Dosje javnega naročila 002005/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Gradnje: Sanacija mostu čez Hudinjo na Cesti v Trnovlje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 447.093,31 EUR

JN002005/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.04.2019
JN002005/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.04.2019
JN002005/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002005/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002005/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.06.2019
JN002005/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.06.2019
JN002005/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
JN002005/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002005/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Mateja Bohm
prostor@celje.si
+386 34265600
+386 34265632

Internetni naslovi
http://moc.celje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://moc.celje.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8358
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija mostu čez Hudinjo na Cesti v Trnovlje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija mostu čez Hudinjo na Cesti v Trnovlje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Cesta v Trnovlje, Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija mostu čez Hudinjo na cesti v Trnovlje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
navedeno v vzorcu pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
navedeno v dokumentaciji, objavljeni na spletni str. naročnika


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   09:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   11:17
VPRAŠANJE
Kje natančneje imate objavljeno razpisno dokumentacijo?
Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Kdaj in kje bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR
POvezava do objave dokumentacije:
https://moc.celje.si/javni-razpisi/6269-sanacija-mostu-cez-hudinjo-na-cesti-v-trnovlje

Datum objave: 09.04.2019   14:05
VPRAŠANJE
Ali naročnik dovoljuje variantno ponudbo, rešitev, ki bo trajnostno bistveno boljša in z drugimi tehnološkimi postopki?

ODGOVOR


Kot je navedeno že v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, variantne ponudbe niso dovoljene.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.04.2019   09:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ponudnik mora predložiti 5 kom bianco menic in 5 kom meničnih izjav. Ali mora biti vsaka menica v vrednosti 10.000 EUR?

Hvala.

lp

ODGOVOR


Tako je. Gre za to,da ima naročnik v primeru nastopa primera,za katerega se lahko unovči zavarovanje za resnost,na voljo 5 poskusov unovčitve. Če je unovčitev uspešna v prvem poskusu, so nadaljnji 4 izvodi brezpredmetni.

Datum objave: 15.04.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- MOST/ 1.1.1.1/ Izdelava elaborata...ali se postavko pusti prazno brez cene glede na to da je elaborat že v popisu ceste?
- MOST/ 1.1.2.3/ Začasno podpiranje konstrukcije...prosimo da definirate opisno in količinsko kaj je potrebno upoštevati v tej postavki na podlagi katerega je možno ovrednotiti postavko, ali podajte pavšal ki bo za vse enak
-MOST/ 1.1.4.2 Rušenje celotne AB plošče...prosimo da definirate kakšen način rušenja bo dovoljen i s katerimi sredstvi
-MOST/ 2.3.6 Robniki iz naravnega kamna...postavka je v m3 ali je to napaka in bi morala biti v m1
-MOST/ 2.4.5 in 2.4.6 Začasne jeklene nosil. konstrukcije...kje je postavka za odstranjevanje začasnih jeklenih konstrukcij?

Hvala

ODGOVOR


Vpr.: MOST/ 1.1.1.1/ Izdelava elaborata...ali se postavko pusti prazno brez cene glede na to da je elaborat že v popisu ceste?
Odg.: navedeno postavko smo odstranili

Vpr: MOST/ 1.1.2.3/ Začasno podpiranje konstrukcije...prosimo da definirate opisno in količinsko kaj je potrebno upoštevati v tej postavki na podlagi katerega je možno ovrednotiti postavko, ali podajte pavšal ki bo za vse enak
odg.: Postavka predvideva začasno podpiranje konstrukcije za tista dela, ki jih bo izvajalec izvajal na spodnjem delu konstrukcije pod prometom.

Vpr.: MOST/ 1.1.4.2 Rušenje celotne AB plošče...prosimo da definirate kakšen način rušenja bo dovoljen in s katerimi sredstvi:
Odg: TEhnologija dela je v domeni izvajalca.

Vpr: MOST/ 2.3.6 Robniki iz naravnega kamna...postavka je v m3 ali je to napaka in bi morala biti v m1
Odg.: Gre za napako, pravilno je m1

Vpr.: MOST/ 2.4.5 in 2.4.6 Začasne jeklene nosil. konstrukcije...kje je postavka za odstranjevanje začasnih jeklenih konstrukcij?
Odg.: TA strošek je vključen v postavkah 2.4.5 in 2.4.6.

Skladno z zgornjimi odgovori smo popravili popise; popravljeni popisi bodo najkasneje jutri (16. 4.) objavljeni na spletni str. naročnika.

Lep pozdrav.