Dosje javnega naročila 002064/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Gradnje: Izgradnja kanalizacije Gavce - 2. del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.571,65 EUR

JN002064/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002064/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2019
JN002064/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2019
JN002064/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002064/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
Drago Kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.smartnoobpaki.si/archives/category/javne-objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8437
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kanalizacije Gavce - 2. del
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kanalizacije Gavce
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kanalizacije Gavce
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile ali izrednih razmer.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika naprošamo, da objavi še vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Kanal 5 je predmet gradbenega dovoljenja 351-190/2010-1203 z dne 7.10.2010 ter projektne dokumentacije 65/1-KA/09-PGD in 65/1-KA/09-PZI NOVOGRADNJA KANALIZACIJE GAVCE.
Tehnična dokumentacija je dodana na spletni strani Občine.

Del odseka kanala 12 je predviden skladno s projektno dokumentacijo 65/2-KA/09-PGD in 65/2-KA/09-PZI NOVOGRADNJA KANALIZACIJE GAVCE 2. FAZA (višje ležeči predeli Gavc), za slednjega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje 351-74/2012-1203 z dne 25.10.2012.
Tehnična dokumentacija je dodana na spletni strani Občine.

Popis odsekov, ki so predmet javnega narolila so novelirani glede na že izvedeno dejansko stanje.

Vsa preostala tehnična dokumentacija je dostopna na sedežu Občine Šmartno ob Paki, po predhodnem dogovoru, v poslovnem času Občine.

Datum objave: 11.04.2019   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim, da pri postavki
PREDDELA
1.1.4
Kompletna izvedba zavarovanja (z vsemi potrebnimi deli, materiali in prestavitvami) obstoječih kandelabrov, ograj, drogov itd. v območju izvajanja gradbenih del.
in
1.1.5
Priprava celotnega gradbišča (za vsa dela): odstranitev eventualnih ovir (prometnih znakov, betonskih korit, betonskih bunk, klopi, smetjakov, fontane, hidrantov ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. Velikost gradbišča cca. 910 m2:

količinsko opredelite koliko je drogov, ograj kandelabrov, klopi, smetnjakov, fontane, hidrantov,... Tako pavšalno je nemogoče določiti vrednost teh del.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
celotno gradbišče poteka v trasi ceste, zato bo potrebna ureditev zgolj v obsegu kot to narekuje tehnika dela izvajalca.

Prijazen pozdrav.Datum objave: 18.04.2019   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, ali bo v času izvajanja del mogoča popolna zapora prometa.
Za odgovor hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
mogoča bo popolna zapora za posamezni segment tekom delovnega časa na tem segmentu, izven delovnega časa je potrebno zagotoviti prevoznost.

Prijazen pozdrav.Datum objave: 18.04.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas ali je potrebno obstoječe greznice porušiti in ruševine odpeljati na trajno deponijo ali samo zasuti.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
obstoječe greznice se zasuje.

Prijazen pozdrav.