Dosje javnega naročila 002045/2019
Naročnik: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Gradnje: Izgradnja mostu čez Zelenbreški potok pri Mladinskem domu (ID1084465)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 377.552,61 EUR

JN002045/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2019
JN002045/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN002045/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.06.2019
JN002045/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002045/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
Sabina Hrašan
obcina@ravne.si
+386 28216031
+386 28216001

Internetni naslovi
http://www.ravne.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ravne.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8412
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja mostu čez Zelenbreški potok pri Mladinskem domu (ID1084465)
Referenčna številka dokumenta: 35403-0002/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investitor Občina Ravne na Koroškem bo v letošnjem letu zgradil nadomestni AB most, ki bo omogočal normalni promet, z navezavo na dostop do Mladinskega doma. Za zagotovitev prevodnosti mostu se uredi tudi struga v območju mostu. V sklopu projekta se izvede rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste LC350131.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ravne na Koroškem
II.2.4 Opis javnega naročila
Investitor Občina Ravne na Koroškem bo v letošnjem letu zgradil nadomestni AB most, ki bo omogočal normalni promet, z navezavo na dostop do Mladinskega doma. Za zagotovitev prevodnosti mostu se uredi tudi struga v območju mostu. V sklopu projekta se izvede rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste LC350131.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in
zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.

II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo , objavljeni na spletni strani Občine Ravne na Koroškem pod Objave in novice/Javni razpisi


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   09:01
Kraj: Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2019   07:46
VPRAŠANJE
Ali je potrebno. da iz vsake reference izhaja, da je bila delana AB konstrukcija, kamnita zložba in cesta ali lahko to izhaja iz referenc ločeno?
Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Reference so lahko predložene za zahtevane gradnje skupaj ali ločeno.


Datum objave: 08.04.2019   07:55
VPRAŠANJE
Kakšne pa so reference za vodjo del?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, kateri podatki se na zahtevanem obrazcu navedejo za vodjo gradnje. Referenčna lista vodje gradnje, posebej, ni zahtevana.
Ponudnik izdela ponudbeno dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.