Dosje javnega naročila 002174/2019
Naročnik: OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI, Slomškova ulica 21, 9000 Murska Sobota
Storitve: Fizično in tehnično varovanje Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Delovnega sodišča v Mariboru-Zunanji oddelek v M. Soboti ter Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru
ZJN-3: Odprti postopek

JN002174/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.04.2019
JN002174/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002174/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002174/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 072-170727

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
Slomškova ulica 21
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Urad predsednika Okrožnega sodišča
urad.ozms@sodisce.si
+386 25352904
+386 25352945

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si/okroms/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sodisce.si/okroms/nabava_blaga_in_storitev/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8466
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
sodstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično in tehnično varovanje Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Delovnega sodišča v Mariboru-Zunanji oddelek v M. Soboti ter Okrajnih sodišč v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru
Referenčna številka dokumenta: Su 290/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve fizičnega in tehničnega varovanja, vključujoč intervencijsko varovanje, varovanje oseb in premoženja, priklop na varnostno nadzorni center, dvig gotovine ter storitev prevoza oziroma prenosa in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve fizičnega in tehničnega varovanja, vključujoč intervencijsko varovanje, varovanje oseb in premoženja, priklop na varnostno nadzorni center, dvig gotovine ter storitev prevoza oziroma prenosa in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
Slomškova ulica 21
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.