Dosje javnega naročila 002150/2019
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža IP/Ethernet stikal
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002150/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2019
JN002150/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002150/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002150/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2019
JN002150/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2019
JN002150/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002150/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Portal javnih naročil naročnika, Maja Bačnik
maja.bacnik@elektro-ljubljana.si
+386 12304283
+386 12304135

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8485
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža IP/Ethernet stikal
Referenčna številka dokumenta: JN2019/027
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32523000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo in montažo IP/Ethernet stikal«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32523000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostavna dispozicija za opremo je: -pritličje, Slomškova ulica 18, 1000 Ljubljana, -I. nadstropje na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, -lokacija v radiju do 100 km izven Ljubljane (prevoz z osebnim
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je dobava in montaža IP/Ethernet stikal, po specifikacijah iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so objavljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila na naročnikovi internetni strani.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. aprila 2019 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na spletni strani naročnika, v razpisni dokumentaciji D_JN2019_027_dobava_montaža_IP_ETHERNET_stikal_5.pdf objavljate vzorec pogodbe. Prosimo, da naročnik objavi celoten vzorec pogodbe in morebitne manjkajoče dele razpisne dokumentacije, saj je vzorec pogodbe objavljen le do vključno 5. člena.

Hvala!

ODGOVOR

Pozdravljeni, manjkajoči del vzorca pogodbe bo objavljen na naročnikovi internetni strani.
Se opravičujemo za nastalo napako.


Datum objave: 16.04.2019   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z objavljenim javnim naročilom prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Točka 2.1: Ugotavljanje sposobnosti ponudnika, poglavje USPOSOBLJENOST PONUDNIKOV. Ali je kot ustrezen certifikat veljaven tudi certifikat za ponujena stikala, ki je v proizvajalčevi certifikacijski poti z najvišjim razpoložljivim statusom in nima oznake ''ekspertni''?

2. Točka 2.1: Ugotavljanje sposobnosti ponudnika, poglavje USPOSOBLJENOST PONUDNIKOV nadzorni sistem. Ali je kot ustrezen certifikat veljaven tudi certifikat za nadzorni sistem, ki je v proizvajalčevi certifikacijski poti z najvišjim razpoložljivim statusom in nima oznake ''inženirski''?

3. Točka 3.2.6.4. Poizkusno obratovanje. Ali se za poizkusno obratovanje OT stikal v sklopu testiranj v Srbiji zahteva prisotnost tehničnega osebja ponudnika na lokaciji v Srbiji? Ali bo tekom poizkusnega obratovanja stikal na lokaciji v Srbiji zagotovljen oddaljeni dostop?

4. Točka 3.2.8.1 Usposabljanje za IP/Ethernet stikala. Zahteva po predavatelju, ki vodi usposabljanje je, da mora biti certificiran predavatelj s strani proizvajalca ponujene opreme. Ali je predavatelj z najvišjim možnim tehničnim certifikatom za opremo IP/Ethernet stikal ponujenega proizvajalca ustrezen temu pogoju?

5. Točka 3.2.8.2 Usposabljanje za nadzorni sistem. Zahteva po predavatelju, ki vodi usposabljanje je, da mora biti certificiran predavatelj s strani proizvajalca ponujene opreme. Ali je predavatelj z najvišjim možnim tehničnim certifikatom za nadzorni sistem ponujenega proizvajalca ustrezen temu pogoju?

6. Točka 3.6.1., alineja 4 in Slika 1. Za povezavo obstoječih stikal X590 z novima stikaloma L2 so predvidene 40G povezave. Glede na število zahtevanih 40G vmesnikov predvidevamo, da obstoječa stikala teh vmesnikov še ne vsebujejo. V kolikor to drži, ali mora ponudnik v ponudbi zagotoviti ustrezne in z X590 kompatibilne ter preizkušene 40G optoelektrične vmesnike?

7. Točka 3.6.3.1., zadnja alineja in točka 3.6.1, Slika 1. Dve novi L3 stikali bosta zamenjali obstoječi stikali BlackDiamond 8810, ki zaključujeta množico storitev uporabnikov ter lokalnih obročev. Običajno je pri topologiji obročev uporabljen mehanizem oz. konvergenčni protokol, ki zagotavlja preklope na obhodno pot v obroču. Pri proizvajalcu Extreme Networks se je v obročni strukturi običajno uporabljal protokol RFC 3619, ki naj bi zagotavljal hitre preklope v obroču. Ali je v na Sliki 1 prikazanih segmentih DCV, Procesno, Slovenska, Kotnikova, Strežniki, ki se zaključujejo na obstoječih stikalih BlackDiamond 8810 uporabljen tak protokol? V kolikor je, ali mora ponudnik glede na zahtevo po integraciji novih stikal z obstoječim IP/Ethernet omrežjem na ravni že vzpostavljenih storitev tudi z vključitvijo novih stikal ohraniti omenjeni protokol in ga zagotoviti na ponujenih L3 IT stikalih?

8. Točka 3.6.1., alineja 1. Na novih L3 IT stikalih, ki bosta vršili tudi funkcije usmerjanja se zaključuje tudi IP/MPLS omrežje preko obstoječih stikal X690. Glede na zahtevo po integraciji novih stikal z obstoječim IP/Ethernet omrežjem na ravni že vzpostavljenih storitev je potemtakem potrebno zagotoviti tudi integracijo novih stikal/usmerjevalnikov z IP/MPLS usmerjevalniki X690? Ali mora ponudnik zagotoviti morebitne prekonfiguracije in prilagoditve zaradi novih L3 stikal tudi na obstoječi opremi X690?

9. Točka 3.6.1., alineja 4. Novi stikali L2 IT se povežeta z obstoječimi stikali X590. Hkrati je potrebno stikala vključiti v obstoječi nadzorni sistem ali zagotoviti nov ponujen nadzorni sistem. Storitve na stikalih X590 in novih L2 stikalih so enovit del storitev, ki se izvajajo v podatkovnem centru. Ali je za celovitost nadzora storitev, predvsem v fazi diagnosticiranja in odpravljanja težav potrebno storitve v podatkovnem centru obravnavati na enovitem nadzornem sistemu? Ali mora ponudnik poskrbeti tudi za celovit end-end nadzor in upravljanje storitev, ki potekajo od vhodnih vrat na stikalih X590 do L2 in L3 IT stikal?

10. Točka 3.6.2., Slika 2. Na oddaljeni lokaciji 100 km iz Ljubljane je potrebno vzpostaviti novo L3 stikalo za OT omrežje, na katerega se navezujeta obstoječi stikali L2 Nokia. Ali mora ponudnik zagotoviti tudi integracijo storitev ponujenega L3 stikala s storitvami in potencialne prekonfiguracije na obstoječi opremi L2 stikal Nokia?

11. Točka 3.2.3. V zahtevah glede obsega del oziroma storitev je zahtevana tudi nadgradnja vseh hrbteničnih IP/Ethernet stikal drugega in tretjega nivoja. Ali to pomeni nadgradnjo programske opreme stikal na zadnjo, preizkušeno verzijo, ki je na voljo? Ali mora ponudnik v podrobnem tehničnem opisu rešitve opisati postopek nadgradnje in katero verzijo programske opreme priporoča?

12. Priloga št. 13 VZOREC POGODBE. Pogodba se zaključi s točko 5. POGODBENA KAZEN. Ali manjka preostali del vzorca pogodbe?

ODGOVOR
1. Če je certifikat v proizvajalčevi certifikacijski poti najvišji razpoložljiv je ustrezen.

2. Če je certifikat v proizvajalčevi certifikacijski poti najvišji razpoložljiv je višji od zahtevanega v tem razpisu in je zato ustrezen.

3. Ponudnik mora zagotoviti prisotnost tehničnega osebja na lokaciji v Srbiji toliko časa, da vzpostavi delujoče omrežje glede na zahteve tega razpisa. Naročnik ocenjuje, da bo za to potrebno en do največ tri delavne dneve. V primeru sprememb in dodatnih nastavitev bo ponudniku omogočen oddaljeni dostop preko katerega bo njegovo tehnično osebje lahko opravljalo dodatne nastavitve omrežja. V primeru, da dodatnih nastavitev ponudnik ne bo mogel opraviti preko oddaljenega dostopa bo njegovo tehnično osebje moralo v Srbijo in dodatne nastavitve opraviti na lokaciji v Srbiji.

4. Predavatelj z najvišjim možnim tehničnim certifikatom za opremo IP/Ethernet stikal ponujenega proizvajalca je ustrezen temu pogoju.

5. Predavatelj z najvišjim možnim tehničnim certifikatom za nadzorni sistem ponujenega proizvajalca je ustrezen temu pogoju.

6. Obstoječa X590 stikala 40G vmesnikov še ne vsebujejo. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne in z X590 kompatibilne 40G optoelektrične vmesnike.

7. Na sliki 1 v prikazanih segmentih DCV, Procesno, Slovenska, Kotnikova, Strežniki je trenutno uporabljen protokol RFC 3619. Ponudnik mora zagotoviti integracijo novih stikal na način, da bo omrežje delovalo, kot je zahtevano v razpisu. Naročnik zahteva, da je omrežje na koncu popolnoma delujoče in funkcionalno za vse trenutno obstoječe storitve. Uporaba protokola RFC3619 ni pogoj. Redundanca (ščitenje poti) se lahko doseže z uporabo drugih protokolov.

8. Ponudnik mora zagotoviti integracijo novih stikal/usmerjevalnikov z IP/MPLS usmerjevalniki X690. Naročnik pričakuje, da bo prilagoditve zaradi novih L3 stikal na obstoječi opremi X690 opravil ponudnik. Naročnik bo pri tem ponudniku nudil tehnično podporo.

9. Kot je zapisano v zahtevah razpisa je stikala potrebno vključiti v obstoječi nadzorni sistem ali nov nadzorni sistem. Zaželena je celovitost nadzora storitev na enovitem nadzornem sistemu, ni pa pogoj. Prav tako je zaželen celovit end-end nadzor in upravljanje storitev, ni pa pogoj.

10. Ponudnik mora zagotoviti integracijo storitev na ponujenem L3 stikalu tako, kot je zahtevano v razpisu. Za konfuguriranje obstoječih L2 stikal Nokia poskrbi tretja stranka v dogovoru s ponudnikom in naročnikom.

11. Napaka v razpisni dokumentaciji. Nadgradnja vseh hrbteničnih IP/Ethernet stikal drugega in tretjega nivoja v IP/Ethernet omrežju Elektro Ljubljana ni zahtevana. Novi tehnični razpisni pogoji bodo objavljeni na naročnikovi internetni stran.

12. Manjkajoči del vzorca pogodbe bo objavljen na naročnikovi internetni strani.
Se opravičujemo za nastalo napako.


Datum objave: 16.04.2019   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovor na naslednji vprašanji:
Točka 3.6.1., alineja 3: Dodatna dva L2 stikala morata omogočati 48 rež za optoelektrične module. V tabelah ustreznosti 3.7.3 sklop »funkcionalne lastnosti« je zahtevano minimalno število vmesnikov vsaj 24.
Ali mora ponudnik za sklop dveh (2) IT L2 IP Ethernet upoštevati zahtevo po večjem številu portov in ponuditi stikalo, ki omogoča 48 rež za optoelektrične module?

Točka 3.6.1., Slika 1. Slika prikazuje, da je potrebno na stikalih »L2 stikalo razpisana oprema« zagotoviti 5 priključkov hitrosti 40Gbit/s, v tabelah ustreznosti 3.7.3 sklop »funkcionalne zahteve«, pa je zahtevana podpora najmanj 4 x 100/40 Gbit/s vmesnikom.
Ali mora ponudnik za sklop dveh (2) IT L2 IP Ethernet upoštevati zahtevo po zagotovitvi vsaj 5 x 40Gbit/s vmesnikov?


ODGOVOR
Napaka v razpisni dokumentaciji. Pravilni zapis je vsaj štiriindvajset rež (24) za optoelektrične module. V tabelah ustreznosti 3.7.3 sklop »funkcionalne lastnosti«, kjer je zahtevano minimalno število vmesnikov vsaj 24, je zapis pravilen. Novi tehnični razpisni pogoji-popravek bo objavljen na naročnikovi internetni strani.

Stikalo mora omogočati vmesnike, kot je zahtevano v točki 3.6.1. To je 4 x 40 Gbit/s. Dodatno mora omogočati še vsaj en vmesnik 40 Gbit/s ali 50 Gbit/s (lahko tudi 2x25 Gbit/s).Datum objave: 16.04.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, če lahko daste na razpolago excel datoteko naslednjih tabel:

3.8.2 NABOR OPREME IN STORITEV ZA IT IP/Ethernet STIKALA, da jih bomo lahko izpolnili v elektronski obliki.
3.8.2.1 NABOR OPREME ZA IT IP/Ethernet STIKALA
3.8.2.2 NABOR STORITEV ZA IT IP/Ethernet STIKALA
3.8.2.3 CENOVNI POVZETEK ZA IT OPREMO IN STORITVE
3.8.3 NABOR OPREME IN STORITEV ZA OT IP/Ethernet STIKALA
3.8.3.1 NABOR OPREME ZA OT IP/Ethernet STIKALA
3.8.3.2 NABOR STORITEV ZA OT IP/Ethernet STIKALA
3.8.3.3 CENOVNI POVZETEK ZA OT OPREMO IN STORITVE

ODGOVOR

Pozdravljeni, žal ne dajemo teh tabel v elektronski obliki zaradi možnosti spreminjanja le-teh.


Datum objave: 16.04.2019   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji v točki 3.6.3.1 se za opremo navaja podpora LSP tunnelom in RSVP-TE, v točki 3.7.2 (tabela ustreznosti) pa ne.
Ali se lahko smatra kot ustrezno opremo, ki ustreza pod točko 3.7.2?


ODGOVOR
Napaka v dokumentaciji. Podpora LSP tunelov na osnovi LDP, RSVP-TE in statičnih konfiguracij se ne zahteva.Datum objave: 16.04.2019   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na točko 3.8.2.1 razpisne dokumentacije, zap. št. 2: Ali je potrebno ponuditi tudi SFP+ 10G 10KM za povezavo med stikali? Če da, koliko?

Že v naprej hvala za odgovor.


ODGOVOR

Omenjeni optični vmesniki so predvideni v kosovnici v isti tabeli pod točko 1.3.


Datum objave: 16.04.2019   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovor na naslednji vprašanji:

1. V razpisni dokumentaciji je zapisana zahteva, da je projekt na IT delu v celoti zaključen v 70 dneh po podpisu pogodbe. Hkrati piše, da je rok za dobavo opreme in izdelavo dokumentacije 40 dni, testno delovanje pa 30 dni. Glede na to, da je vmesnem času potrebno izvesti še montažo, konfiguracijo, prevzemno preizkušanje, spuščanje v pogon ter ostale aktivnosti ki so naštete v razpisni dokumentaciji, je verjetno zaključek 70 dni po podpisu pogodbe napaka in je pravilno vsaj 100 dni?
2. Ali je v roku za zaključek IT dela tudi predvidena oddaja dokumentacije za IT del (ločeno od OT dela), ali se dokumentacija oddaja skupaj za celoten projekt (IT+OT)?


ODGOVOR

Zaključek IT dela je ločen od OT dela, zato se dokumentacija lahko odda ločeno.


Datum objave: 18.04.2019   12:39
Obveščamo vas, da je naročnik spregledal odgovoriti na eno vprašanje:
V razpisni dokumentaciji je zapisana zahteva, da je projekt na IT delu v celoti zaključen v 70 dneh po podpisu pogodbe. Hkrati piše, da je rok za dobavo opreme in izdelavo dokumentacije 40 dni, testno delovanje pa 30 dni. Glede na to, da je vmesnem času potrebno izvesti še montažo, konfiguracijo, prevzemno preizkušanje, spuščanje v pogon ter ostale aktivnosti ki so naštete v razpisni dokumentaciji, je verjetno zaključek 70 dni po podpisu pogodbe napaka in je pravilno vsaj 100 dni?

Odgovor na vprašanje se glasi: Napaka v razpisni dokumentaciji. Projekt na IT delu mora biti v celoti zaključen 100 dni po podpisu pogodbe.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da je objavil popravek objave št. JN002150/2019-K01, ki se med drugim nanaša tudi na pogodbena določila, že v torek, 16.4.2019, hkrati pa je naročnik istega dne na svoji spletni strani objavil ta spremenjena poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.