Dosje javnega naročila 002110/2019
Naročnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
ZJN-3: Odprti postopek

JN002110/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002110/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN002110/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN002110/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN002110/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002110/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 070-166522
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Rupnik
dusan.rupnik@komunala-slb.si
+386 28055403

Internetni naslovi
http://www.komunala-slb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-slb.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8390
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Komunala


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
Referenčna številka dokumenta: JNV-0002/19-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Premoženjska zavarovanja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekti Komunale Slovenska Bistrica d.o.o.
II.2.4 Opis javnega naročila
Premoženjska zavarovanja:požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje splošne odgovornosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2019
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Avtomobilska zavarovanja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
II.2.4 Opis javnega naročila
Avtomobilska zavarovanja:zavarovanje vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2019
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Po razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Po razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Po razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Po razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Predlagamo, da se pri zavarovanju premoženja pripravijo dejanske zavarovalne vsote, ki so zahtevane (torej že z upoštevanimi korekcijskimi faktorji), da ne bo dvoumnosti glede pravilnih višin zavarovalnih vsot.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Navedene vrednosti so dejanske knjigovodske osnove, ki jih je potrebno korigirati z ustreznimi korekcijskim faktorjem, da se dobi zavarovalna vsota.
Preračun vrednosti s korekcijskim faktorjem opravi ponudnik sam.


Datum objave: 16.04.2019   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri zavarovanju Avtomobilske odgovornosti je v drugi točki zahtevano:
"Prav tako mora biti podano kritje morebitnih regresnih zahtevkov ZZZS na zavarovanca iz naslova tovrstnih delovnih nezgod."

Je to pomota?

Hvala.

ODGOVOR

Ni pomota. Dikcija ostaja kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 18.04.2019   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,


vljudno vas prosimo za določitev višine provizije posredniku, da bo le-ta enotna za vse ponudnike.

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Višina provizije ni v domeni naročitelja oziroma zavarovanca ampak je to zadeva, ki je opredeljena v pogodbi med zavarovalnico in posrednikom. V kolikor morda pogodbe z našim izbranim posrednikom še nimate, imate do oddaje vaše ponudbe še dovolj časa, da to uredite.

Datum objave: 18.04.2019   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri zavarovanju Avtomobilske odgovornosti je v drugi točki zahtevano:
"Prav tako mora biti podano kritje morebitnih regresnih zahtevkov ZZZS na zavarovanca iz naslova tovrstnih delovnih nezgod."

Je to pomota?

Hvala.

ODGOVOR

Ni pomota. Dikcija ostaja kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 19.04.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za naslednje podatke:

- skupni prihodki družbe za leto 2018,
- neto plačni sklad (skupni znesek plač) za leto 2018

ODGOVOR

- skupni prihodki družbe za leto 2018 10.263.977,00 eur
- neto plačni sklad (skupni znesek plač) za leto 2018 2.314.069,00 eur

Datum objave: 24.04.2019   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vaše pojasnilo, da objava višine provizije zavarovalnega posrednika ni v domeni naročnika ne drži, ker iz dokumenta Storitve zavarovalnega posrednika pri izvedbi oddaje javnega naročila za zavarovanje (izdan s strani MF, Direktorat za JN), ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/mnenje-zp.pdf, izhaja, da višino plačila posredniku naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji. Glede na to, da višina provizije ni bila objavljena prosimo, da v tem delu pravočasno spremenite razpisno dokumentacijo.

ODGOVORV skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) zavarovalni posrednik nima pravice od zavarovalca zahtevati plačilo provizije oziroma kakršno koli drugo plačilo, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z zavarovalcem izrecno pisno drugače dogovorjeno. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. s podjetjem VIRIBUS UNITIS, Zavarovalno posredovanje, d.o.o. nima sklenjene posebne pogodbe. Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. je izdala pooblastilo, ki v razpisni dokumentaciji, v skladu z zakonodajo in posredniku ne bo plačala provizije.

Provizija, ki jo zavarovalnemu posredniku plača zavarovalnica, pa je določena z veljavno zakonodajo in poslovnimi običaji na tem področju in zato imajo vsi ponudniki enako izhodišče.
Datum objave: 25.04.2019   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Stališče MF glede provizije zavarovalnega posrednika je sledeče:
"Glede na določbe ZZavar se posredniška pogodba lahko sklene na način, da morebitno
dogovorjeno provizijo ali kakršnokoli drugo plačilo zavarovalnemu posredniku plača
zavarovalnica. V tem primeru je med naročnikom in zavarovalnim posrednikom sklenjena
pogodba o opravljanju storitev zavarovalnega posredništva, ki je mandatnega značaja, vendar
ni odplačna. ZJN-2 v štirinajsti točki prvega odstavka 2. člena določa, da je pogodba o izvedbi
javnega naročila odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki,
katere predmet je izvedba gradenj, dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz
ZJN-2. Pogodba oziroma posel, katerega posledica ni odplačnost, ne predstavlja pogodbe o
izvedbi javnega naročila oziroma za storitve zavarovalnega posredništva, za katere naročnik ne
plača provizije ali drugega plačila, ni potrebno izvesti postopka oddaje javnega naročila.
Glede na to, da pa v takšnem primeru zavarovalnega posrednika praviloma izbere naročnik,
plača pa izbrani ponudnik oziroma zavarovalnica v okviru pogodbe, ki je posledica izvedenega
postopka oddaje javnega naročila s strani naročnika, pa se predlaga, da naročniki ravnajo
gospodarno in tudi brez izvedbe postopka oddaje javnega naročila izberejo najugodnejšega
zavarovalnega posrednika, na primer na način, da se k oddaji ponudbe povabi več zavarovalnih
posrednikov in med njimi glede na parametre, ki so opredeljeni v povabilu k oddaji ponudbe,
izbere najugodnejšega. Višino dogovorjenega odstotka zavarovalne premije ali kakršnokoli
drugo plačilo pa naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji postopka oddaje javnega naročila za
zavarovanje."

Na podlagi zgoraj navedenega prosim za podatek višine provizije zavarovalnemu posredniku.

Hvala.

ODGOVOR

Nagrada za opravljeno delo posrednika pri razpisu in tekom celotnega razpisnega obdobja ni v domeni naročnika ampak je to stvar pogodbe med zavarovalnico, ki bo posel pridobila, in posrednikom. V kolikor pogodbe z našim posrednikom nimate, imate še dovolj časa, da jo z njim sklenete vsaj za ta razpis do oddaje ponudbe.
V skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) zavarovalni posrednik nima pravice od zavarovalca zahtevati plačilo provizije oziroma kakršno koli drugo plačilo, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z zavarovalcem izrecno pisno drugače dogovorjeno.

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. s podjetjem VIRIBUS UNITIS, Zavarovalno posredovanje, d.o.o. nima sklenjene posredniške pogodbe in ne bo plačala provizije.


Datum objave: 29.04.2019   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za naslednje informacije:

- na kaj se nanaša "% objekta" v seznamu stanovanj in poslovnih prostorov?

Hvala.

ODGOVOR

Odstotek objekta v seznamu stanovanj in poslovnih prostorov se nanaša na lastniški delež občine.
Primer:100% pomeni 100 % v lasti občine, 30% pomeni 30% v lasti občine,...


Datum objave: 29.04.2019   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v kolikor predložimo potrdila iz kazenske evidence za člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali je potrebno predložiti tudi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc za te člane?

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

V kolikor predložite potrdila iz kazenske evidence za člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ni potrebno predložiti pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc za te člane.