Dosje javnega naročila 002059/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača - Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 202.834,76 EUR

JN002059/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002059/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN002059/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002059/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002059/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002059/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN002059/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.07.2019
JN002059/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002059/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
http://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/302867/ZKK-JN-03-2019_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8431
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-03/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira železniške proge Divača-Koper.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača-Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Sistem zunanje kontrole kakovosti omogoča in zagotavlja, da se nepravilnosti pri izvedbi in vgradnji posameznih materialov oziroma elementov odpravi najkasneje med gradnjo in ne šele po izgradnji, ko se lahko nekatere nepravilnosti pokažejo šele po izteku garancijske dobe. S terenskimi ogledi, meritvami in preiskavami odvzetih vzorcev se tako že med samo gradnjo ugotovijo odstopanja od projekta ali zahtevanih lastnosti materiala in se na osnovi preiskav neustrezen material popravi ali odstrani. Zunanja kontrola kakovosti se izvaja pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbišče že primerni za nameravano rabo, pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje in so zato šele po vgraditvi primerni za nameravano rabo ter za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   16:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnilo kateri znesek je potrebno navesti za bančno garancijo za resnost ponudbe.
V razpisni dokumentaciji so namreč navedeni trije (3) zneski:
tč. 2.6.1 4.000,00 EUR
tč. 4.3 5.000,00 EUR
vzorec garancije za resnost ponudbe 6.900,00 EUR.

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

pravilen znesek finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je 4.000,00 EUR.
Skladno z navedenim smo v razpisni dokumentaciji popravili napačno navedene zneske.Datum objave: 18.04.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Datoteke z dodatnimi pojasnili ne moremo "odpreti".


ODGOVOR

Pozdravljeni,
objavljen je nov popravek, z delujočo datoteko.Datum objave: 18.04.2019   14:29
VPRAŠANJE
Vprašanja naročniku:
1. Program preiskav:
a. Zemeljska dela:
i. Tč.1.3.1- geosintetiki: predlagamo preveritev vseh lastnosti geotekstila iz te točke. Ker sta 2 različna izvajalca z verjetno različnim dobaviteljem, je smiselno predvideti za vsako od 5 lastnosti lastnost po 2 preiskavi
b. beton
i. iz PN je razvidno, da se bo, poleg vseh prepustov, zgradilo 22 objektov; predlagamo izdelavo vsaj 10 poročil za beton v tč. 6.2.6 namesto 1 (združevanje objektov), prav tako pa tudi vsaj 10-12 končnih poročil za objekte (tč. 13.2), ki jih bo naročnik nedvomno potreboval; podobno je s končnimi poročili za traso. Iz projektne naloge je razvidno, da je dostopnih cest 23. Naročnik bo potreboval končna poročila za vsako dostopno cesto. Nekatere ceste bo mogoče združevati, zato predlagamo naročniku, da predvidi izdelavo 10 končnih poročil za traso in ne eno, kot je predvideno v tč. 13.1.
ii. preiskave za neprepustnost betona ( tč. 6.2.5.1/2) število uskladiti s standardom za beton (SIST EN 1026-206): predlagamo 10 preiskav namesto 5; in NOZT (6.2.5.1/3): 4 namesto 2.
c. Sidra:
i. Prednapeta: glede na število sidranih objektov predlagamo v točki 7.4.4./2 CPN: 6 preskusov namesto 2
ii. Pasivna: glede na podatke iz dodatnih geotehničnih preiskav za dostopne ceste bo število pasivnih sider tolikšno, da bi bilo potrebno opraviti vsaj 1 projektno raziskovalni preskus (tč.7.5.2/1): 1 in vsaj 4 ustreznostne preskuse (tč.7.5.2/2), namesto 2.
d. Drugo:
i. V tč. 6.2.2. je predvideno 5 pregledov projekta betona, vendar cene ni mogoče vpisati brez spreminjanja ponudbenega predračuna. Isto velja za tč. 6.2.4/2 (vsebnost por)
ii. Geotehnični monitoring: v koloni za zunanjo kontrolo ni predvidenih meritev. Ali je to napaka?
iii. Predlagamo, da naročnik doda v program postavko nepredvidenih dodatnih in več del s fiksnim zneskom, saj bo sicer izvajalec, ki bo ponudil v točki 14 nižjo postavko, torej manj rezervnih sredstev (in s tem več možnosti za aneks) za nepredvidene situacije, ugodnejši.
2. Navodila za pripravo ponudbe:
a. Glede zavarovanja za resnost ponudbe sta navedeni dve različni vrednosti: 4.000 (tč. 2.6.1) in 5.000 (tč. 4.3). Katera je prava?
b. Pri zahtevah za strokovnjake je zapisano, da imajo ti lahko (le) 1 referenco iz zunanje ALI notranje kontrole. Iz izkušenj na številnih projektih lahko povemo, da vloga obeh ni enaka. Strokovnjaki notranje kontrole imajo nad seboj še zunanjo kontrolo, ki jih opozori na ev. napake in zahteva popravke. Zunanja kontrola torej zahteva večjo strokovnost in več izkušenj svojih strokovnjakov, ki morajo pravočasno zaznati nepravilnosti. Predlagamo, da se zadostni pogoj 1 reference iz notranje kontrole črta.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
objavljen je popravek Programa preiskav in ponudbenega predračuna. Prav tako je objavljen popravek Navodil za pripravo ponudbe, vrednost zavarovanja je poenotena na 4.000,00 EUR. Zahtevane reference za strokovnjake ostajajo enake, kot so navedene v razpisni dokumentaciji.