Dosje javnega naročila 002007/2019
Naročnik: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Gradnje: PRIZIDEK ŠPORTNE DVORANE ROGAŠKA SLATINA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.164,62 EUR

JN002007/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.04.2019
JN002007/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2019
JN002007/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.05.2019
JN002007/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2019
JN002007/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.12.2019
JN002007/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002007/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
ales.otorepec@rogaska-slatina.si, Aleš Otorepec
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700
+386 38181724

Internetni naslovi
http://www.rogaska-slatina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302728/RD_PRIZIDEK.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8354
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRIZIDEK ŠPORTNE DVORANE ROGAŠKA SLATINA
Referenčna številka dokumenta: 430-0027/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo se nanaša na izgradnjo prizidka Športne dvorane Rogaška Slatina, neto tlorisne površine ca. 74 m2, za namen hrambe športne opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športna dvorana Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, Rogaška Slatina.
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo se nanaša na izgradnjo prizidka Športne dvorane Rogaška Slatina, neto tlorisne površine ca. 74 m2, za namen hrambe športne opreme, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (predmetna navodila, popis del, vzorec pogodbe, itd.)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2019
Konec: 20.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci,
zaradi spremembe investicije spremembe projektne dokumentacije večjega obsega,
zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za informacijo o obstoječem sistemu požarnega javljanja na objektu Športna dvorana Rogaška Slatina, za ustrezno pripravo ponudbe.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
požarno centralo ter kompletno senzoriko v obstoječem objektu je dobavila (in jo ima pod daljinskim nadzorom) družba Prosignal.
Lep pozdrav!