Dosje javnega naročila 002228/2019
Naročnik: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj
Blago: Nakup gasilskega vozila za dobavo vode za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 358.680,00 EUR

JN002228/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN002228/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN002228/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN002228/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.07.2019
JN002228/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002228/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 073-172238
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ
Bleiweisova cesta 34
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Tomaž Krišelj
tomaz.kriselj@gasilcikranj.si
+386 42375250
+386 42375252

Internetni naslovi
http://gasilcikranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303488/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8517
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila za dobavo vode za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za dobavo vode za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj, skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za dobavo vode za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj, skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 07.06.2019
Konec: 28.02.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   09:05
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Skladno z določbami veljavnega Zakona o pravnem varstvu v postopkih oddaje javnih naročil.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ
Bleiweisova cesta 34
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

v referencah zahtevate za enakovredno vozilo kabina 1+1, je to napaka, ker naročate vozilo z kabino 1+2 in je nesmiselno zahtevati referenco, ki ne ustreza novemu vozilu. enako kot če bi zahtevali, da ima referenčno vozilo pogon 8x8, medtem ko vi naročate 2x6

lp

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da je stališče zastavljavca vprašanja pravilno. Pogoj "Reference za nadgradnje" se spremeni na način, da se kot istovrstno vozilo šteje referenčno vozilo, ki ima kabino s sedeži 1 + 2.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni popravek oziroma spremembo razpisne dokumentacije. V kolikor ponudniki pri oddaji ponudbe ne bodo upoštevali predmetnega dodatnega pojasnila, bo naročnik take ponudbe kot nedopustne izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
Datum objave: 30.04.2019   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pri pregledu dokumentacije, so se nam postavila določena vprašanja: 1) dobavitelj podvozja lahko na sprednji osi ponudi samo zračno vzmetenje-enako kot zadnja os, 2) dimenzija pnevmatik je možna samo 385/65R22,5 - glede na starost pnevmatik pa nimajo vpliva. Ali so te spremembe za vas sprejemljive?
Pri referencah navajate zahtevane pogoje- ker so takšna vozila redka, sprašujemo, ali so lahko vozila dobavljena tudi PGD in ne samo JZ oz. GEŠP, ali je dovolj kot referenca vsaj 1 podobno vozilo brez rezervoarja penila in vrednost vozila vsaj 200.000 z vštetim DDV?
Ali je konstrukcija nadgradnje lahko izdelana tudi iz AL profilov, vijačno povezanih med seboj in z lepljeno AL pločevino na ogrodje?
Ali se lahko pomožni okvir oz. nosilno ogrodje vari in nato ustrezno protikorozijsko zaščiti, navajate namreč, da varjenje pri nadgradnji naj ne bi bilo uporabljeno?
Pri črpalki navajate, da naj bo opremljena s pokrovom, ki nudi zvočno izolacijo - ali ustreza tudi zahtevana črpalka s standardno upravljalno ploščo?
CAN-Bus sistem lahko ponudi samo en dobavitelj- sprašujemo, ali je sprejemljiva tudi varianta LCS sistema?ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju podaja pojasnila in odgovore na zastavljeno vprašanje, s katerimi deloma tudi spreminja določila razpisne dokumentacije. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni odgovor ter oddajo ponudbo ob upoštevanju podanih pojasnil oziroma sprememb.

Ad 1: Vezano na vprašanje v zvezi z vzmetenjem prednje osi naročnik pojasnjuje, da je pri navedbi zahtev v razpisni dokumentaciji prišlo do napake. Pravilna zahteva je, da ponudniki morajo ponuditi zračno vzmetenje. Dovoljuje se torej samo zračno vzmetenje.

Ad 2: Vezano na vprašanje glede pnevmatik naročnik pojasnjuje, da je pri navedbi velikosti pnevmatik prišlo do tiskarske napake. Ustrezna velikost je velikost kot jo navaja zastavljavec vprašanja, torej 385/65R22,5. Starost pnevmatik - pnevmatika je lahko ob prevzemu podvozja stara največ 6 mesecev.

Ad 3: Vezano na vprašanji glede referenc naročnik ugodi obema predlogoma zastavljavca vprašanja. Naročnik bo štel, da je pogoj Reference za dobavo blaga izpolnjen, v kolikor je ponudnik dobavil vsaj eno vozilo, ki ga je lahko dobavil tudi Prostovoljnim gasilskim društvom in vrednost dobavljenega vozila ni nižja od 200.000,00 EUR z DDV.

Pogoj Reference za dobavo blaga se tako glasi:

Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega narocila na Portalu javnih naročil izvedel vsaj eno (1) dobavo gasilskega vozila koncnim uporabnikom, ki so poklicne gasilske enote ali GESP (Gasilske enote sirsega pomena) v drzavah EU ali Prostovoljna gasilska društva, pri cemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nizja od 200.000,00 EUR z vkljucenim DDV.

Kot dobava gasilskega se upošteva dobava šasije vključno z izvedbo nadgradnje šasije v gasilsko vozilo.

Prav tako se spremeni pogoj Reference za nadgradnjo in sicer na način, da se v tem sedaj zahteva:

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je kot proizvajalec nadgradnje v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega narocila na Portalu javnih narocil, uspesno izvedel in dobavil najmanj eno (1) istovrstno gasilsko vozilo koncnim uporabnikom v EU.

Kot istovrstno gasilsko vozilo se steje vsako gasilsko vozilo, ki kumulativno ustreza naslednjim pogojem:
da ima referencno vozilo kabino s sedeži 1 + 2,
da ima vozilo vgrajen rezervoar za vodo s prostornino najmanj 10.000 litrov,
da ima referencno vozilo vgrajeno kombinirano črpalko za vodo in
da ima referencno vozilo svetlobni stolp.


Ad 4: Vezano na vprašanje glede nadgradnje konstrukcije naročnik pojasnjuje, da je lahko konstrukcija nadgradnje izdelana tudi iz AL profilov, vijačno povezanih med seboj in z lepljeno AL pločevino na ogrodje.

Ad 5: Vezano na vprašanje v zvezi s pomožnim okvirjem naročnik pojasnjuje, da se lahko pomožni okvir vari in nato ustrezno protikorozijsko zaščiti.

Ad 6: Vezano na vprašanje v zvezi s črpalko naročnik pojasnjuje, da je ustrezna tudi črpalka s standardno upravljalno ploščo.

Ad 7. Vezano na vprašanje v zvezi s CAN - Bus sistemom naročnik pojasnjuje, da ponudnik lahko dobavi tudi enakovreden sistem.