Dosje javnega naročila 008503/2018
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava opreme za ozemljevanje končnih kabelskih DV stebrov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 98.253,00 EUR

JN008503/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.12.2018
JN008503/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2019
JN008503/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.04.2019
JN008503/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008503/2018-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
https://www.eles.si/
https://www.eles.si/o-druzbi
I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava opreme za ozemljevanje končnih kabelskih DV stebrov
Referenčna številka dokumenta: MAP2018/0554
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31682400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava opreme za ozemljevanje končnih kabelskih DV stebrov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 98.253,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31682400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008503/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.12.2018


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.03.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o.
Cesta 24. junija 3
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 102.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 98.253,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2019