Dosje javnega naročila 002213/2019
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Izgradnja kanalizacijskega sistema Vinica Drenovec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 512.928,41 EUR

JN002213/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002213/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002213/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN002213/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.06.2019
JN002213/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002213/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Željka KARIN BILIČIČ
obcina.crnomelj@siol.net
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8484
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kanalizacijskega sistema Vinica Drenovec
Referenčna številka dokumenta: 430-0047/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za izvedbo projekta "Izgradnja kanalizacijskega sistema Vinica Drenovec".
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vinica in Drenovec
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kanalizacijskega sistema Vinica Drenovec po popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili naročnikove razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   10:01
Kraj: Preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na praznični čas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanja naročnik pojasnjuje, da je spremenil rok za oddajo ponudbe, in sicer je nov rok za oddajo ponudbe: 9. 6. 2019, do 12. ure.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika lepo prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb, zaradi prvomajskih praznikov in kolektivnih dopustov. Lp

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanja naročnik pojasnjuje, da je spremenil rok za oddajo ponudbe, in sicer je nov rok za oddajo ponudbe: 9. 6. 2019, do 12. ure.


VPRAŠANJE
Zaradi obsežnosti ponudbe prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za par delovnih dni oz. do konca tedna -10.5.2019.
Rok za oddajo ponudbe je 6.5.2019 ponedeljek, tokoj po prihajajočih praznikih.
Upamo na ugodno rešitev prošnje, ker nam je v interesu, da pripravimo čimbolj korektno ponudbo, glede na to , da je obseg ponudbene dokumentacije, kar zahteven.

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanja naročnik pojasnjuje, da je spremenil rok za oddajo ponudbe, in sicer je nov rok za oddajo ponudbe: 9. 6. 2019, do 12. ure.Datum objave: 16.04.2019   13:15
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudbe, in sicer je nov rok za oddajo ponudbe: 9. 5. 2019, do 12. ure (in ne 9.6. 2019).

Datum objave: 16.04.2019   13:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na praznični čas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanja naročnik pojasnjuje, da je spremenil rok za oddajo ponudbe, in sicer je nov rok za oddajo ponudbe: 9. 5. 2019, do 12. ure. (v prejšnji objavi je bil tiskarski škrat).Datum objave: 18.04.2019   08:41
VPRAŠANJE
01.020 Pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo ceste, za vzdolžne in prečne prekope cestišča.
EM: ocena
Količina: 1

Pridobitev dovoljenj za zapore in zapore ceste so visok strošek, ki ni zanemarljiv pri taki ponudbi. Predvideva se kar nekaj prekopov regionalne ceste. Iz razpisne dokumentacijo se lahko le ocenjuje in se ne more točno določiti, kje so prekopi in točne količinive / površine oziroma dolžine prekopov. Strošek lahko zelo varira in ocena ni mogoča.

V razpisih pri JN urejanje cestne infrastrukture in spremljajoče komunalne infrastrukture se vedno poda postavka za prodobitev potrebnih dovoljenj ločeno in zapore ločeno. Pri zaporah se tudi navede , ali gre za delne ali popolne zapore, navede se vrtsa potrebne signalizacije (svetlobna, ročna,..) in navede se število dni. Obračuna se podejanski količinah zapor (število dni) in je zadeva pregledna in korektna za investitorja in izvajalca.

Prosim za dopolnitev popisov skladno z razlago in pravilno prakso, ki jo uporabljajo drugi investitorji.

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanje naročnik odgovarja:
Namesto ocena se poda enota kpl (komplet), velja za vse postavke, kjer je navedena enota 'ocena'. Število prekopov je točno določeno, glede na predvideno dinamiko del izvajalec lahko določi ceno.Datum objave: 18.04.2019   11:54
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da kot dokazilo o neblokiranih poslovnih računih v obdobju zadnjih 6 mesecev od objave javnega naročila, upošteva tudi AJPES-ovo potrdilo BON-2 skupaj z S.BON-1/P, ki enakovredno dokazujeta neblokado poslovnih računov ponudnika. Pri tem oba omenjeni potrdili ne bosta starejši od dneva objave javnega naročila na portalu. Prosimo za potrditev. Hvala.

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanja naročnik pojasnjuje, da lahko ponudniki namesto potrdil banke o neblokiranih poslovnih računih, priložijo ustrezen BON obrazec, iz katerega je razvidna neblokada poslovnih računov.Datum objave: 19.04.2019   07:55
VPRAŠANJE
Dober dan,
na investitorja naslavljamo naslednja vprašanja in pomisleke:

1. v popisu se navaja tesnjenje jaška, ali to pomeni vodotesnost 1Bar ali zgolj tesnjenje kot ovira za mulj?
2. v razpisni dokumentaciji ne najdemo detajla tesnjenja jaška, prosimo za objavo
3. po katerem standardu se dobavlja prefabricirane AB vence, je to SIST EN 1917:2003 + AC:2008 ali kaj drugega in kakšna naj bo marka betona?
4. po katerem standardu naj se dobavijo LTŽ pokrovi ali po EN 124:1994 ali po novem SIST EN 124-2:2015, ki so narejeni po strožjih zahtevah?
5. ali so za jaške, ki se znajdejo na kolesnici kakšne posebne zahteve, kot izogib poškodbam pokrovom in ropotanju?

Hvala in lep dan

ODGOVOR
Vezano na zastavljena vprašanja naročnik pojasnjuje:

1.
V splošnem je zahtevana običajna vodotesnost jaška, ki se jo dokazuje s preizkusom vodotesnosti po veljavnem standardu SIST EN1610. Na posameznih kanalih, kjer obstaja nevarnost preplavitve kanala pa je predvideno tesnenje z dodatnim notranjim pokrovom (grafične priloge: Kanalizacija Vinica - Drenovec, detajl jaška).
2.
Detajli so objavljeni na spletni strani http://crnomelj.si/item/6220-javno-narocilo-izgradnja-kanalizacijskega-sistema-vinica-drenovec (grafične priloge: Kanalizacija Vinica - Drenovec, detajl jaška).

3.
Za AB venec in razbremenilno ploščo se uporabi beton C25/30 (grafične priloge: Kanalizacija Vinica - Drenovec, detajl jaška).

4.
LTŽ pokrovi se dobavijo skladno s SIST EN 124-2:2015.

5.
Zahtevano je, da so vsi pokrovi jaški so opremljeni s protihrupnim vložkom in pokrovi za povozne obremenitve.Datum objave: 23.04.2019   13:26
VPRAŠANJE
Črpališča - navedeno je inox povozni pokrovi - katera obremenitev?

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanja naročnik pojasnjuje, da je napaka v popisu in ni potrebno da je pokrov povozne izvedbe.


Datum objave: 23.04.2019   13:41
VPRAŠANJE
Naročnik v popisu elektro del za črpališča navaja, da je potrebna izdelava ekranske slike za SCADA v centru vodenja upravljalca (daljinsko vodenje in spremljanje iz centra vodenja upravljalca WinCC), komaptibilno z računalniškim okoljem WinCC. Zanima nas, kdo je upravitelj obstoječega sistema pri upravljavcu? Naročniku predlagamo da postavi enotno ceno na črpališče za vključitev v obstoječi nadzorni sistem
hvala


ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanja naročnik pojasnjuje, da je upravitelj sistema za daljinski nadzor pri upravljalcu (Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.), ELLAB d.o.o., Tbilisijska ulica 85, 1000 Ljubljana (http://www.ellab.si/).

Osnovni podatki o sistemu so naslednji:
- Uporabljajo telemetrijski krmilnik TBOX
- Daljinski prenos podatkov se zagotavlja z uporabo GPRS omrežja
- Uporabljajo www nadzorni program atvise
Za podrobnejše informacije se je potrebno obrniti na ELLAB d.o.o.Datum objave: 23.04.2019   13:52
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo glede izvedbe prečkanja pod državno cesto in sicer:

Ali so bile predhodno izvedene geološke preiskave zemljine oz. opredelitev glede izvedbe prečkanja pod državno cesto z izvedbo kovinskih prebojev v zemljini III.-IV. ktg. ali izvedba podvrtavanja po tehnologiji perforator v zemljini V.ktg.

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanje naročnik pojasnjuje, da predhodne geološke raziskave niso bile izvedene, možno je, da je zemljina v območju prečkanja V. ktg. Ponudniki naj upoštevajo izvedbo podvrtavanja v zemljini V. ktg.

Datum objave: 24.04.2019   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj vsaj za tri dni, kakor ste tudi podaljšali rok oddaje ponudbe.
Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljšal.Datum objave: 24.04.2019   22:52
VPRAŠANJE
Kanal 18
v popisu nastopa kanal 18, v arhitekturi ni označen

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanje naročnik pojasnjuje, da je na spletni strani (http://www.crnomelj.si/item/6220-javno-narocilo-izgradnja-kanalizacijskega-sistema-vinica-drenovec) dodatno objavil risbo kanala 18.