Dosje javnega naročila 002121/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije na AC A3 0068 Gabrk-Sežana V od km 1,730 do 0069 Sežana V-Sežana Z do km 1,655 in 0165 priključka Sežana V
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002121/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2019
JN002121/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN002121/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2019
JN002121/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002121/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303282/Dokumentacija_portal-82-19.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8480
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije na AC A3 0068 Gabrk-Sežana V od km 1,730 do 0069 Sežana V-Sežana Z do km 1,655 in 0165 priključka Sežana V
Referenčna številka dokumenta: 000082/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A3 0068 Gabrk-Sežana V od km 1,730 do km 7,977, 0069 Sežana V-Sežana Z od km 0,000 do km 1,655 in 0165 priključka Sežana V
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava Izvedbenega načrta za preplastitev voziščne konstrukcije odseka na AC A3 0068 Gabrk-Sežana V od km 1,730 do km 7,977, 0069 Sežana V-Sežana Z od km 0,000 do km 1,655 in 0165 priključka Sežana V
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Projektne naloge s prilogama, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled naročil male vrednosti, interna številka javnega naročila 000082/2019.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   13:13
Pojasnilo 1

VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji ni projektne naloge in specifikacije.
Prosimo, da se le to objavi.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Projektne naloge s prilogama, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled naročil male vrednosti, interna številka javnega naročila 000082/2019.

Datum objave: 24.04.2019   15:36
POJASNILO 2

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji ste podali najvišjo dopustno vrednost ponudb brez DDV in sicer 43.400,00 brez DDV. Ta vrednost je veliko prenizka za kvalitetno izdelavo projekta zato vas naprošamo, da ponudbene vrednosti ne omejujete in ta del besedila iz razpisne dokumentacije izbrišete.
Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik določila glede najvišje dopustne vrednosti ne bo spreminjal.