Dosje javnega naročila 002227/2019
Naročnik: KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
Storitve: Vzdrževanje vozil - servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave

JN002227/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 11.04.2019

    JN002227/2019-L01 Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL) 2019/S 073-173747

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Komunala Radovljica, d.o.o., Blanka Mrak
blanka.mrak@komunala-radovljica.si
+386 41636017
+386 45370112

Internetni naslovi
http://komunala-radovljica.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje vozil - servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar
Referenčna številka dokumenta: 05/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar za obdobje 24 mesecev od sklenitve pogodbe dalje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 16.927,58 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar za obdobje 24 mesecev od sklenitve pogodbe dalje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena storitev40
cena nadomestnih delov35
oddaljenost lokacije25

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji brez predhodne objave

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Na osnovi objave JN Vzdrževanje vozil na portalu javnih naročil št. JN000629/2019-E01, z dne 5. 2. 2019, in na Evropskem portalu št. TED02/2019-294829 naročnik Komunala Radovljica, d. o .o., za sklop 8 Servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar ni dobil nobene ponudbe. Naročnik Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, je 22. 3. 2019 izdal sklep o uvedbi postopka s pogajanji brez predhodne objave za servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar za obdobje 24 mesecev. Razpisna dokumentacija se ni spremenila.

Naročnik je 25. 3. 2019 povabil ponudnika preko informacijskega sistema e-JN.

Rok za predložitev ponudb je bil 1. 4. 2019 do 11. ure v informacijskem sistemu e-JN, kjer je bilo 1. 4. 2019 ob 11.15 tudi javno odpiranje ponudb. Pravočasno je bila oddana 1 (ena) ponudba.

Ponudbo za servisiranje in popravila delovnega vozila Multicar je predložil en ponudnik: BENT EXCELLENT d.o.o. Domžale, Dragomelj 82, Dragomelj, 1230 Domžale.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom


Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Sklop 1

Naslov:
V.2 Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1 Datum sklepa o oddaji naročila/sklepa o podelitvi koncesije
08.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
BENT EXCELLENT trgovina in storitve d.o.o. Domžale
Dragomelj 82
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 15.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 16.927,58 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240
Radovljica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019