Dosje javnega naročila 002133/2019
Naročnik: VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Gradnje: Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002133/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2019
JN002133/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN002133/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002133/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
Lava 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Vo-ka tajništvo
miha.jovan@vo-ka-celje.si
+386 34250326
+386 34250310

Internetni naslovi
http://www.vo-ka-celje.si/sl/domov

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8487
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov
Referenčna številka dokumenta: 3322-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dozidava črpališča pitne vode Hudičev graben in vgradnja oglenih filtrov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo naročnika, da v popisu del v excel dokumentu ustrezno vpiše formule za izračun cen in skupnih cen (rekapitulacij).

Celoten predračun je namreč narejen brez formul, kjer lahko pride do očitnih napak prepisovanja, kar je po praksi državen revizijske komisije tudi izključitveni faktor.
Prosimo za popravek popisa del na takšen način, da ponudnik vpisuje samo cene na enoto, vse ostalo se preračuna prek naročnikovih formul.

Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani!

Dolžnost ponudnika je, da pravilno izpolni predračun (popis del). Naročnik ne bo objavil popisa del s formulami.

Lep pozdravDatum objave: 16.04.2019   11:56
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da popravi Predračun, in sicer barvo cen in postavk. Tam, kjer naj bi ponudnik vpisoval ceno, je v vseh zavihkih bela barva in se cene ne vidijo.

Prosim popravite predračun na črno barvo v vseh postavkah in pozicijah.

lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,

na naročnikovi spletni strani je objavljen Popis del s popravkom (spremenjena je barva za vpisovanje cen, in sicer iz bele v črno barvo).

Popis del v ostalih delih ostaja nespremenjen.

Lep pozdrav.Datum objave: 17.04.2019   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!
ali je možno opcijsko ponuditi filtre v armirano poliesterski posodi, ali je možno samo v kovinski izvedbi?
lepo pozdravljeni


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik zahteva filtre v jekleni izvedbi.

Lep pozdravDatum objave: 18.04.2019   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!
naročnika prosimo da navede delavni tlak peščenih filtrov, oziroma max tlak na filtrih/posodah.
hvala
lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Delovni tlak peščenih filtrov je 2BARA, preizkusni tlak pa 4BARE.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.04.2019   10:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za podatke o izdelovalcu in upravljalcu trenutnega SCADA sistema.

Podatki so potrebni za verodostojno oceno stroška za nakup opreme in dogradnjo sistema.

Hvala in lep pozdravODGOVOR
Spoštovani!

Izdelovalec in upravljavec trenutnega SCADA sistema je: LIBELA ELSI d.o.o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje.


Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2019   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Za katere materiale moramo dodati tehnične liste? Prosimo za navedbo vseh materialov.

LP

ODGOVOR
Spoštovani!

Skladno z navodili dokumentacije št. 3322-0001/2019-3, ki v točki 2.2.3.5. Navedba pomembnejših materialov določajo:

Ponudnik mora v ponudbi navesti proizvajalca in natančen tip proizvoda za pomembnejše materiale, ki jih bo vključil v ponudbo (OBRAZEC 11).

Pomembnejši materiali oz proizvodi so navedeni v OBRAZCU 11. Obrazci za pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije za predmetno javno naročilo in so prosto dostopni na naročnikovi spletni strani: http://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi tehnične liste za te proizvode.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2019   11:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Pozivamo naročnika, da naj nam sporoči ime podjetja, ki je proizvajalec SCADA sistema.

ODGOVOR
Naročnik je na to vprašanje že odgovoril, in sicer 18. 4. 2019 ob 10.22Datum objave: 19.04.2019   12:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji navajate dokazila za podizvajalca obrazec 1 - krovna izjava.

Obrazec 1 je izjava ponudnika, ki je namenjena samo ponudnikom. Podizvajalec ni ponudnik in ima ločeno izjavo podizvajalca.

Prosimo za pojasnitev, katero izjavo mora priložiti podizvajalec ali je mišljeno obe?

lp

ODGOVOR
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji št. 3322-0001/2019-3 v točki 1.7 Podizvajalci so natančna navodila, ki določajo, da mora ponudnik kadar namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci v ponudbi predložiti izpolnjen obrazec izjava podizvajalca (OBRAZEC 5/3).

Lep pozdrav.