Dosje javnega naročila 002222/2019
Naročnik: OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško
Storitve: FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA TER PREVOZ GOTOVINE ZA OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM, DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE IN MJU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 289.933,00 EUR

JN002222/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN002222/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002222/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.07.2019
JN002222/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002222/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 073-173084

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
Cesta krških žrtev 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Ana Despot
ana.despot@sodisce.si
+386 74881755
+386 74881768

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si/okrokrs/

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Resljeva cesta 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
urad.dslj@sodisce.si
+386 13003520

Internetni naslovi
http://www.dslj.sodisce.si/

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
vključeno je tudi Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter Ministrstvo za javno upravo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sodisce.si/okrokrs/nabava_blaga_in_storitev/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8447
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA TER PREVOZ GOTOVINE ZA OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM, DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE IN MJU
Referenčna številka dokumenta: Su 447/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja na Okrožnem sodišču v Krškem, Okrajnem sodišču v Brežicah, Krškem in Sevnici, Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Zunanji oddelek v Brežicah in Ministrstvu za javno upravo, Šoferska 1, Krško
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice, Krško, Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja na okrožnem sodišču v Krškem, Okrajnem sodišču v Brežicah, Krškem in Sevnici, Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Zunanji oddelek v Brežicah in Ministrstvu za javno upravo, Šoferska 1, Krško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o zasebnem varovanju

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   09:01
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
Cesta krških žrtev 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.