Dosje javnega naročila 002337/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Gradnje: Gradnja poslovne stavbe
ZJN-3: Odprti postopek

JN002337/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002337/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002337/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002337/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN002337/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.05.2019
JN002337/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN002337/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN002337/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002337/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 075-176913
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
darija.prudic@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8505
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
gozdrastvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja poslovne stavbe
Referenčna številka dokumenta: GRA SiDG 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Gradnja poslovne stavbe« je novogradnja poslovne stavbe v Kočevju z dobavo in montažo notranje opreme in ureditve okolice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Gradnja poslovne stavbe« je novogradnja poslovne stavbe v Kočevju z dobavo in montažo notranje opreme in ureditve okolice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference strokovnega kadra, ki bo pri predmetnem javnem naročilu opravljal funkcijo vodje del za področje strojništva pri izvedbi gradnje objekta z leseno konstrukcijo5
Reference strokovnega kadra, ki bo pri predmetnem javnem naročilu opravljal funkcijo vodje del za področje gradbeništva pri izvedbi gradnje objekta z leseno konstrukcijo5

Merilo stroškov:
imeponder
Ponudbena cena90

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   12:05
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   12:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2019   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zanima nas, kdaj bo objavljena RD?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

dokumentacija je objavljena na povezavi: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila


Datum objave: 16.04.2019   09:38
VPRAŠANJE
Na objavljene spletnem naslovu na najdemo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Spoštovani,

dokumentacija je objavljena na povezavi: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocilaDatum objave: 18.04.2019   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za en teden. Tako obsežne ponudbe ni mogoče kvalitetno pripraviti v 13. delovnih dneh. Še posebej, ker je čas za pripravo ponudbe ravno čez velikonočne in prvomajske praznike, ko so si mnogi izvajalci in dobavitelji že splanirali dopuste. Tudi v tujini, od koder je potrebno dobiti ponudbe za materiale in opremo, imajo velikonočne praznike praktično cel teden.
Hvala za vaše razumevanje

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek in podaljšal rok za oddajo ponudb, kot izhaja iz objavljenega popravka.Datum objave: 18.04.2019   10:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
nikakor ne moremo dostopati do razpisne dokumentacije nam stran nalaga in nalaga in jo kar ne naloži.
Prosimo vas, da zadevo uredite.
Hvala, lp.

ODGOVOR
Dokumentacija se pri naročniku in pri treh zunanjih uporabnikih prenese in odpre brez težav, tako včeraj 17.4. kot tudi danes 18.4.2019. V kolikor imate težave poskušajte urediti z vašo službo za informatiko oziroma poskušajte prenesti in odpreti datoteke iz drugega omrežja.
Datum objave: 19.04.2019   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na neobičajno visoke zahteve z apondunika, prosimo Naročnika za objavo ocenjene vrednosti projekta.

Hvala!

ODGOVOR
Na podlagi določil ZJN-3 naročnik ni dolžan razkriti ocenjene vrednosti javnega naročila.Datum objave: 19.04.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

18.4.2019 ste med odgovorili napisali, da ste podaljšali in objavili novi rok za oddajo ponudb. Na portalu te objave, niti niste objavili novega datuma v odgovoru. Naročnika prosimo za takojšnjo objavo tega dodatka oz. pojasnila.

Hvala!

ODGOVOR

Popravek smo poslali v objavo na portal javnih naročil, takoj ko bo objavljen tudi v evropskem uradnem listu, bo viden. Rok za oddajo ponudb pa smo podaljšali do 23.05.2019 do 12:00 ure.


Datum objave: 23.04.2019   14:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Z zahtevo reference za dva lesena objekta v vrednosti 1.500.000, eur brez DDV, v zadnjih petih letih, ste zelo zožili izbor ponudnikov, ki se lahko javijo na razpis. Tem zahtevam mogoče zadostita le dva ali trije ponudniki v Sloveniji. Prosimo vas, da spremenite zahtevo in omogočite, da ponudbe dajo tudi tisti ponudniki, ki imajo eno referenco za tak objekt, ali pa znižate višino reference.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.Datum objave: 24.04.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika pozivamo da si ponovno pregleda popisane pogoje: Tehnična in strokovna sposobnost.
1. Pri izpolnjevanju pogojev - reference so predpisane zahteve v nasprotju z izvedbo del. Za podjetje kot vodjo del in vodjo gradnje, zahtevate gradnjo v CLT sistemu za celotno konstrukcijo, iz popisa del je jasno razvidno da je konstrukcija sestavljena tudi iz panelne oz. skeletne gradnje, zato prosimo naročnika da se referenčno potrdilo lahko nanaša tudi na leseno skeletno oz. panelno gradnjo.
2. Ponudnik ki bo izvajal več kot 30% del mora izkazati referenco za leseno gradnjo? Tudi izvajalec ki bo izvajal gradbena dela, elektro inštalacije, strojne inštalacije - kako naj izkazuje takšno referenco če ne izvaja teh del?
3. Kakšna je funkcija vodja gradnje - GZ (gradbeni zakon) te funkcije ne predvideva. Zahtevamo da se vse v zvezi z vodjo gradnje umakne iz razpisne dokumentacije.
4. Vodja del s področja gradbeništva ali vodja del s področja strojništva naj ima za svoja dela reference v vrednosti 1.500.000,00 v leseni montažni gradnji. Prosimo da se ta številka zniža in je primerljiva razpisanemu delu.
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena po GZ in ne prilagojena dotičnemu izvajalcu del. V kolikor ne razširite pogojev in jih strokovno pravilno popišete, bomo primorani vložiti revizijo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik referenčni pogoj iz točke 8.2.4.1 spreminja tako, da se ta po novem glasi:
»Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih izvedel gradnjo objekta z masivno leseno konstrukcijo (panelna gradnja ali kombinacija skeletno/panelna gradnja), za katerega je uporabno dovoljenje že pridobljeno, pri čemer ima objekt najmanj 1.000 m2 uporabne površine in je bila izvedba gradnje v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV. Referenčni objekt mora biti grajen v vsaj dveh etažah (P+M ali več). Naročnik ne bo štel kot ustrezne reference reference, pri kateri je bila izvedena le skeletna gradnja.

Vsaj eden od referenčnih objektov mora biti iz kategorije 122: Poslovne in upravne stavbe ali iz kategorije 126: Stavbe splošnega družbenega pomena (v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena).

Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev dokazil (npr. popis del), iz katerih bo izhajalo, da referenčni posel izpolnjuje zahteve naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).«


2. Referenčni pogoj iz točke 8.2.4.2 se nanaša le na dejanske izvajalce, ki v izvajanje prevzamejo gradnjo, ne pa na izvajalce, ki izvajajo strojne ali elektro inštalacije. Naročnik zahteva, da vsak dejanski izvajalec, ki v izvajanje prevzame vsaj 30 % gradbenih del, predloži najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvedel gradnjo objekta z leseno konstrukcijo (panelna gradnja ali kombinacija skeletno/panelna gradnja), pri čemer je vrednost posameznega referenčnega posla znašala najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.

3. Skladno s 16. odstavkom 14. člena GZ mora izvajalec gradnje za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče. Zahteva po vodji gradnje je skladna z GZ in naročnik pri njej vztraja.

4. Naročnik zahteva, da imenovani vodja del med drugim izpolnjuje naslednji referenčni pogoj: najmanj dve referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje del pri izvedbi gradnje lesenega montažnega objekta, pri čemer je vrednost posameznega referenčnega posla znašala najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV. Vrednost 1.500.000,00 EUR brez DDV se nanaša na vrednost celotnega referenčnega posla (na objekt) in ne zgolj na izvedbo lesene montažne gradnje. Navedena vrednost je sorazmerna s predmetom javnega naročila in naročnik pri njej vztraja.


Datum objave: 24.04.2019   10:56
VPRAŠANJE
Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje Ekonomsko-finančne sposobnosti (EKONOMSKO FINANČNI POLOŽAJ, točka 8.2.3.), in sicer zaporedno točko 3. v delu »Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima bonitetno oceno po pravilih Basel II najmanj SB4. «, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6, saj je sporen pogoj diskriminatoren, kot bomo pojasnili v nadaljevanju.

ZJN-3 v 76.členu, pogoji za sodelovanje, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva dokaze o njegovem finančnem položaju, pri čemer pa se mora upoštevati drugi odstavek tega člena, ki govori, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Zakonodajalec v Zakonu ne predvideva, da lahko naročnik uporabi bonitetno oceno kot minimalen pogoj, predvideva, da se uporabijo drugi kazalniki, kot so promet, razmerje med sredstvi, itd. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki. Natančneje 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku določa: »Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo med ponudniki, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.«
Kljub temu, da ZJN-3 ne predvideva uporabe bonitetne ocene kot pogoja, pa naj pojasnimo, da je namen bonitetne ocene ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika, ne pa omejevanje konkurence.

Po vpogledu v dokument Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/) in glede na odgovor, ki smo ga kot ponudnik prejeli s strani agencije AJPES (št. Dokumenta 408-168/2015-2, z dne 28.09.2015), ugotavljamo, da na bonitetno oceno vpliva več različnih dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v tri skupine:
- podatki iz letnega poročila za leto 2015;
- relativni položaj podjetja v sektorski podskupini, kamor je uvrščeno glede na glavno dejavnost. Poleg računovodskih izkazov na ocenjeno verjetnost neplačila vpliva tudi sektorska podskupina v katero je glede na registrirano glavno dejavnost uvrščeno podjetje ter relativni položaj podjetja v okviru sektorske podskupine. Ker se tveganja oziroma pojavnost dogodka neplačila po posameznih sektorskih podskupinah razlikujejo, se tudi te razlike upoštevajo pri oceni verjetnosti neplačila in posledično pri pripisu bonitetne ocene za posamezni ocenjevani poslovni subjekt;
- relativni položaj posamezne sektorske podskupine v primerjavi z drugimi sektorskimi podskupinami.
V dokumentu št.408-168/2015-2 je med drugim tudi zapisano: »Hipotetično je sicer mogoče da bi podjetje, ki bi na dan 31.12. imelo registrirano drugo glavno dejavnost imelo drugačno bonitetno oceno, saj je uspešnost poslovanja odvisna od okolja, v katerem podjetje deluje. Pojavnost insolventnega dogodka je zaradi narave poslovanja podjetij po gospodarskih panogah bistveno različna. V letih gospodarske krize so se te razlike med panogami še povečale, zato njihovo upoštevanje prispeva k bolj natančni oceni verjetnosti za nastop insolventnega postopka.«

Po pregledu Razpisne dokumentacije ugotavljamo tudi, da se lahko na predmetno javno naročilo prijavijo podjetja z različnimi registriranimi glavnimi dejavnostmi, kar pomeni, da je sporen pogoj diskriminatoren, saj je lahko podjetje z registrirano glavno dejavnostjo F 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v slabšem položaju kot na primer podjetje z registrirano glavno dejavnostjo M71.129 Druge in inženirske dejavnosti. To dejstvo pa ZJN-3 izrecno prepoveduje v 7. členu. Kršenje tega člena pa ne predstavlja prednosti za naročnika, saj je kot bomo pojasnili v nadaljevanju bonitetna ocena SB6, popolnoma sprejemljiva.

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe. Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena SB7, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. To toliko bolj velja za predmetno javno naročilo, ki bi lahko glede na registracijo glavne dejavnosti spadalo pod tip vrste dejavnosti F 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. Ta pa glede na metodologijo AJPES imajo ponderirano slabšo bonitetno oceno.

Izračunana bonitetna ocena upošteva sektorsko specifiko, zato so podjetja, ki imajo primarno dejavnost Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, št. F42.200, so v slabšem položaju kot podjetja z drugačno registrirano glavno dejavnostjo, ki tudi lahko konkurirajo na predmetnem javnem razpisu. V prid naši trditvi govori tudi pojasnilo Ajpes št. 408-125/2014 z dne 04.07.2014, ki je bilo poslano proračunskim uporabnikom. Iz pojasnila izhaja, da podjetja, ki imajo gradbeništvo kot osnovno dejavnost so bolj tvegana, vendar ne po krivdi samega podjetja, ampak celotne panoge, kar pa je v luči javnega naročanja, diskriminatorno.

Naj pojasnimo tudi, da je predvidena bonitetna ocena nesorazmerna z predmetom javnega naročila tudi zato, ker AJPES-ova bonitetna ocena uporablja zastarele podatke; bilance iz leta 2017, Javno naročilo pa se izvaja v letu 2019-2020. Nove bonitetne ocene bodo objavljene maja 2019, na podlagi podatkov iz bilančnega leta 2018.

Kakor navaja Državna revizijska komisija v njenih odločitvah (glej prakso 018-228/2015), mora imeti naročnik utemeljen razlog, da postavi strožji pogoj od povprečja, ki je po navedbah AJPES-a SB6 oz. SB7. Naročnik v predmetnem javnem naročilu ni izkazal posebnih razlogov za tako odločitev. Predmetno javno naročilo, ni financirano s strani EU sredstev, niti ne predstavlja izven običajnih vrednosti oz. nima neobičajne časovnice (gradnja bo trajala 1 leto). Ob normalnem poteku javnega naročila, bo gradnja končana prej kot bodo objavljene nove bonitetne ocene na podlagi tega bilančnega leta.

Naročnika tudi opozarjamo, da bodo ravno v času oddaje ponudbe na voljo nove bonitetne ocene. Ajpes izda nove bonitete predvidoma med 15.5. in 31.5. Zaradi negotovosti pri pridobitvi nove ocene, prosimo naročnika da v celoti zbriše sporni pogoj.

Naročnika zato pozivamo, da spremeni sporni pogoj in popravi razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR

Naročnik spreminja ekonomski pogoj v točki 8.3.3., tako da se ta po novem glasi:
»Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima bonitetno oceno po pravilih Basel II najmanj SB6 in sicer z bonitetno oceno, ki je izdelana na podlagi podatkov poslovnega leta 2018. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel S.BON AJPES obrazec, ki je izdelan na podlagi podatkov poslovnega leta 2018.«

Naročnik pojasnjuje, da bo AJPES izdajal S.BON obrazce na podlagi poslovnega leta 2018 od 15.5.2019 dalje, zato bo naročnik kot ustrezno dokazilo štel le S.BON obrazec, ki bo izdelan na podlagi letnega poročila za leto 2018.Datum objave: 30.04.2019   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri zidarskih delih - postavka 23. je stopnišče iz železniških pragov. Zanima nas, ali morajo biti pragi rabljeni ali novi, če so novi ali morajo biti impregnirani kot železniški?. Iz kakšnega lesa naj bodo - hrastovi ali bukovi. Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

Pragovi morajo biti: hrastovi, impregnirani, novi.


Datum objave: 30.04.2019   09:49
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da spremeni število referenc na 1 referenco oz. da dovoljuje, da lahko ponudnik dokaže sposobnost tudi z 1 referenco v skupni vrednosti dveh, torej namesto dveh referenc po 1,5mio eur, z 1 referenco za 3 mio eur. Državna revizijska komisija je že večkrat presodila, da: Kot vlagatelj utemeljeno izpostavlja, je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo, saj z njo dokazuje, da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago*. Reference so namenjene preverjanju ponudnikove sposobnosti za izvedbo naročila. (DKOM 018-043/2013), (*-opomba- velja tudi za storitve). Menimo, da je podjetje, ki je izvedlo vsaj en istovrstni posel v višini večji od 3mio eur zadostmno sposoben, da lahko izvede tudi predmetno javno naročilo, vsekakor enakovreden podjetju, ki je izvedel dva projekta po 1,5mio eur.

ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Referenčni pogoj je sorazmeren s predmetom javnega naročila in z njim naročnik enakopravno obravnava ponudnika.Datum objave: 30.04.2019   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ugotavljamo, da je naročnik postavil pogoje za sodelovanje zelo ozko, kot bomo pojasnili v nadaljevanju. Kakor piše v tehničnem poročilu gradbenih konstrukcij je objekt zasnovan Konstrukcijski sistem je stenast, pretežno v leseni in deloma v armiranobetonski izvedbi.. Pri pregledu projektne dokumentacije ugotavljamo, da vrednost AB konstrukcije ni zanemarljiv, kakor tudi niso zanemarljiva in zahtevna za izvedbo druga razpisana dela, kot so instalacije, obrtniška dela, itd. Glede na izkušnje in po hitri oceni ugotavljamo, da je vrednost del vezanih na masivno leseno konstrukcijo manj kot 10% celotne vrednosti gradnje. Bistveno večji delež so recimo strojne in elektro instalacije. V sled navedenemu se nam zdi čudno, zakaj je naročnik določil,da morajo imeti ponudniki zgolj izkušnje z gradnjo masivnih lesenih objektov. Ponudnik se sicer strinja, da je montažna lesena konstrukcija pomemben del razpisanih del in zahteva posebna znanja, vendar so ta znanja zgolj en segment, ki jih lahko zagotovi tudi posamezni podizvajalec, ki je za to specializiran (samo za postavitev lesene montažne konstrukcije). Da pa bo naročnik dobil solidnega izvajalca, so pomembna predvsem koordinacijska in inžinirska znanja, ki pa se ne dokazujejo zgolj z izkušnjami pri gradnji lesenega objekta. Vsekakor pa za to ni potrebno imeti dveh referenc. Z vidika dokazovanja sposobnosti tudi ne vidimo potrebe po zahtevi izkušnje z gradnjo v več etažah. Namreč to je pomembno pri projektiranju-statiki, ter eventuelno pri gradnji višjih objektov. Z vidika gradnje dveh etaž, pa ne predstavlja velike razlike. Uporabljajo se enaka orodja, žerjav, oder itd.

1.Zato naročnika prosimo, da spremeni pogoj 4.2.4. Tehnična in strokovna sposobnost, zap.št. 1:

Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih izvedel gradnjo objekta, za katerega je uporabno dovoljenje že pridobljeno, pri čemer ima objekt najmanj 1.000 m2 uporabne površine in je bila izvedba gradnje v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV. Pri čemer mora biti najmanj en objekt zgrajen z masivno leseno konstrukcijo (sistem CLT).

(oz. mora ponudnik prijaviti podizvajalca, ki je izvedel najmanj eno masivno leseno konstrukcijo površine 1000m2.)


2.Poleg tega zahtevamo, da pogoj pod zap.št.4 in št. 5 za vodjo del, spremenite tako, da zahtevate 1 referenco, tako kot pri pogoju zapšt.6 za vodjo del s področja strojnih inštalacij. Namreč ni razumno zakaj se naročnik zadovolji z eno referenco pri strojnih delih, ne pa z eno referenco pri gradbenih delih. In z nobeno referenco pri elektro instalacijah.

ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal. Delež AB konstrukcij ne predstavlja prevladujoč obseg del. Ob tem gre tudi pojasniti, da so dela z AB konstrukcijami tehnološko običajne zahtevnosti, medtem ko je za leseno konstrukcijo potrebna zahtevna strojna oprema in posebna znanja za pripravo delavniške dokumentacije v odvisnosti od razpoložljive strojne opreme. Podobno velja da so strojne in elektro instalacije običajne zahtevnosti.Datum objave: 30.04.2019   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na portalu se je pojavilo vprašanje glede referenčnih pogojev ponudnika. Tako je investitor v odgovoru dne 24.4.2019 ob 10.53 uri napačno spremenil pogoje in zapisal, da mora ponudnik izkazovati referenco v skeletni gradnji. Skeletna gradnja ni masivna lesena gradnja. Predmet gradnje tudi ni zasnovan v skeletni gradnji. Zato prosimo naročnika za ustrezen popravek.

Se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Drži, naročnik je napačno spremenil referenčni pogoj, zato referenčni pogoj popravlja, tako da se ta po novem glasi:
»Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih izvedel gradnjo objekta z masivno leseno konstrukcijo (po sistemu CLT) ali izvedba objekta masivne lesene konstrukcije v kombinaciji z leseno panelno/okvirno konstrukcijo za katerega je uporabno dovoljenje že pridobljeno, pri čemer ima objekt najmanj 1.000 m2 uporabne površine in je bila izvedba gradnje v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV. Referenčni objekt mora biti grajen v vsaj dveh etažah (P+M ali več). Naročnik ne bo štel kot ustrezne reference, pri kateri je bila izvedena le panelna/okvirna gradnja.«

Naročnik bo skladno z navedeno spremembo objavil popravek št. 2 razpisne dokumentacije.Datum objave: 06.05.2019   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Skladno z razpisno dokumentacijo naročnik zahteva:

Pri vodilnem pogodbeniku (definicija je podana v tč. 4.3 v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila) mora biti zaposlen najmanj en vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del, odgovornega projektanta ter odgovornega nadzornika);

Zahteva, da je vodja del inženir ob enem tudi projektant je nesmislena in je v neskladju s 14. členom GZ. Predmet razpisa je gradnja in ne projektiranje + gradnja.

Naročnika prosimo za umaknitev te zahteve.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj iz točke 8.2.4, ki se nanaša na vodjo gradnje, tako da se ta po novem glasi:
Pri vodilnem pogodbeniku (definicija je podana v tč. 4.3 v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila) mora biti zaposlen najmanj en vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
ima izpolnjene pogoje za pooblaščenega inženirja po ZAID-u (opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja pri IZS); ima izobrazbo druge bolonjske stopnje iz področja gradbeništva in je vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS; je v delovnem razmerju pri vodilnem pogodbeniku za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1; mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka VZ), najmanj 2 referenci, ki izkazujeta, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje gradbišča pri izvedbi lesenega montažnega objekta, pri čemer je vrednost posameznega referenčnega posla znašala najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDVDatum objave: 08.05.2019   14:09
VPRAŠANJE
Zanima nas, kakšen je način polaganja hrastovih kock ( v popisu zunanje ureditve , poglavje 4. ) Ali je polaganje pravokotno ali v loku, se koce fugirajo, s čim se fugirajo ali pa se polagajo kocka do kocke - brez fug.

ODGOVOR
Kocke se polagajo radialno z zamikom in sledijo osi poti na ta način, da se fuge odpirajo in omogočajo izcejanje površinske vode. Fuge se zapolnijo z prano mivko, ki omogoča pronicanje vode.Datum objave: 08.05.2019   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri zidarskih delih - postavka 12a. je napisano : izdelava naklona iz penobetona. Kaj je tukaj mišljeno - siporex rezan v naklonu ali kaj drugega?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Mišljen je penobeton lit na licu mesta.


Datum objave: 09.05.2019   11:47
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da dopolne pogoj 8.2.4 tako, da lahko ponudnik zagotovi izpolnjevanje pogoja tudi tako, da zagotovi 1 referenco v vrednosti najmanj 3 mio eur. Torej; ali 2 referenci po minimalno 1,5mio eur ali 1 referenco po minimalno 3mio eur brez DDV. Prosimo, da se dikcija uporabi analogno tudi pri ostalih pogojih. Hvala.


ODGOVOR
Naročnik spreminja referenčni pogoj iz točke 8.2.4., tako da se ta po novem glasi:
»Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih izvedel gradnjo objekta z masivno leseno konstrukcijo (po sistemu CLT) ali izvedba objekta masivne lesene konstrukcije v kombinaciji z leseno panelno / okvirno konstrukcijo, za katerega je uporabno dovoljenje že pridobljeno, pri čemer ima objekt najmanj 1.000 m2 uporabne površine in je bila izvedba gradnje v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV. Referenčni objekt mora biti grajen v vsaj dveh etažah (P+M ali več). Naročnik ne bo štel kot ustrezne reference reference, pri kateri je bila izvedena le panelna/okvirna gradnja.

Ponudnik lahko navedeni referenčni pogoj izpolni tudi tako, da predloži 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih izvedel gradnjo objekta z masivno leseno konstrukcijo (po sistemu CLTsistem CLT) ali izvedba objekta masivne lesene konstrukcije v kombinaciji z leseno panelno / okvirno konstrukcijo, za katerega je uporabno dovoljenje že pridobljeno, pri čemer ima objekt najmanj 1.500 m2 uporabne površine in je bila izvedba gradnje v vrednosti najmanj 3.000.000,00 EUR brez DDV. Referenčni objekt mora biti grajen v vsaj dveh etažah (P+M ali več). Naročnik ne bo štel kot ustrezne reference reference, pri kateri je bila izvedena le panelna/okvirna gradnja.

Naročnik spreminja tudi referenčni kadrovski pogoj, tako kot je razvidno iz popravka št. 3 razpisne dokumentacije.
Datum objave: 10.05.2019   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skladno z zahtevami o predložitvi potrjenih referenc s strani Investitorjev oz . Naročnikov za ponudnika in kader na Prilogi št. 8 oz. Prilogi št 10, Naročnika prosimo, da kot ustrezno sprejme referenčna potrdila, ki so jih investitorji oz. naročniki potrdili na podobnih obrazcih v drugih javnih naročilih in vsebinsko pokrijejo vse zahtevane podatke iz tega razpisa.

Hvala!

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval vsa potrdila iz katerih bo razvidno, da so izpolnjene vse zahteve, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 10.05.2019   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisih opreme prostorov (mize, stoli, omare) večkrat navajate kot na primer:
- Glej katalog opreme in katalog obdelav
- kot npr., proizvajalca XZ ali enakovredno
- ustreznost določenemu certifikatu, ki določa nivo kakovosti opreme
Zaradi nedvoumnosti in jasnosti glede ponujene opreme zato sprašujemo naročnika ali je potrebno ob oddaji ponudbe priložiti tudi certifikate in vzorce posamezne opreme. Če je to zahtevano prosimo tudi naročnika za navedbo katere vzorce opreme je potrebno pripraviti.

Hvala.


ODGOVOR
Certifikate in vzorce, ki dokazujejo skladnost ponudbe z projektirano opremo je potrebno dostaviti pred dobavo opreme na objekt v potrditev naročniku.


Datum objave: 10.05.2019   13:02
VPRAŠANJE
Kakšna in koliko mikroarmature se upošteva v postavki 14. a, b, c - zidarska dela?

ODGOVOR
Postavka 14, alineja a in c:
mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2,
npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno

Postavka 14, alineja b:
Aramatura:
-dva sloja mrež, en spodaj en zgoraj, Q335 (okna 15x15cm, palice fi8mm), vgrajena 5cm +-1cm pod površino betona. Za podpiranje služijo jekleni jahači, višini 85mm (2kom/m2). Preklop mrež: 30cm (= 2okni) tlorisno z zamikom (največ 3 mreže druga na drugo)
-po obodu so C stremena fi8/15cm in 2x palici fi14mm vzdolž stika znotraj stremen
Količina armature: 20kg/m2.
Datum objave: 10.05.2019   13:03
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da objavi vse končne sheme oken, vrat in zasteklitev, ker iz šifranta ni mogoče razbrati vseh potrebnih podatkov za oddajo ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Prikaz podatkov stavbnega pohištva je v skladu z tehnično prakso. Za enostavne elemente ni potreben grafičen izris saj šifrant natančno opredeljuje lastnosti elementov.
PZI dokumentacija vsebuje sheme steklenih sten, zunanjih in notranjih (št risbe. 1.6-1.1 do 1.6-1.5 in 1.6-3.2). Vključuje tudi šifrant steklenih sten, preko katerega je možno definirati, tip, obliko, dodatne zahteve.
Šifrant velja tudi za okna na fasadi.
V fasadnih pasovih, horizontalnih in vertikalnih je detajlno obdelano fasadno okno.
PrilagamošŠifrant steklenih sten in pojasnilo za branje šifranta. V koloni 2, Način odpiranja smo dodali v vrstici H, sliko, ki definira način odpiranja pri oknih.

Naročnik bo šifrante za vrata in mavčno kartonske stene s pojasnili za branje objavil s popravkom na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani.