Dosje javnega naročila 001988/2019
Naročnik: OBČINA APAČE, Apače 42B, 9253 Apače
Gradnje: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE APAČE V LETU 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 349.988,98 EUR

JN001988/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2019
JN001988/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2019
JN001988/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.05.2019
JN001988/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001988/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA APAČE
Apače 42B
9253
SI
Apače
Slovenija
Mag. Severin Sobočan, Melita Vučković
melita.vuckovic@obcina-apace.si
+386 25698550
+386 25698551

Internetni naslovi
http://www.obcina-apace.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina-apace.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8351
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE APAČE V LETU 2019
Referenčna številka dokumenta: 430-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE APAČE V LETU 2019
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINSKE CESTE OBČINE APAČE
II.2.4 Opis javnega naročila
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE APAČE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.04.2019   09:05
Kraj: INFORMACIJSKI SISTEM e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2019   08:13

Na strani 13. razpisne dokumentacije pri točki 11. TERMINSKI PLAN se glasi pravilno:
"zaključek pogodbenih obveznosti: v 4 mesecih od sklenitve pogodbe".

Datum objave: 05.04.2019   09:06
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.04.2019 07:54
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Spoštovani naročnik !

Kot garancijo za odpravo napak zahtevate kot naročnik garancije v dveh popolnoma neenakih zahtevah BANČNA GARANACIJA ni enako kot KAVCIJSKO ZAVAROVANJE. Pravzaprav je to čisto nekaj drugega. Zahtevane garancije morajo izdati inštitucije , ki imajo zahteve licence.
Kot naročnik javnih naročil je nevednost glede tega z vaše strani nekaj zelo neobičajnega.

Instrumenti finančnega zavarovanja so s strani naročnika zastavljeni v skladu s Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju in sicer naročnik lahko v skladu s to uredbo v postopku oddaje javnega naročila zahteva eno ali več finančnih zavarovanj, v tem primeru se za odpravo napak v garancijskem roku za zavarovanje obveznosti ponudnika zahteva bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.


Datum objave: 05.04.2019   09:37
ODGOVOR NA VPRAŠANJE
Datum prejema: 05.04.2019 07:45
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Lep pozdrav !

Naročnika pozivamo po ponovnem pregledu razpisne dokumentacije popisov in tehnične dokumentacije, ter uskladitev med seboj.
Naročnika tudi pozivamo k podaljšanju roka za oddajo dokler navedena dokumentacija med seboj ne bo usklajena in popisi ponovno objavljeni .


Prosimo, da natančno navedete, kje popisi del in tehnična dokumentacija nista usklajena.
Za lažjo pripravo ponudbe vam priporočamo tudi ogled trase na terenu.


Datum objave: 05.04.2019   09:38
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.04.2019 07:37
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Lep pozdrav!

Predlagani terminski plan izvedbe del je prekratek, nujno prosimo za podaljšanje roka izvedbe del !

Naročnik ostaja pri pogojih iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 05.04.2019   09:42
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.04.2019 07:34
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Spoštovani !
Naročniku predlagamo, da v primeru da želi pridobiti ustreznega in dobrega izvajalca , da poostri zahtevo po bonitetni oceni na najmanj SB5, saj bonitetno oceno SB6 dosega vsaka družba ali podjetje , tudi tiste , ki so tik pred stečajem !
Prav tako je istovrsten objekt vreden po naših kalkulacijah najmanj 175.000,00 brez DDV in je potrebno reference dvigniti najmanj na omenjeno vrednost !
Ker omenjate postopek s pogajanji bi bilo potrebno objaviti natančen postopek, ki ga nikjer ni.


Naročnik ostaja pri pogojih iz razpisne dokumentacije.
Bonitetna lestvica pa je objavljena na strani Ajpes:
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica#b453
Iz slednje je razvidno, da je pri podjetju z oceno 6 zmožnost poravnavanja obveznosti še vedno nadpovprečna.

Datum objave: 05.04.2019   09:43
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.04.2019 07:26
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Spoštovani !

Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za 10 dni!
Hkrati pozivamo naročnika da podaljša rok za izvajanje del vsaj za en mesec, saj tehnološki postopki ne omogočajo izvedbo v predlaganem roku !

NAROČNIK VZTRAJA PRI DOLOČILIH RAZPISNE DOKUMENTACIJE.


Datum objave: 05.04.2019   10:25
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
Datum prejema: 05.04.2019 07:34
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Spoštovani !
Ker omenjate postopek s pogajanji bi bilo potrebno objaviti natančen postopek, ki ga nikjer ni.

Javno naročilo se izvaja po postopku 47. člena ZJN -3 postopek naročila male vrednosti. Naročnik je v ta postopek na podlagi drugega odstavka 47. vključil pogajanja in jih je dolžan izvesti. Za izvedbo pogajanj se smiselno uporabi 44. člen-konkurenčni postopek s pogajanji. Tako, da naročnik preko e-JN povabi k oddaji ponudbe, tiste ponudnike, ki so v tem predhodnem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami.


Datum objave: 05.04.2019   10:27
Vprašanje je bilo "po ponovnem pregledu razpisne dokumentacije popisov in tehnične dokumentacije" in ne popisi del in tehnična dokumentacija nista usklajena, kot navajate vi !

Odgovor naročnika je enak prejšnjemu, vljudno vas prosimo, da določno navedete neusklajenost. Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2019   07:18
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
prejema: 05.04.2019 12:15
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Pozdravljeni,

Naročnika opozarjamo glede priznavanja bonitetne ocene, saj smo klicali na Ajpes in so nam rekli da bodo nove bonitetne ocene za leto 2018 šele proti koncu aprila zato naročnika opozarjamo da bo upošteval ocene za leto 2017 saj za 2018 jih še ni mogoče dobiti.

UPOŠTEVAJO SE BONITETNE OCENE IZ LETA 2017, saj še jih za 2018 ni.Datum objave: 08.04.2019   09:23
ODGOVOR NA VPRAŠANJE
Datum prejema: 05.04.2019 10:17
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Naročnika še enkrat opozarjamo, da je razpisani termin 4 mesecev za izvedbo prekratek.
V preteklih razpisih vaše občine , ste za podobna vprašanja podali podoben odgovor, kar je bilo za ponudnike obvezujoče, na kar ste z izbranim ponudnikom z aneksi podaljšali rok.
Za večino ponudnikov je vaš razpisani rok obvezen in nato prilagodimo tudi ponudniki ceno .

Rok je ustrezen zato naročnik ostaja določilih iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 10.04.2019   10:16
ODGOVOR

Datum prejema: 10.04.2019 09:14
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Rezkanje asfaltne krovne plasti v povpr. debelini 7 cm - material se razgrne in vgradi v voziščno konstrukcijo

Za ves vgrajeni material moramo izvajalci predložiti certifikate. Od investitorja prosimo zagotovilo, da ne bo z njegove strani zahteve po certifikatu za material iz zgoraj navedene postavke.

CERTIFIKAT ZA TA MATERIAL NE BO POTREBEN.

Datum objave: 10.04.2019   13:13
ODGOVOR:
Datum prejema: 10.04.2019 10:27
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Prosimo za objavo varnostnega načrta.

Dela se bodo izvajala na podlagi izvedbenega načrta za izvedbo del - IZN kot investicijska vzdrževalna dela po Pravilniku za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (UR. list RS št. 7/12).
Izdelava varnostnega načrta s projektno nalogo ni bila predpisana in ni obvezna sestavina IZN za tovrstna dela.
V kolikor izvajalec glede na predvideno organizacijo smatra, da je varnostni načrt - VN potreben, ga izdela pred izvedbo del. Cena za izdelavo VN mora biti vsebovana v enotnih ponudbenih cenah.
Datum objave: 10.04.2019   15:59
ODGOVOR
Datum prejema: 10.04.2019 13:58
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za pojasnilo če bo izvedel pogajanja tudi v primeru da bo v prvi fazi dobil ponudbe, ki bodo pod proračunom Občine. Prosimo tudi naročnika če lahko objavi proračunske vrednosti investicije.

V skladu z določili ZJN-3 velja, da v kolikor naročnik v postopku naročila male vrednosti napove pogajanja, jih je dolžan izvesti.

Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2019 je javno objavljen in dostopen.

Datum objave: 16.04.2019   08:27
ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev (OBR-10)
in Priloga: bianko menica s pripisom »Brez protesta« mora prispeti V SPREJEMNO PISARNO OBČINE APAČE-do naročnika do odpiranja ponudb DO DNE 18.4.2019 DO 9:00 v zaprti kuverti s pripisom "Ne odpiraj: MENICA ZA RESNOST PONUDBE-430-0001/2019"


Datum objave: 16.04.2019   08:28
POPRAVEK PREJŠNJE ZADNJE OBJAVE Z DNE 16.4.2019 :
ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev (OBR-10)
in Priloga: bianko menica s pripisom »Brez protesta« mora prispeti V SPREJEMNO PISARNO OBČINE APAČE-do naročnika do odpiranja ponudb DO DNE 17.4.2019 DO 9:00 v zaprti kuverti s pripisom "Ne odpiraj: MENICA ZA RESNOST PONUDBE-430-0001/2019"