Dosje javnega naročila 002789/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-062/19; Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.573,14 EUR

JN002789/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002789/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN002789/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN002789/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2019
JN002789/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002789/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9147
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-062/19; Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
Referenčna številka dokumenta: 43001-85/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prilagoditev intervencijske poti in prehoda skozi protihrupno ograjo ob R3-625/1061 v naselju Prade ob osnovni šoli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   10:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko pogoj iz točke 3.2.3.3. , izpolnjujemo z vodjo del, ki je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS)?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

 DA
 Naročnik bo spremenil referenčni pogoj tehnične in strokovne sposobnosti v točkah 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe.
 Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije z čistopisom Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 17.05.2019   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da spremeni pogoj za vodjo del iz točke 3.2.3.3., kjer zahteva da je ta vpisan v OZS ali GZS, tako da, dovoli oziroma doda, da je vodja del lahko vpisan tudi v IZS (inžinirska zbornica Slovenije) in s tem izpolnjuje pogoj.

Vsi, ki so vpisani v IZS, imajo namreč večja pooblastila od vpisanih v imenika pri OZS in GZS.

LP

ODGOVOR

 Naročnik spreminja referenčne pogoje tehnične in strokovne sposobnosti v točkah 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe, ki se pravilno glasi:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
 vpisan je kot pooblaščeni inženir ali vodja del v imenik pri Inženirski zbornici (IZS), ali kot vodja del (mojster, delovodja) pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) oziroma Gospodarski zbornici (GZS) Slovenije
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat vodil:
 katerekoli gradnjo v skupni pogodbeni vrednosti vsaj 50% ponudbene cene (brez DDV) za to naročilo
dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja del), navedeni skladno s predlogo.
opombe: Zahtevane reference, ločene po alinejah, lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov (gradenj), referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pri IZS, GZS oziroma OZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.
Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije z čistopisom Navodil za pripravo ponudbe.