Dosje javnega naročila 002050/2019
Naročnik: OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002050/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2019
JN002050/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN002050/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2019
JN002050/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN002050/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002050/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 749813278
+386 74922221

Internetni naslovi
https://www.krsko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303038/Razpisna_dokumentacija_Ureditev_parkirišč_ob_zeleznici_v_Krškem_final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8421
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem
Referenčna številka dokumenta: 430-33/2019 O901
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis

Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI036 - Posavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev parkirišč ob železnici v Krškem


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru slabih vremenskih razmer ali nepredvidenih okoliščin ali druge višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN - na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom, ki jo ima v elektronski obliki objavil na svoji spletni strani www.krsko.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   09:21
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da objavi za naslednje postavke dodatne opise: Gradbena dela, 5. Gradb.obrt.dela, Post: 59 999 tipska dvižna zapornica - dolžina zapornice?; tipska klop in tipski koš v skladu s katalogom urbane opreme - v katalogu je več vrst klopi in košev - katera?

ODGOVOR

Dolžina zapornice je 3m

Klop "kovinska" z naslonjalom in s stranskimi ročaji, privijačena v betonski podstavek. Barva črna ral 9005. skladno s Katalogom urbane opreme občine Krško.
Koš za odpadke "mestni" za vbetoniranje. Barva črna ral 9005. Skladno s Katalogom urbane opreme občine Krško.
https://www.krsko.si/files/other/news/71/89435Katalog%20urbane%20opreme.pdf


Datum objave: 09.04.2019   13:15
VPRAŠANJE
Vprašanje naročniku glede parkomata:
Občina Krško trenutno uporablja parkomate proizvajalca Hectronic, ki so povezani v nadzorni center, zato prosimo da preverite ali mora biti tudi ta parkomat kompatibilen z nadzornim centrom? Parkomat v popisu namreč ni kompatibilen z obstoječim nadzornim centrom.
Hkrati je v popisu zahteva, da ima parkomat vgrajen čitalec čip kartic. Za pripravo ponudbe, bi bilo potrebno ugotoviti, za kakšen čitalec gre in kakšna je njegova funkcionalnost oziroma, uporaba kakšnih kartic je predvidena? V kolikor gre za funkcionalnost, ki je vezana na kakšen tretji sistem (npr. mestna kartica, plačilna kartica), pa je potrebno tudi pridobiti tehnično specifikacijo takega sistema, kot tudi samih kartic ki naj bi se uporabljale s čitalcem. V popisu enostavno ni dovolj podatkov. V obstoječih parkomatih v občini Krško tovrstnih čitalcev ni vgrajenih, gre za klasičen parkomat, ki omogoča le plačilo s kovanci.
Hkrati bi opozoril tudi, da v popisu niti ni definirano napajanje parkomata. Ali gre za napajanje preko sončnih celic ali gre za napajanje iz omrežja?

VPRAŠANJE
V postavki Gradbena dela 25 189 Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst...imate napisano fiksna cena. To je omenjeno tudi v tehničnem poročilo. Prosimo, da objavite fiksni znesek.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek obeh zadevnih popisov.Datum objave: 17.04.2019   12:39
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da precizira vrsto klopi in košev za smeti, saj v katalogu več elementov odgovarja opisom v popisu.

ODGOVOR
Klop "kovinska". Koš za odpadke "mestni". Skladno s Katalogom urbane opreme občine Krško.


Datum objave: 17.04.2019   16:32
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da odgovori na zastavljeno vprašanje glede postavk dreves in grmovnic. Naročnik mora objaviti vrsto dreves in grmovnic, drugače ne moremo doličiti ceno

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek popisa in podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 18.04.2019   12:59
VPRAŠANJE
Zasaditev dreves na zelenici - vrsta se določi v času gradnje v dogovoru z investitorjem in izvajalcem del, vključno s sadiko, sadilnim kolom, veznim trakom, založnim gnojilom, ročnim izkopom jame (80x80x80 cm), prstjo (0,5 m3), postavitvijo sadike, zasipanjem, namestitvijo sadilnega kola, vezanjem, gnojenjem, zalivanjem

Zasaditev grmovnic na zelenici - vrsta se določi v času gradnje v dogovoru z investitorjem in izvajalcem del, vključno s sadiko, založnim gnojilom, ročnim izkopom jame (20x20x20 cm), prstjo, postavitvijo sadike, zasipanjem, gnojenjem, zalivanjem

Na ti dve postavki ponudnik NE more določiti cene, ker manjkajo osnovni podatki za oceno - določite tip dreves in grmovnic!

Hvala.

VPRAŠANJE
Objavili ste novi popis za gradbena dela. Na spremenjeni postavki ne moremo podati cene, ker piše, da se vrsta določi ob času gradnje v dogovoru z investitorjem. Mi potrebujemo zdaj, pri dajanju ponudbe, podatke o vrsti dreves in grmovnic. Razpon cen za to je lahko velik. Prosimo naročnika da navede vrsto dreves in grmovnic.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo poslal popravek popisa.Datum objave: 18.04.2019   13:01
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da obrazloži naslednje postavke:
1 Izdelava obrambne-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 6 cm, vključno z dobavo in utrjevanjem tampona = 9,0 m2 - debelina tampona ? Naslov poglavja je LITI ASFALT, v obrabno-zaporni plasti pa je tampon ? Odlično pripravljen opis.
13 111 Prevoz , postavitev, najemnina ali amortizacija krožne žage = kos 1,0 - to je edini stroj, kjer se obračuna najemnina ? Resno ?
13 111 Čiščenje ceste zaradi nanosa = kos 100,0 - kakšne površine je 1 kos ?
13 111 Lestve = kos 2,0 - prodaja ali najem, material, dolžina . ?????
12 311 Dovozne poti = m3 80,0 - enota v m3, brez površine ali debeline ?

Predlagamo naročniku, da popravi popise, posledično podaljša rok za oddajo ponudb in v bodoče pregleda popise projektanta in prepreči neumnosti, kakršne so navedene zgoraj.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo poslal popravek.
1. Predmetna postavka je del popisa, ki se nanaša na izvedbo cestne razsvetljave. V enotni postavki je opisano, da se izvede obrabno-nosilna plast bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 6 cm in hkrati dobava in vgrajevanje tampona debeline 20 cm.
13 111 in 12 311:
Predmetne postavke so del popisa ureditve gradbišča, ki je sestavni del varnostnega načrta. Naročnik se je odločil, da se kompleten sklop 'Popis ureditve gradbišča' izloči iz razpisne dokumentacije, ta dela pa so zajeta v novi postavki v razdelku Preddela v sklopu 01_Parkirišče ob železnici_grad del_POPIS_popravek_18_4_2019, ki ga naročnik objavlja kot popravek.