za podpis pogodbe za dostavo in montažo pohištva v tej pogodbi pa je za več kot 20.000 vrednosti (miz, predalnikov, omar) ter za več kot 5.000 stolov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Ponudnik lahko uporabi isto referenco za sklop 1 in sklop 2, v referenčnem potrdilu pa mora biti vnesena vrednost ločena za pisarniško pohištvo (mize, omare, predalniki) in ločeno za ergonomsko oblikovane stole - vrtiljake.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.04.2019   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na tehnične zahteve ergonomsko oblikovanega pisarniškega stola na zanima, kaj ste mislili z prilagodljivo ledveno oporo?
Ali je mišljeno, da je hrbtišče stola ergonomsko poudarjeno z ledveno oporo ali da ima hrbtišče dodatno nastavljivo ledveno oporo?

Hvala in lepo pozdravljeni.ODGOVOR
Pozdravljeni.
Ledveno oporo je mogoče prilagajati z vrtljivim gumbom.
Lep pozdrav.


Datum objave: 11.04.2019   07:59
VPRAŠANJE
ali lahko debelina mizne plošče 27mm? serijska iverna plošča 25mm oblepljena obojestransko z UT ploščo je skupaj 27mm

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik dopušča skupno debelino mizne plošče manj kot 30mm, pri čemer pa mora biti debelina iverne plošče namanj 25mm.
Lep pozdrav.