Dosje javnega naročila 002026/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE-IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.751,60 EUR

JN002026/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.04.2019
JN002026/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN002026/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2019
JN002026/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2019
JN002026/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002026/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Erjavec
darja.erjavec@zrsvn.si
+386 12309505

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=908
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8380
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE-IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH
Referenčna številka dokumenta: JN-198/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je terensko kartiranje habitatnih tipov na štirih projektnih območjih LIFE-IP NATURA.SI in sicer na območjih Natura 2000 Slovenska Istra, Volčeke, Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kartiranje negozdnih habitatnih tipov območja Slovenska Istra vzhod in Slovenska Istra zahod.
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Istra
II.2.4 Opis javnega naročila
Kartiranje negozdnih habitatnih tipov območja Slovenska Istra vzhod in Slovenska Istra zahod.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI, LIFE17 IPE SI 011)

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kartiranje negozdnih habitatnih tipov celotnega območja Volčeke, Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Volčeke, Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
Kartiranje negozdnih habitatnih tipov celotnega območja Volčeke, Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI, LIFE17 IPE SI 011)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 14 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   10:30
Kraj: e-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2019