Dosje javnega naročila 002173/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.725.970,60 EUR

JN002173/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.04.2019
JN002173/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN002173/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN002173/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN002173/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.04.2022
JN002173/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.04.2022
JN002173/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
JN002173/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.04.2022
JN002173/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.10.2022
JN002173/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002173/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 072-170710
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8433
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava
Referenčna številka dokumenta: 4300-151/2018; ODEUPR-42/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.167.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.167.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije UPRAVA 2020, aktivnosti Elektronske storitve za državljane - eUprava3.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
1. Ogled izvorne kode in z izvorno kodo povezane dokumentacije informacijskega sistema bo potekal dne 15. 4. 2019, od 10.00 do 12.00 ure.

2. Naročnik mora anonimizirane idejne načrte prejeti do 14. 5. 2019 do 12.00 ure.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.04.2019   09:14
VPRAŠANJE
V obrazcu predračun je predvidena postavka za licence za CMS Magnolia vključno z letno naročnino predvidena količina 3.
1. Katero različico licence uporablja naročnik oz. katero licenco je potrebno ponuditi (Community Edition, Enterprise Edition Standard, Enterprise Edition Pro)?
2. Predvidena količina, ki ste jo navedli je 3. Ali to pomeni za 3 leta? Za koliko strežnikov je potrebno ponuditi licence?

ODGOVOR
1. V dokumentu Tehnične specifikacije (Predmet javnega naročila, str.5) je zapisana zahteva glede licence za CMS Magnolia. Naročnik trenutno uporablja licenco Enterprise Edition Standard (v.5). Ponudnik mora ponuditi enako verzijo ali novejšo.
2. Izvajalec bo moral urediti in poravnati letno licenčnino od 1.1.2020 do konca trajanja pogodbe (2020,2021,2022), se pravi za tri leta. Trenutno naročnik uporablja eno »authoring instanco« in dve »publishing instanci«, skupaj na treh strežnikih. Ponudnik naj v ponudbi poda ceno za letno licenčnino ob upoštevanju, da naročnik želi ohraniti obstoječe stanje.