Dosje javnega naročila 002090/2019
Naročnik: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
Storitve: Občasni prevozi dijakov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 638.132,80 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002090/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2019
JN002090/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN002090/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN002090/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.06.2019
JN002090/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN002090/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002090/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Milica Stevanović
tajnistvo@sc-sg.si
+386 28846500
+386 28846506

Internetni naslovi
http://www.sc-sg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303251/SC_Slovenj_Gradec_prevozi.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303251/espd/ESPD_Obcasni_prevozi_SCV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8470
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Občasni prevozi dijakov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60172000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve občasnih prevozov dijakov za čas 3 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60172000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve prevozov dijakov Šolskega centra Slovenj Gradec po Sloveniji in tujini. Predmetno javno naročilo se sklepa za čas 3 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.04.2019   13:42
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno (str. 4):
- Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik.....najkasneje do 18.04.2019 do 10.00 ure.
- Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično....dne 18.04.2019 in se bo začelo ob 09.15 uri.
Prosimo za popravek

ODGOVOR

Spoštovani,

hvala za opozorilo. Naročnik bo objavil popravljeno razpisno dokumentacijo.
Odpiranje bo potekalo avtomatično in se bo vršilo dne, 18.04.2019 ob 10:05 uri.

Lep pozdrav,
ŠC Slovenj Gradec