Dosje javnega naročila 002086/2019
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002086/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002086/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002086/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002086/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002086/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375
+386 14397515

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-ljubljana.si/javna-narocila/aktualna
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8461
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablov
Referenčna številka dokumenta: JN2019/020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet ponudbe je dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
31321210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: posamezna skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče v Črnučah, Cesta 24. junija 1) naročnika oziroma posamezne lokacije - po dogovoru z naročnikom, vsakokrat strojno razloženo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet ponudbe je dobava zemeljskih energetskih kablov nazivne napetosti 1 kV ustreznih parametrov.
Predvidena je sukcesivna dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablov, za obdobje 1 (enega) leta, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Specifikacija:
Napet.(kV)Oznaka po SIST Prerez Količina
1 NA2XY- J 4 × 70 SM + 1,5 mm2 58.860
1 NA2XY- J 4 × 150 SM + 1,5 mm2 25.600
1 NA2XY- J 4 × 240 SM + 1,5 mm2 9.900

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so navedeni v poglavjih št. 2 in 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   09:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019