Dosje javnega naročila 002069/2019
Naročnik: OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Ureditev območja stare tržnice v Slovenskih Konjicah-ponovitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002069/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002069/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN002069/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.05.2019
JN002069/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002069/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Stari trg 29
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Boštjan Mlakar
info@slovenskekonjice.si
+386 37573390
+386 35754328

Internetni naslovi
http://www.slovenskekonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303143/4300-0006-19-Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8442
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev območja stare tržnice v Slovenskih Konjicah-ponovitev
Referenčna številka dokumenta: 4300-0006/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev omobčja stare tržnice v Slovenskih Konjicah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233140
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev območja stare tržnice v Slovenskih Konjicah-ponovitev

Predmetno javno naročilo se ponavlja. Prvotno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN001312/2019 dne 8.3.2019 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=300003). Naročnik je dne 26.3.2019 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4300-0005/219-8 (137), (https://www.enarocanje.si/Odlocitve/Pregled.aspx?OdlocitevID=47913), s katero je prejete ponudbe zavrnil. V odločitvi je naročnik obvestil ponudnike, da bo po pravnomočnosti odločitve pričel z novim postopkom, v katerem bistvena sprememba okoliščin pomeni, da bo naročnik enakovredno obravnaval vse ponudnike.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz popisa del in prilog. Sestavni del predmetnega naročila so tudi vprašanja in odgovori podani v predhodno neuspešno zaključenem postopku.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu z ZJN-3, sprememba pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2019   11:01
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2019   10:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani občine www.slovenskekonjice.si, kjer so objavljeni tudi dodatki, iz prehodno neuspešnega izvedenega postopka.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019