Dosje javnega naročila 002149/2019
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: MOST NA POTOKU POSRTEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002149/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2019
JN002149/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002149/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002149/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI044
Ilirska Bistrica
Slovenija
Stanislav Škrab
stanko.skrab@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ilirska-bistrica.si/
ESPD: https://www.ilirska-bistrica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8516
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MOST NA POTOKU POSRTEV
Referenčna številka dokumenta: 430-51/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadomestna gradnja dotrajanega mostička na lokalni cesti LC 135101 Bubec - Posrtvica (pri posestvu Dekleva, Zajelšje 30), zemljišču s parcel. štev. 1310/10 v k.o. 2521 Čelje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na lokalni cesti LC 135101 Bubec - Posrtvica (pri posestvu Dekleva, Zajelšje 30), zemljišču s parcel. štev. 1310/10 v k.o. 2521 Čelje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nadomestna gradnja dotrajanega mostička na lokalni cesti LC 135101 Bubec - Posrtvica (pri posestvu Dekleva, Zajelšje 30), zemljišču s parcel. štev. 1310/10 v k.o. 2521 Čelje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedbo naročila je mogoče podaljšati iz razlogov, ki ne bi nastali na strani izvajalca.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   10:00
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   10:56
Popravljen predračun je objavljen na naročnikovi spletni strani.

Datum objave: 23.04.2019   13:51
Na naročnikovi spletni strani je objavljen popravek razpisne dokumentacije, ki se nanaša na točko 1.2.7 Dopustnost ponudbe - popravek.
Vsa ostala določila in vsebina razpisne dokumentacije ostane nesprmenjena.

Datum objave: 24.04.2019   07:15
Posredujemo pojasnilo projaektanta:
Vse robnike na mostu in prehodu z mosta na teren se zaradi kvalitete in dolgoročne trajnosti izvede po detajlu v načrtu in sicer granitne, dimenzije 20/23 cm. V popisu je pomotoma izpadla navedba "granitni" in pomotoma je navedena dimenzija 20/25 cm namesto 20/23 cm.

Datum objave: 24.04.2019   11:58
Ponudnik ne more izkazovati referenc za objekte in vodjo del s podizvajalci. Lahko pa vodilni partner izkazuje reference partnerja.


Datum objave: 13.05.2019   12:09
Ponudnik naj poda ponudbeno ceno za izvedbo asfaltne dilatacije samo v postavki 34.
Pri postavkah 35. in 36. pa stroška izvedbe asfaltne dilatacije ne upošteva.

Ponudnik naj poda ponudbeno ceno za ograjo antikorizijsko zaščitenoa z vročim cinkanjem.