Dosje javnega naročila 002126/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA POOBLAŠČENE URADNE OSEBE UPRAVE RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.696,74 EUR

JN002126/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2019
JN002126/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002126/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN002126/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2019
JN002126/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002126/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Jesenkova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Milošič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005687

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8476
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA POOBLAŠČENE URADNE OSEBE UPRAVE RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Referenčna številka dokumenta: 430-100/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66512100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je kolektivno nezgodno zavarovanje za pooblaščene uradne osebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ki krije le nastanek zavarovalnih primerov, ki nastanejo pri opravljanju dela in pri opravljanju delovnih dolžnosti, ki jih naloži delodajalec.Gre za zavarovanje z omejenim jamstvom:
 smrt zavarovanca zaradi nezgode - višina zavarovalne vsote znaša 15.000,00 EUR;
 trajna izguba splošne delovne zmožnosti (invalidnosti) - višino zavarovalne vsote znaša 30.000,00 EUR.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66512100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, 8233 Mirna na Dolenjskem, - Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na Grad 25, 1292 Ig pri Ljubljani, - Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zap
II.2.4 Opis javnega naročila
Kolektivno nezgodno zavarovanje za vse pooblaščene uradne osebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ki krije le nastanek zavarovalnih primerov, ki nastanejo pri opravljanju dela in pri opravljanju delovnih dolžnosti, ki jih naloži delodajalec. Gre za zavarovanje z omejenim jamstvom:
 smrt zavarovanca zaradi nezgode - višina zavarovalne vsote znaša 15.000,00 EUR;
 trajna izguba splošne delovne zmožnosti (invalidnosti) - višino zavarovalne vsote znaša 30.000,00 EUR.
Nezgodno zavarovanje se sklepa brez odbitnih franšiz in letnih agregatov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2019   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2019   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo ali pri razpisu sodeluje zavarovalni posrednik. V kolikor sodeluje, prosimo za podatek o višini provizije (v %) zavarovalnega posrednika.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pri razpisu ne sodeluje zavarovalni posrednik.Datum objave: 11.04.2019   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da pri zavarovalnem poslu ne sodeluje zavarovalni posrednik.

ODGOVOR
Pri razpisu ne sodeluje zavarovalni posrednik.Datum objave: 12.04.2019   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri prilogi 5 naprošamo za korigiranje navodila. In sicer, da se vzorec pogodbe parafira s čimer ponudnik potrjuje, da je seznanjen z določili in da se strinja z njeno vsebino.
Predlog utemeljujemo: pogodbo o izvedbi javnega naročila bosta podpisala in žigosala samo izbrani ponudnik ter naročnik.

ODGOVOR
Naročnik svoje zahteve ne bo spreminjal.Datum objave: 12.04.2019   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo škodnega rezultata za preteklih 5 let, vključno z rezervami.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

v obdobju od 1.6.2013 vse do današnjega dne ni bilo nobenih škodnih primerov.

Datum objave: 12.04.2019   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo, da PRILOGO 4 predloži samo izbrani ponudnik.

ODGOVOR
Objavili bomo popravekDatum objave: 12.04.2019   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da se vse ponudbe oddajajo elektronsko naprošamo, da se pri prilogi 2 izključi zahteva: ponudnik mora obvezno priložiti predračun v tiskani obliki.

ODGOVOR
Objavili bomo popravekDatum objave: 12.04.2019   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da aplikacija eESPD omogoča elektronsko podpisovanje .xml oblike ESPD (elektronsko podpisovanje se izvede z digitalnim kvalificiranim potrdilom) predlagamo, da pri oddaji ponudbe ni potrebno predložiti še ESPD v pdf. obliki, kot navajate v 2. točki sestavnih delov ponudbe.

ODGOVOR
Objavili bomo popravekDatum objave: 15.04.2019   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sporočamo, da objavljen popravek razpisne dokumentacije ne odpre v celoti. Prosimo, da dokument ponovno naložite.

ODGOVOR

Bomo, viden bo danes po 18 uri


Datum objave: 15.04.2019   08:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sporočamo, da objavljen popravek razpisne dokumentacije ne odpre v celoti. Prosimo, da dokument ponovno naložite.

ODGOVOR

Spoštovani

smo preverili in obveščamo, da je popravek razpisne dokumentacije objavljen na naši spletni strani in priloga se normalno odpre.


Datum objave: 16.04.2019   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena v pdf. formatu, kar pomeni da dokumentacijo lahko izpolnimo samo ročno.
Prosimo za posredovanje dokumentacije v Wordu.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

danes po 18.00 uri bo objavljena na naši spletni strani v Word obliki zaradi lažjega izpolnjevanja