Dosje javnega naročila 002048/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija poti v Divaški jami izvedba gradbenih in inštalacijskih del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002048/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2019
JN002048/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002048/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE
Tobačna ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jana Laganis
jana.laganis@zrsvn.si
+386 31773929

Internetni naslovi
http://www.zrsvn.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=54&id_informacija=911
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8422
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija poti v Divaški jami izvedba gradbenih in inštalacijskih del
Referenčna številka dokumenta: JN-340/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih del ob čiščenju Divaške jame: obnova poti in stopnic, sanacija podpornih zidov, preplastitev poti z betonskim tlakom in s protizdrsnim premazom, vgradnja cevi za vodo in optiko ter potrebnih jaškov v tlak, napeljava cevi za glavni električni vod in razsvetljavo, izdelava in vgradnja dveh kovinskih, montažnih premostitvenih mostičkov, nabava (in vgradnja) gradbenega materiala, organizacija odvoza odpadnega leša in ostalih odpadkov na deponijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divaška jama, okolica Divače
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih del sanacija poti v Divaški jami (nakup gradbenega materiala, plačilo odvoza odpadnega leša na deponijo Slovenskih železnic na Jesenicah, sanacija podpornih zidov in stopnic, napeljava inštalacijskih cevi, vgradnja jaškov, izdelava in vgradnja premostitvenih mostičkov, preplastitev poti z betonskim tlakom in s protizdrsnim premazom). Pot se uredi v širini obstoječih mej.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
delovne izkušnjev v jamah20
delovne izkušnje - kamniti zid10
delovne izkušnjev - gradnje poti10

Cena – Ponder:
60
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru upravičenih razlogov je možno za tri mesece podaljšati rok za zaključek del, ki potekajo izven jame (odvoz odpadkov, sanacija stanja).
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Za Kras, s polnim naslovom »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 KrasOddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   12:10
Kraj: Javno odpiranje ponudb preko sistema eJN2 bo naročnik izvedel dne 19. 4. 2019 ob 12:10 uri.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   09:34
Pozdravljeni!
Ogled je možen, se je pa potrebno dogovoriti z jamarji:
Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača, 041-498-103, divaska.jama@divaca.net
Pri ogledu je potrebno biti čim bolj tihi in ga je potrebno izvesti brez pretiranega osvetljevanja, ker je še obdobje zimovanja netopirjev v jemi.
Lepo pozdravljeni!