Dosje javnega naročila 000242/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Izbira dobavitelja za dobavo kolesarske in motoristične uniforme in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.535,69 EUR

JN000242/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.01.2019
JN000242/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2019
JN000242/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.04.2019
JN000242/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2019
JN000242/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2019
JN000242/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000242/2019-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira dobavitelja za dobavo kolesarske in motoristične uniforme in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.
Referenčna številka dokumenta: 7560-19-200002
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35810000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
dobava uniforme in opreme za mestne redarje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 7.943,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: uniforma in oprema občinskega redarja - kolesarja
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: uniforma in oprema občinskega redarja - motorista
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000242/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.01.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1.
Naslov: uniforma in oprema občinskega redarja - kolesarja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LAB COMMERCE trgovina, posredovanje in zastopstva d.o.o.
Koprska ulica 94
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.943,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.943,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2.
Naslov: uniforma in oprema občinskega redarja - motorista

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.