Dosje javnega naročila 002084/2019
Naročnik: INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled
Blago: Nakup dizelskega goriva
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 242.536,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002084/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002084/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002084/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.07.2019
JN002084/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2019
JN002084/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN002084/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002084/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.
Rečiška cesta 2
4260
SI
Bled
Slovenija
Metka Bobič
metka.bobic@ibled.si
+386 45780534
+386 45780511

Internetni naslovi
https://www.ibled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.infrastruktura-bled.si/
ESPD: https://www.infrastruktura-bled.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8460
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
komunalno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
komunalno podjetje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dizelskega goriva
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup dizelskega goriva skladno z razpisno dokumentacijo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup dizelskega goriva skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2019   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje so objavljeni tudi drugi obrazci? Na spletni strani so samo navodila, OBR-2 in ESPD.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

vse je objavljeno tukaj: https://www.infrastruktura-bled.si/sl/Aktualno/novice?javno-narocilo-nakup-dizelskega-goriva

poglejte pod alinejo "- RD".

S spoštovanjem.Datum objave: 23.04.2019   22:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za obrazložitev na katero vrsto prodaje goriva se nanaša razpis:
ali se nanaša na uporabo kartic za tankanje goriva na bencinskih črpalkah, ali za dobavo dizelskega goriva v vaš rezervar na lokaciji Rečiška cesta 2, 4260 Bled?
če se nanaša na obe vrsti prodaje (kartična prodaja/ veleprodaja) prosimo, da specificirate količine in vrsto produkta (95-oktanski neosvinčen motorni bencin oz. dizelsko gorivo).
Prosimo, da objasnite kje bi vi kupovali motorna olja, maziva, hladilne tekočine, ad blue, vitreks? Namreč mi lahko zagotavljamo kupovanje omenjnih produktov samo na bencinskih črpalkah in nakup se lahko izvrši s plačilnimi karticami, ki so izdane iz naše strani.

ODGOVOR
Spoštovani,

javno naročilo se nanaša na dobavo dizelskega goriva na lokaciji naročnika, Rečiška cesta 2, Bled. Izključno v primeru potrebe bo naročnik motorna olja, maziva, ipd. kupoval na lokaciji bencinskega servisa izbranega ponudnika, pri čemer se bo nakup lahko izvršil s plačilnimi karticami.

S spoštovanjem.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe navajate: " V primeru prenehanja veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (UL RS št. 69/16), se razume, da je primerljiva cena, od katere se obračuna fiksen popust iz ponudbe, povprečna maloprodajna cena na bencinskih servisih (brez avtocestnih) dveh največjih ponudnikov v maloprodajni mreži na območju Republike Slovenije. Tako izračunana cena je prodajna cena za naročnika. "

Ko potencialni ponudnik trdimo, da takšen način izračunavanja ponderirane cene vsekaor ni pregleden niti ne izvedljiv, saj ponudniki ne bomo razpolagali s cenami konkurence prav tako pa vsak ponudnik prodaja blago po svojem ceniku. Ponudniki tako lahko ponudimo, da obdržimo ponujeni popust vendar na ceno po ceniku. Naročniku predlagamo, da izloči ponderirane cene.

Prav tako opozarjamo, da je navedba številke uradnega lista zadnje veljavne Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov napačna. Uredba se namreč spreminja, tako da ponudniki oblikujemo cene po vsakokrat veljavni Uredbi

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo tako, da črta določilo "V primeru prenehanja veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (UL RS št. 69/16), se razume, da je primerljiva cena, od katere se obračuna fiksen popust iz ponudbe, povprečna maloprodajna cena na bencinskih servisih (brez avtocestnih) dveh največjih ponudnikov v maloprodajni mreži na območju Republike Slovenije. Tako izračunana cena je prodajna cena za naročnika."

V razpisni dokumentaciji je mišljena aktualna (torej veljavna) Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov.

S spoštovanjem.