Dosje javnega naročila 002177/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-060/19; Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 119.169,60 EUR

JN002177/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002177/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2019
JN002177/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN002177/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2019
JN002177/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002177/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8534
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-060/19; Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
Referenčna številka dokumenta: 43001-117/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2019   08:15
VPRAŠANJE
1. vprašanje:
Predmet razpisanih del je Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov za potrebe gradnje Zahodne obvoznice Maribor.
V skladu z zakonodajo projektno dokumentacijo izdeluje pooblaščeni inženir. Zanima nas, zakaj v pogoju za izdelavo projekta zahtevate, da pri izdelavi projekta sodeluje vodja del, ki tega v skladu z zakonom ne more izvajati.
2.vprašanje:
Zakaj pri projektiranju prilagate določila Posebnih pogojev pogodb, ki so namenjena gradnji?ODGOVOR


Naročnik predlaga, da ponovno podrobno proučite določila in zahtevane pogoje za strokovni kader v točkah 3.1.3.3 in 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe;
Predmet javnega naročila je tako projektiranje, kot tudi izvedba gradbenih del.Datum objave: 09.05.2019   08:16
VPRAŠANJE

Pri pogoju 3.1.3.5 navajate, da mora Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednja uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb:
a. Izdelava vsaj ene projektne dokumentacije PGD in/ali PZI odstranitve stanovanjskega ali gospodarskega objekta velikosti najmanj 100 m2 tlorisne površine.
b. Vsaj eno odstranitev stanovanjskega ali gospodarskega objekta velikosti najmanj 100 m2 tlorisne površine.


Predvidevamo, da pogoj b ni sorazmeren s predmetom javnega naročila.

ODGOVOR


 Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objektov in odstranitev objektov, torej projektiranje in izvedba.Datum objave: 09.05.2019   08:16
VPRAŠANJE

Ocenjujemo, da je Naročnikov pogoj 3.1.3.5., kjer se pričakuje da morajo sodelujoči gospodarski subjekti izkazati naslednja uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb:

a. Izdelava vsaj ene projektne dokumentacije PGD in/ali PZI odstranitve stanovanjskega ali gospodarskega objekta velikosti najmanj 100 m2 tlorisne površine.
b. Vsaj eno odstranitev stanovanjskega ali gospodarskega objekta velikosti najmanj 100 m2 tlorisne površine.

zahteven in preveč določujoč, tako da bo naročnik težko prejel ustrezne ponudbe. Na območju, kjer se rušitve načrtujejo, ni bilo veliko gradenj, tako tudi ne rušitev, zato bodo lokalni izvajalci težko izpolnili zahtevane kriterije. Glede na to, da same rušitve objektov niso zahteven gradbeni poseg, temveč so zahtevene iz varnostnega vidika, naročniku predlagamo, da razmisli o omilitvi pogoja. Na primer:


Ocenjujemo, da je Naročnikov pogoj 3.1.3.5., kjer se pričakuje da morajo sodelujoči gospodarski subjekti izkazati naslednja uspešno izvedene referenčne posle pred rokom za oddajo ponudb:

a. Izdelava vsaj ene projektne dokumentacije PGD in/ali PZI odstranitve stanovanjskega ali gospodarskega objekta velikosti najmanj 100 m2 tlorisne površine.
b. Vsaj eno odstranitev ali gradnjo stanovanjskega ali gospodarskega objekta velikosti najmanj 100 m2 tlorisne površine.

ODGOVOR

 Naročnik vztraja pri razpisnih pogojih.