Dosje javnega naročila 002128/2019
Naročnik: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici
Storitve: Zamenjava razsvetljave v OŠ Ivana Roba
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 130.445,08 EUR

JN002128/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.04.2019
JN002128/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN002128/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2019
JN002128/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002128/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Robert Likar
info@sempeter-vrtojba.si
+386 53351000
+386 53351007

Internetni naslovi
http://www.sempeter-vrtojba.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303391/JN_zamenjava_razsvetljave_v_OŠ_IR_Šempeter.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303391/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8494
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava razsvetljave v OŠ Ivana Roba
Referenčna številka dokumenta: 30303-12/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava svetilk v osnovni šoli Ivana Roba, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici. Stare dotrajane energetsko potratne svetilke se odklopijo in demontirajo, vgradijo se nove energetsko varčne svetilke LED tehnologije primerne namembnosti posameznih prostorov v objektu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici in Vrtojba
II.2.4 Opis javnega naročila

Predmet javnega naročila je zamenjava svetilk v osnovni šoli Ivana Roba, Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici. Stare dotrajane energetsko potratne svetilke se odklopijo in demontirajo, vgradijo se nove energetsko varčne svetilke LED tehnologije primerne namembnosti posameznih prostorov v objektu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Aktivnost se izvaja v okviru projekta "Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb" (LIGHTINGSOLUTIONS), ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A-Italija-Slovenija 2014-2020, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
So opisani v priloženi razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2019   10:01
Kraj: Občina Šempeter-Vrtojba in portal e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na razpisno dokumentacijo nas zanima kako boste preverjali ustreznost svetilk, glede na to, da v ponudbo ni potrebno vpisati kaj ponujamo in ni potrebno priložiti tehnično dokumentacijo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

V popisu del so specificirane svetilke s katerimi je bil narejen svetlobnotehnični izračun. Lahko se ponudijo specificirane svetilke ali pa enake ali boljše svetilke drugih proizvajalcev. V primeru zamenjave svetilk bo potrebno priložiti nov svetlobnotehnični izračun in specifikacije svetilk ter tehnično dokumentacijo s katero boste dokazali da so enakovredne ali boljše kot projektirane svetilke. Ustreznost svetilk bo pred vgradnjo preverjal nadzornik in naročnik.


Datum objave: 16.04.2019   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na odgovor z dne 16.4.2019; 11:19 nas zanima kje v razpisni dokumentaciji je zapisano, da je potrebno če zamenjaš svetilke priložiti nov svetlobnotehnični izračun in tehnično dokumentacijo. Ker če to ni zapisano že sedaj v razpisni dokumentaciji, potem je merilo samo cena in naročnik pred sprejemom odločitve po tej teoriji ne bo preverjal ustreznost ponujenega.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


V popisu del (celica D31) zelo natančno piše kakšne svetilke in materiali so dopustni:
"Vsi materiali in elementi v popisu materila in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše"
V razpisni dokumentaciji pa je v poglavju 1.8.1 napisano: "Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnika obvezujoča." Odgovor z dne 14.4.20109, 11:19 je postal torej del razpisne dokumentacije.Datum objave: 18.04.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo načrtov v dvg obliki/formatu.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik razpolaga s projektno dokumentacijo v pdf obliki (ta je javno objavljena na portalu) in v papirnati obliki, ki je na sedežu naročnika.


Datum objave: 18.04.2019   19:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

projektant bi vam mogel dati načrte tudi v dvg obliki. Potrebujemo jih zaradi izračuna osvetljenosti.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,
projektant nam je predal projektno dokumentacijo skladno z naročilom. Naročnik ne potrebuje dwg formata, saj nima niti orodij za uporabo.


Datum objave: 19.04.2019   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali je obvezno dostaviti kataloge ponujenih svetilk?

lp

ODGOVOR

Ne, ni potrebno. Pred vgradnjo pa bo potrebno dokazati, da so ponujene svetilke enakovredne ali boljše kot projektirane.


Datum objave: 19.04.2019   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vezano na razpisno dokumentacijo v točki 3.3.2. tehnična in strokovna sposobnost, pogoj 13 nas zanima ali je zahteva da je ponudnik imel v zadnjih petih letih referenčna dela, ki v skupni vrednosti znašajo 100.000 eur brez DDV in njih izkazuje z referenčnimi potrdili?

lp

ODGOVOR
Referenčni pogoj se nanaša na ENO referenčno delo v obdobju zadnjih petih let, in ne na kumulativo referenčnih del. Vrednost ENEGA referenčnega dela mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV.Datum objave: 19.04.2019   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

1. V razpisni dokumentaciji (popis) navajate možnosti dobave alternativne opreme, ki je enakovredna ali boljša. Hkrati pa je opis za svetilke zelo natančen.
Prosim potrdite, da so opisi za svetilke le okvirni, lahko odstopajo ter da je zahteva, da z izbranimi svetili izpolnjujejo zahtevane svetlobno-tehnične zahteve SIST EN 12464-1:2011, kar se dokazuje z izdelanim svetlobno-tehničnim izračunom in končnimi meritvami osvetljenosti.

2. V razpisni dokumentaciji (popis) navajate točno določene (fiksne) zahteve o karakteristikah svetilk. Prosimo za minimalne zahtevane karakteristike svetil (IP, CRI, življenjska doba)

3. Tip svetilke 4 ima zahtevo po temperaturnem območju "obratovalna temperature okolice: od -40°C do +55°C (polar različica). IP zaščita: 66"
Za območje kjer je načrtovana je zahteva pretirana in nepotrebna oz. specificirana le na določenega proizvajalca.
Prosimo za specifikacijo zahtev opreme skladno z zahtevami v prostoru za katerega je namenjena.

4. Tip svetilke 7 ima zahtevo " Dodatek (ločeno naročanje): vgradna doza za montažo v beton". Ta dodatek ni v popisu. Ali vgradno dozo vključimo v ceno svetilke tipa 7?

5. Tip svetilke 11 ima zahtevo " IP zaščita: 44". Svetilka je predvidena v kabinetih oz. pisarnah kjer ni potrebe po IP44.
Prosimo za potrditev minimalne zahteve IP za svetilko tip 11.

6. V tehničnem poročilu projektanta so navedeni svetlobno tehnični izračuni za posamezne prostore, na podlagi katerih je specificirana oprema.
Hkrati je navedeno da so izračuni razsvetljave razvidni iz dodatka po tehničnem poročilu.
Prosimo dostavite svetlobno-tehnične izračune, kako bi vedeli željene oz. projektirane nivoje osvetlitve po posameznih prostorih.

Hvala in lp,


ODGOVOR
1. Vsi ponujeni materiali in svetilke morajo biti enakovredni ali boljši od projektiranih.In to tako s stališča svetlobnotehničnih karakteristik, vgrajenih komponent, materiala ohišij,...
2. V popisih so navedene karakteristike projektiranih materialov in opreme. Ponudite lahko enakovredne ali boljše.
3. Projektant je predpisal navedeno svetilko. V njegovo strokovnost ne dvomimo. Ponudite svetilko ki ustreza razpisnim pogojem. Držite se popisa.
4. Dodatnih materialov, ki niso v popisih ne vključujte v ponudbo.
5. Držite se zahtev v popisih.
6. Projektiranje in svetlobnotehnični izračuni so bili izvedeni z uporabo veljavne zakonodaje. Ponudbi ni potrebno prilagati nobenih dodatnih dokazil, ki se jih ne zahteva v razpisni dokumentaciji. Morebitne svetlobnotehnične izračune se bo dostavilo pri morebitni zamenjavi projektirane opreme in to pred vgradnjo, da njeno ustreznost potrdi ali zavrne projektant in nadzor.