Dosje javnega naročila 002095/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Storitve: Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002095/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002095/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN002095/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002095/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 56606852
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://sb-izola.si/actuality/nmv-028-rn-19-varovanje-ljudi-in-premozenja-na-obmocju-splosne-bolnisnice-izola
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8388
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola
Referenčna številka dokumenta: NMV 028/RN-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovanje ljudi in premoženja na območju Splošne bolnišnice Izola
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN3.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   10:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko predložijo že potrjene reference od drugih javnih razpisov, v primeru da vsebujejo podatke, ki jih vi zahtevate?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR: Ponudniki lahko priložijo reference tudi na drugem obrazcu, vendar mora obrazec vsebovati bistvene elemente in mora biti v skladu z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 17.04.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na spremembo zakonodaje na področju delovnih razmerjih, to je Minimalne plače vas prosimo za spremembo ocenjene vrednosti pogodbe. Minimalna plača se je z letom 2019 povišala na 886,63 evrov, za leto 2020 je že določena v višini 940,58 evrov. Za leto 2021 je uzakonjena, da se določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca. Poleg tega je v naročilu 24 urno varovanje, kar naloži še dodatke na nočno delo in nedeljsko / praznično delo, ki so izvzeti iz minimalne plače. Na podlagi mesečne obveznosti delodajalca do zaposlenega je ocenjena vrednost naročila prenizka in ne pokrije stroškov dela, še posebej glede na to da lahko predvidevamo spremembo zakonodaje za leto 2020 in 2021. Prosimo, da ravnate primerno glede na novo zakonodajo in povišate ocenjeno vrednost javnega naročila.

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik je ocenjeno vrednost izračunal v skladu z ZJN-3. Ocenjena vrednost ostaja nespremenjena.
Datum objave: 18.04.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

tudi če je ocenjena vrednost javnega naročila izračunana skladno z ZJN-3, je višina neustrezna in matematično ni mogoče izvesti naročila s katerim bi ponudnik lahko izpolnjeval vse pogoje delovnopravne zakonodaje, ki jo zahteva ZJN-3, spoštoval socialno merilo, ki je uzakonjeno v noveli ZJN-3, ki ga pri ocenjeni vrednosti ponudnik očitno ni upošteval.

Potrebno je pripomniti, da ZJN-3 nikjer ne določa metod na podlagi katerih bi naročnik lahko izračunal višino, ampak določa le kriterije, ki jih mora pri določanju višine upoštevati. Vsekakor pa zakon, tudi če tega izrecno ne navaja, ne more dopuščati možnosti, ki bi posledično pripeljale do drugih kršitev in kršitev drugih zakonov.

Kot že navedeno, s takšno ocenjeno vrednostjo, bi najmanj bil kršen ZJN-3 v delu pogojev na delovnopravnem področju ki veljajo za ponudnika, kot tudi na področju spoštovanja socialnega merila. Prav tako bi lahko prišlo do posredne kršitve delovnopravne zakonodaje. V kolikor bi pa ponudnik zavestno sprejel posel za katerega računsko (v kolikor upošteva delovnopravne obveznosti) dela negativno poslovanje, pa gre za zavestno kršitev gospodarske zakonodaje.

Javni naročnik bi pri določitvi ocenjene vrednosti moral upoštevati dvig minimalne plače, prav tako bi moral upoštevati socialno merilo, kar predstavlja temeljna kriterija pri določanju cene.

V kolikor naročnik ne bo spremenil ocenjeno vrednost, za katero se dejansko lahko matematično dokaže in izkaže, da ne bo pokrila stroškov dela skladno z Zakonom o minimalni plači, je takšna odločitev naročnika zrela za presojo pri Državni revizijski komisiji.

ODGOVOR: Ponudniki v svoji ponudbi predložijo ceno v kateri upoštevajo tudi delovnopravno zakonodajo, socialno merilo, gospodarsko in ostalo zakonodajo. Ocenjena vrednost ostaja nespremenjena.