Dosje javnega naročila 002145/2019
Naročnik: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Izvajanje pisnega prevajanja in lektoriranja besedil za potrebe ZRS Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.047,98 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002145/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2019
JN002145/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN002145/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.06.2020
JN002145/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002145/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Garibaldijeva ulica 1
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mateja Krmelj
mateja.krmelj@zrs-kp.si
+386 56637700
+386 56637710

Internetni naslovi
http://www.zrs-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zrs-kp.si/index.php/onas/narocila-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8510
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovalna derjavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje pisnega prevajanja in lektoriranja besedil za potrebe ZRS Koper
Referenčna številka dokumenta: 2671-09/2019-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevajanje in lektoriranje pretežno znanstvenih tekstov za potrebe inštitutov ZRS Koper, in sicer znanstvenih tekstov na področju humanistike, naravoslovja in družboslovja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, ki sta razdeljena na več podsklopov, in sicer:
SKLOP 1: PREVAJANJE ZNANSTVENIH BESEDIL
SKLOP 2: LEKTORIRANJE

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli podsklop: za en podsklop ali več podsklopov
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen podsklop in oddal naročilo po posameznem podslopu.
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PREVAJANJE ZNANSTVENIH BESEDIL
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevajanje znanstvenih besedil po naslednjih podsklopih:
PODSKLOPI:
1.1.1 slovenščina angleščina besedila iz področja humanistike
1.1.2. slovenščina angleščina besedila iz področja naravoslovja
1.1.3. slovenščina angleščina besedila iz področja družboslovja
1.2.1. angleščina slovenščina besedila iz področja humanistike
1.2.2. angleščina slovenščina besedila iz področja naravoslovja
1.2.3. angleščina slovenščina besedila iz področja družboslovja
1.3.1. slovenščina - italijanščina besedila iz področja humanistike
1.3.2. slovenščina - italijanščina besedila iz področja naravoslovja
1.3.3. slovenščina - italijanščina besedila iz področja družboslovja
1.4.1. italijanščina slovenščina besedila iz področja humanistike
1.4.2. italijanščina slovenščina besedila iz področja naravoslovja
1.4.3. italijanščina slovenščina besedila iz področja družboslovja
1.5.1. slovenščina - hrvaščina besedila iz področja humanistike
1.5.2. slovenščina - hrvaščina besedila iz področja naravoslovja
1.5.3. slovenščina - hrvaščina besedila iz področja družboslovja
1.6.1. hrvaščina slovenščina besedila iz področja humanistike
1.6.2. hrvaščina slovenščina besedila iz področja naravoslovja
1.6.3. hrvaščina slovenščina besedila iz področja družboslovja
1.7.1. slovenščina - francoščina besedila iz področja humanistike
1.7.2. slovenščina - francoščina besedila iz področja naravoslovja
1.7.3. slovenščina - francoščina besedila iz področja družboslovja
1.8.1. francoščina slovenščina besedila iz področja humanistike
1.8.2. francoščina slovenščina besedila iz področja naravoslovja
1.8.3. francoščina slovenščina besedila iz področja družboslovja
1.9.1. slovenščina - nemščina besedila iz področja humanistike
1.9.2. slovenščina - nemščina besedila iz področja naravoslovja
1.9.3. slovenščina - nemščina besedila iz področja družboslovja
1.10.1. nemščina slovenščina besedila iz področja humanistike
1.10.2. nemščina slovenščina besedila iz področja naravoslovja
1.10.3. nemščina slovenščina besedila iz področja družboslovja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: LEKTORIRANJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Lektoriranje znanstvenih besedil po naslednjih podsklopih:

PODSKLOPI:
2.1.1. slovenščina
2.1.2. angleščina
2.1.3. italijanščina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2019   12:30
Kraj: ODPIRANJE PONUDB BO POTEKALO AVTOMATIČNO V SISTEMU E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.04.2019   14:07
Spoštovani,
v nadaljevanju podajamo odgovor na vaše vprašanje, maximalen cene navedene v razdelku 12.1.1 in 12.1.2 razpisne dokumentacije predstavljajo maximalne končne cene. V kolikor je ponudnik zavezanec za plačilo DDV, maximalna cena predstavlja skupno ceno torej neto vrednost in DDV.
Lep pozdrav

Datum objave: 10.04.2019   14:54
VPRAŠANJE:
Lahko prosim pri vaših odgovorih objavljate tudi vprašanja potencialnih ponudnikov?
ODGOVOR:
Spoštovani v prihodnje bomo objavljali odgovore in vprašanja. V nadaljevanju ponovno objavljamo že objavljen odgovor z vprašanjem.
Lep pozdrav


VPRAŠANJE:
Spoštovani. Glede vaše razpisne dokumentacije imamo vprašanje glede najvišje ponujene dovoljene cene za storitev, na primer za lektoriranje strokovnih besedil.
V 10. poglavju piše, da morajo biti v ceno ponudbe vključeni DDV ter vsi stroški V poglavju 12.1.2 pa piše, da cena storitev ne sme presegati 3,00 EUR/avtorsko stran.
Lepo prosimo za pojasnilo, ali ta najvišja dovoljena cena, tj. 3,00 EUR, že zajema DDV? Ali sme ponudnik postaviti svojo ceno, na primer 3,00 EUR, in k tej prišteti DDV, da bo ustrezalo določbi iz 10. poglavja? V tem primeru bo znesek 3,66 EUR resda presegel najvišjo dovoljeno ceno 3,00 EUR, vendar bo dejansko cena 3,00 EUR + DDV = 3,66 EUR, kot se zahteva po 10. poglavju.

Hvala za pojasnilo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,
v nadaljevanju podajamo odgovor na vaše vprašanje, maximalen cene navedene v razdelku 12.1.1 in 12.1.2 razpisne dokumentacije predstavljajo maximalne končne cene. V kolikor je ponudnik zavezanec za plačilo DDV, maximalna cena predstavlja skupno ceno torej neto vrednost in DDV.
Lep pozdravDatum objave: 11.04.2019   13:56
Pozdravljeni !
Ali se končna cena 1. sklopa določi na podlagi povprečne cene oziroma sestevka cen za prevod ANG,ITA,NEM ali vseh kombinacij jezikov predstavljenih v predračunu?
Primer :francoski jezik je ponavadi dražji od hrvaškega ali angleškega.

Pozdravljeni,
Ponudbe se oddajajo za oddajajo za posamezen podsklop, tudi izbira izvajalca bi bila izvedena na podsklop skladno z merili. Seveda lahko vask ponudnika odda ponudbe za enega ali več podsklopov. Posledično se upošteva cena za vsak posamezni podsklop.

Lep pozdrav

Datum objave: 11.04.2019   13:57
Vprašanje:
Spoštovani. Ali lahko ista znanstvena institucija poda več referenc, v primeru, da gre za drug projekt ali drugo kombinacijo prevodov, oziroma lektur.
Npr: SLO->ITA in SLO->ANG

Pozdravljeni,
Lahko. Zahtevena reference so na storitev in ne na institucijo, ki potrjuje referenco.
Lep pozdrav

Datum objave: 17.04.2019   11:20
Pozdravljeni,

če se prijavljam kot prevajalka besedil iz slovenskega v tuji jezik, pri čemer za končni izdelek uporabljam storitve lektorja (domačega govorca), ki ga sama plačam in je njegova storitev že všteta v mojo tarifo za prevod, ali ga moram navesti kot podizvajalca ali navajam uporabo zmogljivosti drugih subjektov ali nič od tega ni potrebno?

Hvala.

Pozdravljeni,
opredelitev pojma podizvajalec je razvidna iz 1. odstavka 94. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki določa: » Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za namen tega zakona je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.«

Datum objave: 19.04.2019   10:57
Spoštovani,

v dokumentu Izjava, ki se izpolnjuje za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in predložitev dodatnih referenc, je pri dokumentu 1.6., ki se nanaša na storitve 2. sklopa, navedena tudi rubrika o področju lektoriranja (naravoslovje/družboslovje/humanistika). V opredelitvi podsklopov v razpisni dokumentaciji za storitev lektoriranja ni dodatne delitve po področjih, ampak samo po jezikih.
Se ta rubrika izpolnjuje samo informativno ali je treba dodatne reference (in potemtakem tudi osnovno dokazilo o tehničnih sposobnostih) predložiti za vsak prijavljeni jezik in vsako področje lektoriranja posebej?

Hvala za odgovor.

Spoštovani rubrika v izjavi tč. 1.6 se ne izpolnjuje informativno. Skladno z zahtevami je potrebno za storitev lektoriranja zagotoviti pogoje iz tč. 9.1.3 9.1.3 Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti iz razpisne dokumentacije, ter dodaten pogoj iz tč. 9.1.3.2. Posebni pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti za SKLOP 2 iz razpisne dokumentacije. TČ 1.6 v izjavi se izpolnjuje za dodatne reference, ki glede na merilo ocenjevanja prinašajo dodatne točke. Torej se lahko prilaga reference za lektoriranje iz katerega koli področja humanistika/naravoslovje/družboslovje za razliko od prijave na slop in podsklope št. 1 kjer je glede na podsklop prijave zahtevana točno določena referenca.
Lep pozdrav


Datum objave: 19.04.2019   11:01
Ali se v delu V: zmanjšanje števila kandidatov pod opis prepiše zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in vnese naziv dokazil ali je zahtevano kaj drugega?

Pozdravljeni,
Ni jasno o katerem obrazcu je govora. Prosimo za pojasnilo.Datum objave: 19.04.2019   13:00
Pojasnilo: mišljen je bil obrazec ESPD, se opravičujem.

V okviru javnega naročila zahtevamo le vašo izjavo, ki jo zagotavljate s ESPD obrazcem, druga dokazila niso potrebna.

Lep pozdrav

Datum objave: 19.04.2019   13:08
V opombo k enemu od zgoraj zastavljenih vprašanj glede lektorjev bi izpostavili: Kot podizvajalca ni mogoče šteti oseb, ki jih ponudnik navede kot kader (strokovnjake) in ki niso gospodarski subjekti.
Takšno je mnenje državne revizijske komisije Sklep DKOM, št. 018-219/2012-3.
Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za opozorilo, konkretna odločitve navaja: »Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da izbrani ponudnik osebi S.H. in L.V. ni bil dolžan prijaviti kot podizvajalca v ponudbi (in zanju predložiti zahtevana dokazila), saj je izbrani ponudnik z navedenima osebama dokazoval kadrovsko sposobnost. Podizvajalec je, po zakonski opredelitvi v 15.a točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2, tisti gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V navedeno opredelitev, po mnenju Državne revizijske komisije, ni mogoče šteti tistih oseb, ki jih ponudnik navede kot kader (strokovnjake), skladno z naročnikovimi zahtevami, in ki niso gospodarski subjekti, ampak zgolj kapacitete, ki jih ponudnik potrebuje pri izvedbi javnega naročila. Kolikor bi sledili nasprotnemu stališču vlagatelju, potem bi to pomenilo nedopustno razlaganje zahteve po prijavi podizvajalcev (in predložitvi dokazil za podizvajalcev) tudi za vse tiste osebe, ki niso zaposlene pri ponudniku in ki bodo zgolj sodelovale v projektni skupini kot kader na drugačnih pravnih podlagah (npr. po pogodbi o delu), kar pa nedvomno ni namen zakonskih določb o prijavi (in neposrednih plačilih opravljenih storitev, gradenj in dobavi blaga) podizvajalcem«

KAR POSLEDIČNO POMENI DA V PRIMERU KO S KONKRETNO OSEBO DOKAZUJETE KADROVSKO SPOSOBNOST TA OSEBA NE NASTOPA KOT PODIZVAJALEC. S TEM PODROBNEJE ODGOVARJAMO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE.