Dosje javnega naročila 002111/2019
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP HITREGA OSCILOSKOPA Z VELIKO PASOVNO ŠIRINO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.999,34 EUR

JN002111/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2019
JN002111/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN002111/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002111/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002111/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
JN002111/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002111/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 070-164426
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
maja.tisler@ijs.si, Maja Tišler
maja.tisler@ijs.si
+386 14773210
+386 14773189

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9268
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP HITREGA OSCILOSKOPA Z VELIKO PASOVNO ŠIRINO
Referenčna številka dokumenta: JN9/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38342000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP HITREGA OSCILOSKOPA Z VELIKO PASOVNO ŠIRINO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38342000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova cesta 39
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava hitrega osciloskopa, ki ga bomo uporabljali za merjenje hitrih analognih neperiodičnih siignalov v eksperimentalni fiziki osnovnih delcev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2019   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2 pri objavi tega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   11:48
Ne glede na to, koliko in kakšen tip signalnih vhodov ima osciloskop, je potrebno zagotoviti, da bo nanj mogoče priključiti signalne žice, ki imajo SMA in BNC konektorje zato, da bo mogoče z osciloskopom meriti potek tudi počasnejših signalov. Npr. za nas je sprejemljiv tudi dvojni adapter: originalno na SMA, potem pa SMA na BNC.

Datum objave: 09.05.2019   10:42
VPRAŠANJE
Ali pri modelu osciloskopa s pasovno širino 40 GHz ali več zadošča maksimalna vhodna napetost +/-4 V pri vseh občutljivostih?

ODGOVOR
Maksimalna vhodna napetost +/-4 V pri vseh občutljivostih zadošča, če ima osciloskop pasovno širino vsaj 40 GHz.