Dosje javnega naročila 004431/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme za mejo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.450,90 EUR

JN004431/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN004431/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN004431/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN004431/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004431/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 121-296142
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303244/430-210-19-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9345
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme za mejo
Referenčna številka dokumenta: 430-210/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava informacijske opreme za mejo, ki obsega naslednja sklopa:
Sklop 1: Dobava strežnikov
Sklop 2: Dobava čitalcev in programskega integratorja z licenco za posodobitve za 3 leta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava strežnikov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48822000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstva za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava strežnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Strežniki se bodo financirali iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava čitalcev in proramskega integratorja z licenco za posodobitve za 3 leta
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30216100
48420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava čitalcev in programskega integratorja z licenco za posodobitve za 3 leta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Čitalci se bodo financirali iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75% upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oziroma slovenske udeležbe v višini 25%. Upravičeni stroški za programski integrator z licenco za posodobitve za 3 leta se bodo financiral iz Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 100%.
II.2.14 Dodatne informacije
Opomba k točki II.2.7: Rok dobave čitalcev je 60 dni od datuma sklenitve pogodbe.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.07.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.07.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 29. 7. 2019 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil. .

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2019   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani

prosimo vas za natančen tehničen opis rešitve za "drugi sloj", katerega trenutno uporabljate.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v RD imate zapisano : Predmet nabave je drugi vmesni sloj, ki omogoča integracijo prvega in tretjega sloja.

1.) Katero rešitev in od katerega ponudnika (proizvajalca) uporabljate drugi vmesni sloj sedaj, pred objavo novega razpisa ? ( če je ta sloj kupljen preko javnega razpisa pred časom.... je to sedaj postal javni podatek)
2.) Kdo vam je prodal to rešitev, ki jo trenutno uporabljate ? ( to je javni podatek)ODGOVOR

1. Vprašanje:
Spoštovani,
v RD imate zapisano : Predmet nabave je drugi vmesni sloj, ki omogoča integracijo prvega in
tretjega sloja.

1.) Katero rešitev in od katerega ponudnika (proizvajalca) uporabljate drugi vmesni sloj sedaj, pred objavo novega razpisa ? ( če je ta sloj kupljen preko javnega razpisa pred časom.... je to sedaj postal javni podatek)

2.) Kdo vam je prodal to rešitev, ki jo trenutno uporabljate ? ( to je javni podatek)

Odgovor:
1. Naročnik do sedaj ni uporabljal takšnega produkta.
2. Naročnik do sedaj ni uporabljal takšnega produkta. Vse zunanje naprave (čitalce dokumentov, čitalce prstnih odtisov, kamere) je naročnik po vsakem javnem naročilu vsako posebej integriral v naročnikove aplikativne rešitve. Rešitev, ki jo trenutno uporablja naročnik, je v celoti delo lastnega razvoja.

2. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo vas za natančen tehničen opis rešitve za "drugi sloj", katerega trenutno uporabljate.

Odgovor:
Rešitev, ki jo trenutno uporablja naročnik, ni predmet tega javnega naročila in je v celoti delo lastnega razvoja.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Datum objave: 16.07.2019   06:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP 2: Dobava čitalcev in programskega integratorja z licenco za posodobitve za 3 leta:
Za integrator zahtevate:
- Podprti morajo biti čitalci dokumentov vsaj treh priznanih dobaviteljev
- Podprti morajo biti čitalci dokumentov NOVIH novih čitalcev dokumentov.
- Podprti morajo biti Čitalci prstnih odtisov, ki sploh niso predmet SKLOPA 2.
- Podprte morajo biti spletne kamere, ki sploh niso predmet SKLOPA 2.
Iz navedenega, poleg ostalih RD zahtev, je popolnoma jasno razvidno , da je Integrator popolnoma NEODVISNO orodje, ki se ne navezuje zgolj na Čitalec dokumentov iz sklopa 2. Zatorej bi moral biti samostojen sklop, saj vzbuja sum o neenakopravni in diskriminatorni obravnavi vseh ponudnikov.
73. člen ZJN 3: Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom.
Ste institucija, ki ji ne more biti v čast, da se pojavljajo teoretični sumi o prirejenosti razpisa, zato prosimo ločite ti dve zadevi v samostojna sklopa. Nakup čitalcev en sklop, programski integrator pa drugi sklop.


ODGOVOR

Vprašanje:
Spoštovani!
SKLOP 2: Dobava čitalcev in programskega integratorja z licenco za posodobitve za 3 leta:
Za integrator zahtevate:
- Podprti morajo biti čitalci dokumentov vsaj treh priznanih dobaviteljev
- Podprti morajo biti čitalci dokumentov NOVIH novih čitalcev dokumentov.
- Podprti morajo biti Čitalci prstnih odtisov, ki sploh niso predmet SKLOPA 2.
- Podprte morajo biti spletne kamere, ki sploh niso predmet SKLOPA 2.

Iz navedenega, poleg ostalih RD zahtev, je popolnoma jasno razvidno , da je Integrator popolnoma NEODVISNO orodje, ki se ne navezuje zgolj na Čitalec dokumentov iz sklopa 2. Zatorej bi moral biti samostojen sklop, saj vzbuja sum o neenakopravni in diskriminatorni obravnavi vseh ponudnikov.
73. člen ZJN 3: Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. Ste institucija, ki ji ne more biti v čast, da se pojavljajo teoretični sumi o prirejenosti razpisa, zato prosimo ločite ti dve zadevi v samostojna sklopa. Nakup čitalcev en sklop, programski integrator pa drugi sklop.

Odgovor:
Naročnik nabavlja čitalce in programski integrator v enem sklopu iz razloga kompatibilnosti med strojno in programsko opremo.


Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.