Dosje javnega naročila 002024/2019
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Gradnje: Postavitev lesenega objekta - Vstopna info točka Dovžanova soteska, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 106.784,87 EUR

JN002024/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.04.2019
JN002024/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN002024/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN002024/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2019
JN002024/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2019
JN002024/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.07.2019
JN002024/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.07.2019
JN002024/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 16.09.2019
JN002024/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002024/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
obcina.trzic@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302787/lesen_objekt_vstopna_točka_DS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8394
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev lesenega objekta - Vstopna info točka Dovžanova soteska, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223810
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Občina Tržič namerava postaviti enostaven lesen objekt dimenzij 3.60 m x 4.40 m, lociran na območju izven petmeterskega varovalnega pasu reke Tržiške Bistrice, na parceli št. 889/14 k.o. 2142-Lom pod Storžičem. Objekt bo postavljen na zloženem kamnitem podstavku, prekrito z dvokapno streho naklona 45 stopinj, kritina siva zabigana pločevina v trakovih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tržič
II.2.4 Opis javnega naročila
Podrobnejši opis predmeta naročila je razviden iz razpisne dokumentacije in PZI Vstopna info točka Dovžanova soteska, številka projekta 12/15, december 2016, izdelovalca Arhitektova delavnica d.o.o..
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka za izvedbo del je možno le v primerih in na način kot je to predvideno v 10. členu vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Sklad EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   07:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe pri predmetnem naročilu zaradi kompleksnosti ponudbe.V primeru podaljšanja bo naročnik zagotovo prejel več konkurenčnih ponudb.Prosimo za podaljšanje vsaj do 19.4.2019.

Prosimo za odgovor .

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 19. 4. 2019, do 09.00 ure.
Lepo pozdravljeni!