Dosje javnega naročila 002014/2019
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Storitve: Prevzem in obdelava dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 124.830,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002014/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.04.2019
JN002014/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2019
JN002014/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.05.2019
JN002014/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2019
JN002014/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.07.2019
JN002014/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.10.2019
JN002014/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2020
JN002014/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2020
JN002014/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2020
JN002014/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2020
JN002014/2019-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002014/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416
+386 45810420

Internetni naslovi
http://www.jeko-in.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8370
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in obdelava dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice
Referenčna številka dokumenta: V/12-BP-030/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem in obdelava dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem in obdelava dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2019
Konec: 30.04.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2019   09:30
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2019   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH pod točko 2. TEHNIČNE ZAHTEVE, je navedeno:
Ponudnik mora biti vpisan v seznam posrednikov oz. zbiralcev odpadka 19 08 05. Seznam vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) pri Ministrstvu za okolje in prostor (MOP).
Pozivamo vas da oddajo ponudbe omogočite tudi predelovalcem vpisanim v seznam predelovalcev odpadka klas. št. 19 08 05. Seznam vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) pri Ministrstvu za okolje in prostor (MOP).

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

strinjamo se z napisanim in dovoljujemo oddajo ponudbe tudi predelovalcev navedenega odpadka.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

JEKO, d.o.o.