Dosje javnega naročila 002068/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Storitve: IZVAJANJE STORITEV MESTNE BLAGAJNE PREKO ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002068/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002068/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002068/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002068/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Martina Magajna Gerželj
martina.magajna@postojna.si
+386 57280700
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8714
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITEV MESTNE BLAGAJNE PREKO ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET
Referenčna številka dokumenta: 430-22/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: IZVAJANJE STORITEV MESTNE BLAGAJNE PREKO ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mesto Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: IZVAJANJE STORITEV MESTNE BLAGAJNE PREKO ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019