Dosje javnega naročila 002037/2019
Naročnik: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje računalniške strojne opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002037/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2019
JN002037/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN002037/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN002037/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN002037/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002037/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002037/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Gosposka ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Veselko
irena.veselko@mgml.si
+386 12412500

Internetni naslovi
http://www.mgml.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://mgml.si/sl/informacije-javnega-znacaja/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8411
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje računalniške strojne opreme
Referenčna številka dokumenta: JNMV 2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
vzdrževanje računalniške strojne opreme za Muzej in galerije mesta Ljubljane
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
vzdrževanje računalniške strojne opreme za Muzej in galerije mesta Ljubljane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2019
Konec: 30.04.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   13:10
Kraj: portal ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2019   09:04
Vaša zahteva je: Ponudnik izkazuje, da je skrbel za vzdrževanje informacijskega sistema za najmanj 2 naročnika s področja varovanja kulturne dediščine v državi Sloveniji
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev vzdrževanja strojne opreme in sicer strežnikov, delovnih postaj, davčnih blagajn, dostopkovnih točk, tiskalnikov. čitalnikov, usmerjevalnikov , digitalnih zbirk, kioskov itd itd.itd, itd.

Pred našim nadaljnim ukrepanjem vas prosimo, da nam pojasnite, v čem se razlikuje vzdrževanje navedene opreme na področju VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE od na primer varovanja te iste (podobne in enakovredne) opreme pod enakimi (podobnimi) razpisnimi pogoji s področja varovanja voda ali varovanja gozdov ali varovanja tiskanega arhiva... itd ??? Ker zahtevate referenco zgolj s področja varovanja kulturne dediščine...!? ??


Odgovor:
Poleg splošne informacijske opreme, je pomemben del našega informacijskega sistema vezan tudi na avtomatizacijo muzejskih procesov (podatkovne zbirke), popularizacijo muzejskih predmetov (razstave) in ohranjanje dediščine (depoji). Menimo, da naš informacijski sistem je specifičen, od bodočega izvajalca pa pričakujemo izkušnje in poznavanje osnovnih aktivnosti s področja varovanja kulturne dediščine.

Datum objave: 08.04.2019   10:36
Ali je javno naročilo namenoma prirejno podjetju ARNE ?
Ne, tega podjetja ne poznamo in z njim še nismo poslovali.
Lep pozdrav
MGML

Datum objave: 08.04.2019   12:13
Spoštovani!

Pravilno ovrednoteno ponudbo je nemogoče pripraviti glede na vašo tehnično dokumentacijo. Naštevanje tiskalnikov, dostopnih točk, strežnikov.... ne pomeni prav nič brez tehničnega opisa, saj je drugače nemogoče zagotoviti nadomestno opremo, če ni jasno kaj imate.

Prosimo vas za kompletno in natančno listo vse strojne opreme in vse programske opreme ki je predmet vzdrževanja.
Predložena vsebina strojne in programske opreme zadošča za izdelavo ponudbe, saj zagotovitev rezervnih delov in nadomestne opreme ter stroški po garancijskega popravila strojne opreme niso predmet vzdrževanja.

Imate opremo tudi izven garancije? Da
Imate vso opremo v garanciji? Ne
kako je urejeno servisiranje opreme v tej RD? Servisiranje strojne opreme (popravila, nadomestni deli) ni predmet ponudbe
je servisiranje opreme dolžnost ponudnika ? Servisiranje strojne opreme (popravila, nadomestni deli) ni predmet ponudbe
Ali ponudnik vzdržuje zgolj delujočo opremo in ni potrebna skrb za popravila? Servisiranje strojne opreme (popravila, nadomestni deli) ni predmet ponudbe
na kak način se servisira opremo izven garancije? Poskrbi se za stroškovno oceno popravila, na podlagi katere se naročnik odloči o nadaljnjih korakih.
kdo plača pogarancijski poseg in rezervni del? Naročnik
je prisotnost vzdrževalca zgolj na klic? Prisotnost vzdrževalca mora biti organizirana na način, da so zagotovljeni zahtevani odzivni časi in časi odprave napak.Datum objave: 11.04.2019   08:53
Vprašanje:
Spoštovani, vsaka podatkovna zbirka je zgolj podatkovna zbirka, ne glede na njeno ime ali je muzejska, računovodska ali arhivska. Je zgolj baza podatkov.
Zahtevati od IT vzdrževalcev, da imajo izkušnje in poznavanje aktivnosti s področja kulturne dediščine je prvič popolnoma nepovezano s predmetom razpisne dokumentacije (predmet za Državno revizijsko komisijo) ter drugič... napeljuje na to, da prirejate razpis na določenega vzdrževalca ( bolj v želji, kot v žal nepravilno spisani RD ).

Odgovor:
V Sloveniji je več kot sto ustanov, ki skrbijo za kulturno dediščino (muzeji, galerije, zavodi za varstvo kulturne dediščine itd.), v Ljubljani več kot 10, zato domneva, da prirejamo razpis za enega vzdrževalca ni pravilna.

Datum objave: 11.04.2019   09:01

Vprašanje:
V tehnični dokumentaciji imate zahtevo:

-V primeru, da kritične napake oziroma okvare IKS ni možno odpraviti v zgoraj navedenem roku, mora ponudnik v 4 urah za čas popravila zamenjati okvarjeno opremo s funkcionalno enakovredno in delujočo opremo

Odgovor:
Kot smo že omenili zagotovitev rezervnih delov in nadomestne opreme ter stroški po garancijskega popravila strojne opreme niso predmet vzdrževanja.
Naša zahteva, da mora ponudnik v 4 urah za čas popravila zamenjati okvarjeno opremo s funkcionalno enakovredno in delujočo opremo se nanaša na čas odprave te napake. To pomeni, da je ponudnik v primeru kritične napake sposoben začasno zagotoviti funkcionalno enakovredno opremo (npr. tiskalnik za tiskalnik), tako da dokončne odprave napake ali nakupa novega dela opreme delo v našem zavodu nemoteno poteka.

LP
MGML