Dosje javnega naročila 002224/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 784.977,71 EUR

JN002224/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN002224/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN002224/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2019
JN002224/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2019
JN002224/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.11.2019
JN002224/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN002224/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
JN002224/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002224/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 073-172249
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 56606852
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://sb-izola.si/actuality/jn-013-rn-19-endoskopska-oprema/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8522
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme
Referenčna številka dokumenta: JN 013/RN-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 684.417,37 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: VIDEO STOLPI
Številka sklopa: Sklop 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
VIDEO STOLPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 639.384,83 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: VIDEOLAPAROSKOP
Številka sklopa: Sklop 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
VIDEOLAPAROSKOP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.031,08 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: OPTIKE
Številka sklopa: Sklop 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spološna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
OPTIKE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.001,46 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe in zakonodaje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN -3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nikjer ne najdemo objavljene specifikacije. Prosimo preverite. Hvala in lep dan.

ODGOVOR: Dokumentacija je skladno z obvestilom o naročilu dostopna za povezavi: https://www.sb-izola.si/actuality/jn-013-rn-19-endoskopska-oprema/
Datum objave: 12.04.2019   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za povezavo do razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Dokumentacija je skladno z obvestilom o naročilu dostopna za povezavi: https://www.sb-izola.si/actuality/jn-013-rn-19-endoskopska-oprema/
Datum objave: 12.04.2019   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ne moremo shraniit ESPD obrazca, odpira nam logo vaše bolnišnice. Ga lahko prosim ponovno objevite? Hvala!

ODGOVOR: Naročnik je po prejemu vašega vprašanja preizkusil delovanje. Z desnim klikom in ukazom ''shrani ciljno vsebino kot'' je obrazec uspešno shranil na računalnik ter ga uvozil na spletni strani Portala javnih naročil.Datum objave: 18.04.2019   12:33
VPRAŠANJE
Sklop 3: Ali lahko ponudimo plastično sterilizacijsko kaseto s pokrovom, dimenzije 495x117x62mm?

ODGOVOR: DA, v kolikor je kompatibilna za sterilizacijo vseh artiklov v sklopu 3 (pozicija 1 in 2 v sklopu 3).
Datum objave: 18.04.2019   12:35
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Zaradi minimalnega odstopanja od zahtev, sprašujemo ali lahko v sklopu 3. ponudimo ustrezne optike dolžine 302mm?

ODGOVOR: Lahko, v kolikor so popolnoma kompatibilne z vsemi obstoječimi cistoskopi proizvajalca K. Storz, ki jih ima naročnik v uporabi (ponudnik naj poda izjavo o kompatibilnosti s strani proizvajalca - Karl Storz).

Vprašanje:
Ali morajo ponudniki v sklopu 3. poleg sterilizacijske kasete ponuditi tudi sterilizacijske filtre?

ODGOVOR: NE, zahteva se tehnologija sterilizacijskih kaset brez filtrov.

Vprašanje:
Ali lahko v sklopu 3. ponudimo sterilizacijsko kaseto in pokrov iz aluminija, dimenzije 450x70x70mm?

ODGOVOR: DA, če je kompatibilna za sterilizacijo vseh artiklov v sklopu 3 (pozicija 1 in 2 v sklopu 3) in ne zahteva sterilizacijskih filtrov.
Datum objave: 06.05.2019   11:54
VPRAŠANJE
Spostovani, nekaj casa nazaj smo vam poslali vprasanja. Kdaj lahko pricakujemo vase odgovore?

ODGOVOR: Naročnik pripravlja odgovore. Odgovori bodo objavljeni skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 06.05.2019   11:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore, ki smo jih postavili na portalu že nekaj časa nazaj.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR: Naročnik pripravlja odgovore. Odgovori bodo objavljeni skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 07.05.2019   12:40
VPRAŠANJE
Na postavljeno vprašanje: ''Zaradi minimalnega odstopanja od zahtev, sprašujemo ali lahko v sklopu 3. ponudimo ustrezne optike dolžine 302mm?
ste 18.4.2019 podali sledeči odgovor: Lahko, v kolikor so popolnoma kompatibilne z vsemi obstoječimi cistoskopi proizvajalca K. Storz, ki jih ima naročnik v uporabi (ponudnik naj poda izjavo o kompatibilnosti s strani proizvajalca - Karl Storz).

Ker obstajajo različni proizvajalci endoskopske opreme in s tem tudi optik, lahko različni ponudniki priložijo le izjavo proizvajalca svojih optik o kompatibilnosti le-teh z opremo Karl Storz, ne morejo pa ponudniki priložiti izjave proizvajalca Karl Storz.
Kot navedeno prosimo za spremembo, da lahko ponudniki priložijo izjavo proizvajalca optik in ne izjavo proizvajalca Karl Storz.


ODGOVOR: Z obstoječimi srajčkami za cistoskope proizvajalca Karl Stroz, ki jih ima naročnik v uporabi, se večkrat uporablja tudi VF elektrokirurške enote. Naročnik torej ne more prevzeti odgovornosti glede morebitne nekompatibilnosti, če bi prišlo do poškodbe endoskopa in/ali pacienta npr. z monopolarnim električnim tokom (npr. preskok iskre). Naročnik vztraja, da sicer ponudnik lahko ponudi tudi optike drugega proizvajalca, vendar le v primeru, če so le-te popolnoma kompatibilne z vsemi drugimi obstoječimi optikami in srajčkami proizvajalca Karl Storz, za kar naročnik zahteva izjavo s strani proizvajalca obstoječe opreme - torej podjetja Karl Storz.


Datum objave: 07.05.2019   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu 1 imate pod zaporedno številko 2. navedeno Sistem za uporabo video ureterorenoskopov za enkratno uporabo. Iz tega je takoj razvidno, da gre za potrošni material , poleg tega navajate količino 1 kos, kar je nerazumljivo. Sodimo, da zahtevani kateter ne sodi v nakup opreme za endoskopijo in bi morali navedene zahteve pod postavko 2 izločiti iz tega javnega naročila. Prosimo za izločitev navedenega iz razpisa za opremo.


ODGOVOR: Naročnik v tem sklopu nabavlja sistem, ki omogoča uporabo endoskopa za enkratno uporabo (torej kapitalno opremo) in 1 kom ureteroskopa (torej potrošni material). Naročnik zeli nabaviti zaključeno celoto, ki je takoj pripravljena za uporabo - s tem lahko namreč uporabnik takoj preveri delovanje in izvede poseg.

Datum objave: 07.05.2019   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Dne 10.4.2019 je bilo objavljeno javno naročilo Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme sestavljeno iz 3. Sklopov
Sklop 1: Video Stolpi
Sklop 2: Video laparoskop
Sklop 3: Optike
Predstavništvo največjega proizvajalca tovrstne opreme na svetu z več 10-letno tradicijo, z na tisoče zadovoljnimi uporabniki v razvitem svetu, je bilo pred desetletjem zasnovano tudi v Sloveniji z nalogo sledenju povpraševanja tovrstnih uporabnikov na lokalnem trgu v Sloveniji.
Razpisano javno naročilo je eno od tovrstnih, na katerega se čutimo poklicane odgovoriti z našo najkvalitetnejšo ponudbo, kar je naše poslanstvo, in kar od nas zahteva globalno vodstvo podjetja.

Da bomo opravili našo funkcijo kvalitetno in v skladu z željami uporabnikov, kot tudi na osnovi našega poslanstva, vam moramo zastaviti vrsto vprašanj, na katere upamo na pozitivne odgovore. V trenutni situaciji namreč naročnik lahko pričakuje le na eno samo ponudbo, katere cena je irelevantna, kar je v nasprotju z osnovnimi tremi načeli javnega naročanja, ki so načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne obravnave ponudnikov. Naročniku predlagamo, naj zasleduje načelo funkcionalnosti opreme in ne specifične lastnosti opreme posameznega proizvajalca.


Sklop 1:

1. Vprašanje:

4K endoskopski video procesor video stolp za urologijo:

- izvorna resolucija procesirane slike vsaj 3840×2160 slikovnih točk, razmerje slike 16:9

Sprašujemo ali lahko ponudimo procesor z izvorno resolucijo 4K procesiranja slike 3840 × 2160, ki omogoča procesiranje slike v resoluciji 3840×2160 slikovnih točk v povezavi s kompatibilnim monitorjem ?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja. omogočati mora tudi resolucijo 4096 x 2160 slikovnih točk v povezavi s kompatibilnim monitorjem.


2. Vprašanje:

4K endoskopski video procesor:

- v kombinaciji s PDD glavo kamere naj omogoča dovolj svetlo endoskopsko sliko, da lahko operater v popolnosti odstrani tumor z vključeno funkcijo PDD. V ta namen naj omogoča uporabo vsaj 2 različnih nastavitev PDD endoskopske slike in sicer naravna svetloba s poudarkom bolnega tkiva (tumorja) in pa svetloba, ki bolno tkivo obarva v drugačno (nenaravno) barvo.

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost, ki omogoča diagnozo s kratico PDD ( Photodynamic Diagnosis ). Sprašujemo ali lahko ponudimo sistem ki omogoča uporabo funkcije PDD, ki omogoča prikaz bolnega tkiva v drugačni barvi.

ODGOVOR: Taka je bila že prvotna zahteva naročnika.


3. Vprašanje :

4K endoskopski video procesor:

- zagotavljati mora vsaj 2 x 4K (UHD) video izhod, 2 x Full HD video izhod, in video vhod za funkcijo slika v sliki (zunanji video izvor)

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost. Sprašujemo ali lahko ponudimo 4K endoskopski procesor, ki omogoča video izhod: 2 × Display Port 4K resolucije, 1 × 12G/3G-SDI, 1 × DVI ?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja. zahtevani vhodi/izhodi so potrebni za nadaljnjo procesiranje video signala.

4. Vprašanje:

Sistem za uporabo video uretero-renoskopov za enkratno uporabo:

- vidni kot vsaj 120°

Sprašujemo ali lahko ponudimo vidni kot 90°

ODGOVOR: Naročnik zahteva vsaj 120° vidni kot, lahko tudi več. 

5. Vprašanje:

Sistem za uporabo video uretero-renoskopov za enkratno uporabo:

- omogoča naj prilagodljivo angulacijo distalnega dela glede na upor na tkivo pacienta (angulacijski radij naj bo prilagodljiv glede na anatomijo) - omogoča naj t.i. dvojno angulacijo (distalni del naj ima možnost angulacije v obliko črke "S")

Sprašujemo ali lahko ponudimo video ureterorenoskopov za enkratno uporabo, ki omogoča prilagodljivo in nastavljivo angulacijo distalnega dela ?

ODGOVOR: Lahko, če omogoča prilagodljivo angulacijo distalnega dela glede na upor na tkivo pacienta in anatomijo, ter če omogoča t.i. dvojno angulacijo v obliki črke S.

6. Vprašanje:

Sistem za uporabo video uretero-renoskopov za enkratno uporabo:

- omogoča naj avtomatsko fiksacijo angulacije distalnega dela (ni potrebe po vzdrževanju pritiska na angulacijski ročici)

Sprašujemo ali lahko ponudimo video ureterorenoskopov za enkratno uporabo, ki omogoča vzpostavitev angulacije in hitre prilagoditve kota angulacije s pomočjo ročne kontrole na ročici ?

ODGOVOR: Lahko, če ta omogoča avtomatsko fiksacijo distalnega dela (torej brez zavore, dodatnih komand ipd.) - to pomeni, da ni potrebe po vzdrževanju pritiska na ročni kontroli ob anguliranem distalnem delu (ko je ta v želenem položaju) in zato ni potrebnega vklopa/izklopa angulacijske zavore. 


7. Vprašanje:

Laparoskopska glava kamere:

- vsebuje naj 3 × video čip za zajem slike z izboljšano barvno reprodukcijo

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost. Sprašujemo ali lahko ponudimo glavo kamere s 1 × video čip za zajem slike z izboljšano barvno reprodukcijo

ODGOVOR: Naročnik je imel v fazi testiranja različne opreme, možnost preizkusa različne opreme. Naročnik vztraja na 3-čip tehnologiji 4K glave kamere. To tehnologijo omogoča več proizvajalcev na trgu.

8. Vprašanje:

Laparoskopska glava kamere:

- z adapterjem za optiko z okularjem z vsaj 2× optično povečavo (adapter je lahko vgrajen ali odstranljiv).

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost. Sprašujemo ali lahko ponudimo glavo kamere, ki s pomočjo procesorja zagotavlja 2 digitalno povečavo brez adapterja

ODGOVOR: Glava kamera ima lahko tudi možnost digitalne povečave slike, vendar je poleg digitalne povečave optična povečava pogoj. Optična povečava mora biti nastavljiva in sicer do vsaj 2-kratna (lahko tudi več).


9. Vprašanje:

Laparoskopska glava kamere:

- možnost sterilizacije v avtoklavu in nizkotemperaturni sterilizaciji (Sterrad)

Sprašujemo ali lahko ponudimo kamero, ki omogoča sterilizacijo pri nizkotemperaturni sterilizaciji (Sterrad) ?

ODGOVOR: Lahko, če le-ta omogoča tudi sterilizacijo v avtoklavu pri 134 stopinj Celzija. 

10. Vprašanje:

4K laparoskopska optika

Komplet vsebuje:

4. svetlobni kabel velikosti 5mm (prilagojen za boljšo svetlobno prevodnost za 4K UHD tehnologijo)

Sprašujemo ali lahko ponudimo svetlobni kabel velikosti 4.8 mm, ki zadovoljuje potrebam po svetlobni prevodnosti za 4K UHD tehnologiji ?

ODGOVOR: DA. 


11. Vprašanje :

TUR/LAP/PDD glava kamere in set za PDD operativne posege:

- možnost preklopa iz pendularne glave kamere v LAP obliko za namen laparoskopije (2 v 1) - ponudnik lahko v nasprotnem primeru ponudi dodatno laparoskopsko glavo kamere

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo pendularno kamero za potrebe TUR in PDD, brez zahteve po dodatni glavi kamere. Naročnik je namreč za potrebe laparoskopije razpisal 3 kom 4K UHD glave kamere zahteva po dodatni glavi kamere pomeni omejevanje in diskriminacijo za vse ponudnike ki nimajo možnosti ponudbe preklopa iz pendularne glave kamere v LAP obliko za namen laparoskopije (2 v 1) ?

ODGOVOR: Naročnik vztraja pri zahtevah, saj potrebuje zadostno število laparoskopskih glav kamer tudi v primeru, ko so na programu zgolj laparoskopski posegi.


12. Vprašanje :

Zahteve za PDD bipolarni resektoskop:

- klik sistem priklopa med zunanjo in notranjo srajčko, ter notranjo srajčko in delovnim elementom

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo klik sistem priklopa med zunanjo in notranjo srajčko in priklopom med notranjo srajčko in delovnim elementom. Za potrebe manipulacije se odstranjuje s pomočjo klik sistem notranja srajčka z priklopljenim delovni elementom in zunanjo srajčko.

ODGOVOR: Naročnik oz. uporabnik želi z opisanim klik sistemom doseči funkcionalnost hitrega odklopa delovnega elementa z elektrodo v primeru, ko bi operater želel s pomočjo elektrode odstraniti tkivo, jo očistiti, jo prilagoditi.

13. Vprašanje :

Endoskopski izvor svetlobe

- LED izvor svetlobe s tihim delovanjem
- svetlobna moč primerljiva s 300W xenon izvorom svetlobe
- Popolnoma kompatibilen za uporabo v endoskopiji večjih votlin (npr. laparoskopija) in manjših votlin (npr. cistoskopija)
- v kombinaciji z ostalo opremo naj zagotavlja tudi posege s PDD tehnologijo (ima naj vgrajeno vso potrebno tehnologijo za PDD diagnostiko)
- komunikacija s procesorjem, avtomatska prilagoditev moči oddane svetlobe
- življenjska doba žarnice 30.000ur


Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo xenon 300W izvor svetlobe, ki omogoča tudi PDD tehnologijo in LED izvor svetlobe z življenjsko dobo žarnice 30.000 ur.

ODGOVOR: Zahtevan je led izvor svetlobe, ker gre za energijsko bistveno učinkovitejšo tehnologijo od xenon izvora. Naročnik svoje zahteve ne spreminja.

14. Vprašanje :

Fleksibilni video-ureterorenoskop za večkratno uporabo

- omogoča naj vsaj 3-kratno digitalno povečavo

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo fleksibilni video-ureterorenoskop, ki omogoča vsaj 1,5-kratno povečavo ?

ODGOVOR: Endoskopska slika pri video ureterorenoskopiji je zaradi miniaturnega endoskopa že v osnovi izjemno majhna. Naročnik dopušča odstopanje spodnje meje za 30% - torej vsaj 2-kratna povečava ali več.

15. Vprašanje:

Fleksibilni video-ureterorenoskop za večkratno uporabo

- z dvema kanaloma, ki omogočata hkratno delo z lasersko sondo in inštrumentom za izvlek kamnov in kontinuiran pretok irigacijske tekočine

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo fleksibilni video-ureterorenoskop, ki ga uporabljajo svetovno znani KOL-i, ki ima en delovni kanal in omogoča delo z lasersko sondo ali inštrumentov za izvlek kamnov in kontinuiran pretok irigacijske tekočine ?

ODGOVOR: Naročnik vztraja pri prvotni specifikaciji.

16. Vprašanje :

Fleksibilni video-ureterorenoskop za večkratno uporabo

- ima naj angulacijsko zavoro distalnega dela

Sprašujemo ali lahko ponudimo video uretero-renoskop, ki omogoča prilagodljivo in nastavljivo angulacijo distalnega dela brez zavore distalnega dela ?

ODGOVOR: NE, naročnik vztraja pri zavori, ki je v pomoč pri vzdrževanju distalne angulacije.


17. Vprašanje:

Fleksibilni video-ureterorenoskop za večkratno uporabo

- na ročniku naj vsebuje sistem za vpetje in poravnavo laserskega fibra - omogoča naj popolno blokado fibra in enostavno nastavitev razdalje od distalnega dela (npr. rotacija gumba) in s tem preprečitev nenamernih poškodb distalnega dela z lasersko fibr

Sprašujemo ali lahko ponudimo adapter, ki omogioča fiksacijo laserskega fibra in s tem preprečitev nenamernih poškodb distalnega dela z laserskim fibrom ?

ODGOVOR: Da.

18. Vprašanje :

Insuflacijska enota

- z vgrajeno aspiracijo kirurškega dima iz trebušne votline preko pritiska na zaslonu in stopalke za aktivacijo/deaktivacijo

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo ločeno enoto za aspiracijo kirurškega dima ?

ODGOVOR: DA, če omogoča zahtevano funkcionalnost.

19. Vprašanje :

Insuflacijska enota

- z možnostjo filtracije aspiriranega kirurškega dima skozi aspiracijsko cev, ki omogoča visok standard filtracije toksičnega kirurškega dima (ULPA filter z 99,99% filtracijo virusov in bakterij)

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo možnost filtracije aspiriranega kirurškega dima skozi aspiracijsko cev, ki omogoča visok standard filtracije toksičnega kirurškega dima (ULPA filter z 99,99% filtracijo virusov in bakterij) s pomočjo filtra in sistema za aspiracijo

ODGOVOR: Da.

20. Vprašanje :

Insuflacijska enota

- možnost uporabe cevi z gretjem plina za enkratno in večkratno uporabo


Sprašujemo ali lahko ponudimo cevi z gretjem plina za enkratno in cev brez gretja za večkratno uporabo ?

ODGOVOR: Naročnik zahteva gretje pri vseh ceveh, ki se bodo uporabljale na pacientih - torej pri tistih za enkratno in tistih za večkratno uporabo.

21. Vprašanje :

Insuflacijska enota

Komplet naj vsebuje:

5. insuflacijska cev za večkratno uporabo, z gretjem plina (za vsaj 100 ciklov)

Sprašujemo ali lahko ponudimo cevi z gretjem plina za enkratno ( za vsaj 100 ciklov ) ?

ODGOVOR: Da.

22. Vprašanje:

Insuflacijska enota


- omogoča naj stalen in avtomatski nadzor nad pritiskom CO2 v trebušni votlini (v primeru, da pritisk preseže nastavljeno vrednost, naj enota to sporoči z alarmom; če se pritisk v abdomnu poveča nad 30 mmHG za več kot 5 sekund, naj aparat začne z eksuflacijo plina in s tem uravnavanjem pritiska na nastavljeno vrednost.


Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo insuflacijsko enoto, ki omogoča nadzor abdominalnega pritiska ob preseženi nastavljeni vrednosti to sporoči z alarmom in uravnava preseženo vrednost na nastavljeno ?

ODGOVOR: Vprašanje opisuje isto funkcionalnost, kot smo jo zahtevali (brez zahtevanega intervala 5 sekund in mejnega pritiska 30mmHG). Naročnik zahteva aktivno uravnavanje tlaka CO2 v abdomnu v primeru, če je realni pritisk višji od 30mmHG za 5 sekund (čas lahko odstopa za npr. 30% al). V kolikor je aktualni intraabdomnalni tlak CO2 nad kritično mejo (30mmHG), mora po določenem času (5 sekund +/- 30%) enota sprožiti eksuflacijo plina, da doseže želeno raven intraabdominalnega pritiska CO2.


23. Vprašanje :

Fleksibilni videocistoskop:

- delovna dolžina najmanj 380 in največ 420mm

Sprašujemo ali lahko ponudimo fleksibilni videocistoskop katerega delovna dolžina je 370 mm ?

ODGOVOR: Lahko, 

24. Vprašanje :

Fleksibilni videocistoskop;

- premer delovnega kanala najmanj 7.5 Fr (2.5mm)

Sprašujemo ali lahko ponudimo fleksibilni videocistoskop katerega premer delovnega kanala je 7 Fr ?

ODGOVOR: Naročnik dovoljuje odstopanje, vendar kanal ne sme biti manjši od 7 Fr.

25. Vprašanje :

Fleksibilni videocistoskop:

- angulacija distalnega dela v obe smeri polna, najmanj 210°

Sprašujemo ali lahko ponudimo fleksibilni videocistoskop katerega angulacija je 210/140 ?

ODGOVOR: NE , zahteva se polna angulacija v obe smeri.


26. Vprašanje :

Fleksibilni videocistoskop:

- integriran vir svetlobe, najmanj 2× LED sijalka na distalnem delu

Sprašujemo ali lahko ponudimo fleksibilni videocistoskop ki ima integriran vir svetlobe 1× LED na distalnem delu.

ODGOVOR: Lahko, če le ta zadosti potrebam za dovolj svetlo endoskopsko sliko. Naročnik si pridržuje pravico do testa vse opreme, ki je morebiti ne pozna (tudi oprema opisana pri vseh ostalih sklopih in točkah). Rok dostave in inštalacije bo omejen na 8 dni. Ustreznost opreme se bo preverjala v praksi.

27. Vprašanje :

Kamera procesor za cistoskopije:


- zagotavlja naj PDD diagnostiko s kompatibilno glavo kamere, izvorom svetlobe in teleskopom ter svetlobnim kablom. Za PDD poseg naj omogoča dovolj svetlo endoskopsko sliko, da lahko operater v popolnosti odtrani tumor z vključeno PDD funkcijo. V ta namen naj omogoča uporabo vsaj 2 različnih PDD nastavitev in sicer naravna svetloba s poudarkom bolnega tkiva (tumorja) in pa svetloba, ki bolno tkivo obarva v drugačno (nenaravno) barvo.


Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost, ki omogoča diagnozo s kratico PDD ( Photodynamic Diagnosis ). Sprašujemo ali lahko ponudimo sistem ki omogoča uporabo funkcije PDD, ki omogoča prikaz bolnega tkiva v drugačni barvi ?

ODGOVOR: Taka je bila že prvotna zahteva naročnika.

28. Vprašanje :

Kamera procesor za cistoskopije:

- opcija najmanj 6 različnih programskih obdelav slike - za boljšo diferenciacijo in prikaz struktur tkiva

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo opcija 5 različnih programskih obdelav slike - za boljšo diferenciacijo in prikaz struktur tkiva ?

ODGOVOR: Da.

29. Vprašanje :

Endoskopski izvor svetlobe:

- svetlobna moč primerljiva s 180W xenon izvorom svetlobe

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo izvor svetlobe ki ima moč primerljivo s 150W xenon izvor svetlobe ali pa izvor ki ima moč primerljivo s 300 W xenon izvorom svetlobe ?

ODGOVOR: Zahtevan je led izvor svetlobe, ker gre za energijsko bistveno učinkovitejšo tehnologijo od xenon izvora. Naročnik svoje zahteve ne spreminja.

30. Vprašanje :

Glava kamere za rigidne cistoskopije in cistoskopije s fiberoptičnimi fleksibilnimi cistoskopi:

- možnost preklopa kamere ravno obliko za laparoskopske posege in uporabo fleksibilnih endoskopov (2 v 1) ali pa lahko ponudnik ponudi dodatno "ravno" glavo kamere.

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo pendularno kamero za potrebe cistoskopije brez zahteve po dodatni glavi kamere, saj se za potrebe cistoskopije izključno uporablja pendularna glava kamere. Zahteva po dodatni glavi kamere pomeni omejevanje in diskriminacijo za vse ponudnike ki nimajo možnosti ponudbe preklopa iz pendularne glave kamere v ravno glavo kamere ?

ODGOVOR: Naročnik vztraja pri prvotnem opisu, saj želi, da je vsa oprema nabavljena v tem JN med sabo kompatibilna (COB in ambulante).

31. Vprašanje :

Elektrokirurška enota:


- MONOPOLAR:
Rezanje brez koagulacije Pure cut monopolar vsaj 120W (300ohm),
Rezanje s koagulacijo Blend cut monopolar vsaj 120W (300ohm)
Rahla koagulacija Soft coag monopolar vsaj 120W (50ohm),
Poudarjena koagulacija Forced coag monopolar vsaj 120W (300ohm)

- BIPOLAR:
Bipolarna koagulacija Bipolar coag vsaj 120W (50ohm)


Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo elektrokirurški generator ki ima možnost največjo moč MONOPOLAR 400 W ( 100 ohm ) in bipolarni 200 W ( 75 ohm ) ?

ODGOVOR: Lahko. 

32. Vprašanje :

Monitor:

- priklopi najmanj: 2X3G SDI vhod, 2xDVI vhod, 1x3G SDI izhod, 1xDVI izhod

Sprašujemo ali lahko ponudimo monitor ki ima priklop najmanj 1 × 3G SDI, 2xDVI vhod, 1x3G SDI izhod, 1xDVI izhod

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja. Zahtevani vhodi/izhodi so potrebni za nadaljnjo procesiranje video signala.

33. Vprašanje :

4K endoskopski videoprocesor video stolp za abdomen:

- izvorna resolucija procesirane slike vsaj 3840×2160 slikovnih točk, razmerje slike 16:9

Sprašujemo ali lahko ponudimo procesor z izvorno resolucijo 4K procesiranja slike 3840 × 2160, ki omogoča procesiranje slike v resoluciji 3840×2160 slikovnih točk v povezavi s kompatibilnim monitorjem ?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja. Omogočati mora tudi resolucijo 4096 x 2160 slikovnih točk v povezavi s kompatibilnim monitorjem.

34. Vprašanje :

4K endoskopski videoprocesor video stolp za abdomen:

- vgrajena možnost snemanja slik in filmov na USB izmenljiv medij v full HD tehniki (USB priklop naj podpira vsaj 1 TB spomina)

Sprašujemo ali lahko ponudimo procesor, ki omogoča USB priklop vsaj 500 GB spomina ?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja.

35. Vprašanje :

4K endoskopski videoprocesor video stolp za abdomen:

- v kombinaciji s PDD glavo kamere naj omogoča dovolj svetlo endoskopsko sliko, da lahko operater v popolnosti odstrani tumor z vključeno funkcijo PDD. V ta namen naj omogoča uporabo vsaj 2 različnih nastavitev PDD endoskopske slike in sicer naravna svetloba s poudarkom bolnega tkiva (tumorja) in pa svetloba, ki bolno tkivo obarva v drugačno (nenaravno) barvo.

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost, ki omogoča diagnozo s kratico PDD ( Photodynamic Diagnosis ). Sprašujemo ali lahko ponudimo sistem ki omogoča uporabo funkcije PDD, ki omogoča prikaz bolnega tkiva v drugačni barvi ?

ODGOVOR: To je bila že prvotna zahteva naročnika.

Sprašujemo ali je prišlo do napake pri opisu po potrebi PDD sistema za abdomen ? Omenjena funkcija se uporablja izključno za potrebe urologije, poleg tega ni razpisana celotna veriga, ki je potrebna za izvedbo PDD diagnoze ( izvor svetlobe, kamera, optike, svetlobni kabli ).

ODGOVOR: Ne - ni napake, naročnik želi opremo, ki je ob danih sredstvih med seboj kompatibilna v največji možni meri. 

36. Vprašanje :

4K endoskopski videoprocesor video stolp za abdomen:

- zagotavljati mora vsaj 2 x 4K (UHD) video izhod, 2 x Full HD video izhod, in video vhod za funkcijo slika v sliki (zunanji video izvor)

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost. Sprašujemo ali lahko ponudimo 4K endoskopski procesor, ki omogoča video izhod: 2 × Display Port 4K resolucije, 1 × 12G/3G-SDI, 1 × DVI ?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja. Zahtevani vhodi/izhodi so potrebni za nadaljnjo procesiranje video signala.

37. Vprašanje :

Roka za 55" 4K monitor z montažo in pripravljalnimi deli

Sprašujemo ali lahko ponudimo roko, ki omogoča montažo 58" 4K monitorja.

ODGOVOR: Lahko, če je kompatibilna s ponujenim večjim 4K monitorjem.

38. Vprašanje :

Laparoskopska glava kamere 4K video stolp za abdomen:
- vsebuje naj 3 × video čip za zajem slike z izboljšano barvno reprodukcijo

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost. Sprašujemo ali lahko ponudimo glavo kamere s 1 × video čip za zajem slike z izboljšano barvno reprodukcijo ?

ODGOVOR: Naročnik je imel v fazi testiranja različne opreme, možnost preizkusa različne opreme. Naročnik vztraja na 3-čip tehnologiji 4K glave kamere. To tehnologijo omogoča več proizvajalcev na trgu.

39. Vprašanje :

Laparoskopska glava kamere 4K video stolp za abdomen


- z adapterjem za optiko z okularjem z vsaj 2× optično povečavo (adapter je lahko vgrajen ali odstranljiv).

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve za enakovredno funkcionalnost. Sprašujemo ali lahko ponudimo glavo kamere, ki s pomočjo procesorja zagotavlja 2 digitalno povečavo brez adapterja

ODGOVOR: Lahko, če glava kamere poleg digitalne povečave omogoča tudi nastavljivo, do vsaj 2-kratno optično povečavo (lahko tudi več).

40. Vprašanje :

Laparoskopska glava kamere 4K video stolp za abdomen:

Komplet vsebuje:

4. svetlobni kabel velikosti 5mm (prilagojen za boljšo svetlobno prevodnost za 4K UHD tehnologijo)

Sprašujemo ali lahko ponudimo svetlobni kabel velikosti 4.8 mm, ki zadovoljuje potrebam po svetlobni prevodnosti za 4K UHD tehnologiji ?

ODGOVOR: Da.

41. Vprašanje :

Insuflacijska enota video stolp za abdomen:

- z vgrajeno aspiracijo kirurškega dima iz trebušne votline preko pritiska na zaslonu in stopalke za aktivacijo/deaktivacijo

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo ločeno enoto za aspiracijo kirurškega dima ?

ODGOVOR: DA, če omogoča zahtevane funkcionalnosti.

42. Vprašanje :

Insuflacijska enota video stolp za abdomen:

- z možnostjo filtracije aspiriranega kirurškega dima skozi aspiracijsko cev, ki omogoča visok standard filtracije toksičnega kirurškega dima (ULPA filter z 99,99% filtracijo virusov in bakterij)

Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo možnost filtracije aspiriranega kirurškega dima skozi aspiracijsko cev, ki omogoča visok standard filtracije toksičnega kirurškega dima (ULPA filter z 99,99% filtracijo virusov in bakterij) s pomočjo filtra in sistema za aspiracijo

ODGOVOR: Da.

43. Vprašanje :

Insuflacijska enota video stolp za abdomen:

- možnost uporabe cevi z gretjem plina za enkratno in večkratno uporabo


Sprašujemo ali lahko ponudimo cevi z gretjem plina za enkratno in cev brez gretja za večkratno uporabo ?

ODGOVOR: Naročnik zahteva gretje pri vseh ceveh, ki se bodo uporabljale na pacientih (torej pri tistih za enkratno uporabo in tistih za večkratno uporabo).


44. Vprašanje :

Insuflacijska enota video stolp za abdomen:

Komplet naj vsebuje:

5. insuflacijska cev za večkratno uporabo, z gretjem plina (za vsaj 100 ciklov)

Sprašujemo ali lahko ponudimo cevi z gretjem plina za enkratno ( za vsaj 100 ciklov ) ?

ODGOVOR: Da.

45. Vprašanje :

Insuflacijska enota video stolp za abdomen:


- omogoča naj stalen in avtomatski nadzor nad pritiskom CO2 v trebušni votlini (v primeru, da pritisk preseže nastavljeno vrednost, naj enota to sporoči z alarmom; če se pritisk v abdomnu poveča nad 30 mmHG za več kot 5 sekund, naj aparat začne z eksuflacijo plina in s tem uravnavanjem pritiska na nastavljeno vrednost.


Različni proizvajalci imajo razvite različne tehnološke rešitve. Sprašujemo ali lahko ponudimo insuflacijsko enoto, ki omogoča nadzor abdominalnega pritiska ob preseženi nastavljeni vrednosti to sporoči z alarmom in uravnava preseženo vrednost na nastavljeno ?

ODGOVOR: Vprašanja opisujejo isto funkcionalnost, kot smo jo zahtevali (brez zahtevanega intervala 5 sekund in mejnega pritiska 30mmHG). Naročnik zahteva aktivno uravnavanje tlaka CO2 v abdomnu v primeru, če je realni pritisk višji od 30mmHG za 5 sekund (čas lahko odstopa za npr. 30% ). Če je torej aktualni intraabdomnalni tlak CO2 nad kritično mejo (30mmHG), mora po določenem času (5 sekund +/- 30%) enota sprožiti eksuflacijo plina, da doseže želeno raven intraabdominalnega pritiska CO2.

46. Vprašanje :

LCD monitor, velikost 55" video stolp za abdomen:

- priklopi najmanj: 2X3G SDI vhod, 2xDVI vhod, 1x3G SDI izhod, 1xDVI izhod

Sprašujemo ali lahko ponudimo monitor ki ima priklop najmanj 1 × 12G SDI, 1xDVI, 1 × DP,1 × HDMI vhod, 1x12G SDI izhod ?

ODGOVOR: Lahko.

47. Vprašanje :

4K snemalnik naj ima sledeče lastnosti:

- podpira naj resolucijo 4096x2160p in 3840x2160p (50/60 Hz)

Sprašujemo ali lahko ponudimo snemalnik, ki podpira resolucijo 3840x2160p ?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja. Zahtevana resolucija je potrebna za nadaljnjo obdelavo video signala.


48. Vprašanje :

4K snemalnik naj ima sledeče lastnosti:

- omogoča naj snemanje videa v formatu H.264. H.265. mp4

Sprašujemo ali lahko ponudimo snemalnik, ki podpira snemanje videa v formatu MPEG-4, MPEG-2, MOV ?

ODGOVOR: Poleg zahtevanih formatov, lahko dodatno ponudite tudi predlagane formate

49. Vprašanje :

4K snemalnik naj ima sledeče lastnosti:

- podpira naj tudi ostale video resolucije in sicer vsaj FULL HD 1080p, 3D HD side by side 1080p/i, 3D HD Top/Bottom 1080p,


Sprašujemo ali lahko ponudimo snemalnik, ki podpira vse resolucije do 3840 × 2160 ?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja. Zahtevana resolucija je potrebna za nadaljnjo obdelavo video signala

50. Vprašanje :

4K snemalnik naj ima sledeče lastnosti:


- naj bo certificiran za medicinsko uporabo: 60601-1:2005/A1:2012, 60601-1.2:2014, ISO 13485


Sprašujemo ali lahko ponudimo snemalnik, ki je certificiran za medicinsko uporabo po standardih: IEC 60601-1-1-1, EN60601-1, EN60601-2, CE, MDD, CSA, 1/B

ODGOVOR: Lahko.

51. Vprašanje :

Bolnišnični dokumentacijski sistem (nadgradnja ali zamenjava)

Sprašujemo ali lahko ponudimo dokumentacijski sistem z naslednjimi lastnostmi:

Popolno krmiljenje iz sterilnega polja preko gumbov glave kamere, integriranega zaslona na dotik (s transportno ključavnico in snemljivim), opcijsko nožno stikalo.
Vzporedno (sinhrono ali neodvisno) snemanje dveh virov slike.
Fotografije in video posnetki (izbirno z zvokom) v 2D,3D,4K
Inteligentno, prilagodljivo upravljanje shranjevanja.
Lokacija shranjevanja je prosto definirana in nastavljiva.
Shranjevanje v notranjem pomnilniku (2 TB, FIFO), medijih za shranjevanje USB preko 2.0 in 3.0, optičnih medijih, omrežnem pogonu, FTP ali prek DICOM-a.
Samodejno shranjevanje v ozadju za zmanjšanje časa med posegi.
Enostavno upravljanje in pregled odprtih / samodejnih shranjevalnih procesov.
Uvoz podatkov o pacientih prek tipkovnice ali delovnega seznama DICOM.
Intra- in postoperativno tiskanje prek dodatnega tiskalnika (lokalno ali omrežno).
Različne prilagodljive predloge za tiskanje, ki jih lahko izbirate.
Celovit kirurški kontrolni seznam po standardu WHO ali prilagodljiv.
Osnovne funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov.
Predvajanje 2D,3D in 4K vsebine
Vgrajeni pregledovalnik datotek za fotografije, videoposnetke in kontrolne sezname iz različnih virov podatkov.
Integrirana varnostna programska oprema kot zaščita pred zlonamerno programsko opremo, neodvisna od varnostnih popravkov operacijskega sistema in je mogoče zagnati samo potrjeno programsko opremo.
Strukturirano in jasno navodilo za uporabnike, optimirano za nadzor na dotik.
Prilagodljiv razpon funkcij.
Nizka raven hrupa in hiter zagon sistema zaradi SSD tehnologije.
Tehnični podatki
Vhodna napetost: 100-240 VAC.
Vhodna frekvenca: 50-60 Hz.
Izhodna moč: 350 W.
CPU: Intel® Core i7-2600 @ 3.4GHz.
Notranji pomnilnik: SSD (70 GB) | HDD (2 TB).
RAM pomnilnik: 16 GB.
Konektorji: 2 x 1 GB Ethernet (RJ 45), 4x USB 2.0, 3x USB 3.0.
Oblika slike: BMP, JPG, JPNG.
Video format: MPEG-4, MPEG-2, MOV.
Vhodi video signala: 1 x DP 1.2a,1 × HDMI.
Barvni sistem: PAL, NTSC.
Ločljivost fotografij: do 3840x2160, razmerje slike 16: 9.
Videoposnetki za ločljivost: do 3840x2160
Dimenzija: 305 mm x 165 mm x 355 mm (š xv x d).
Teža: 8,00 kg.
Prednaložen tiskalnik: SONY UP-DR80MD.
Homologacija: IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN60601-2.
Klasifikacija: CE, MDD,CSA
Zaščitni razred: 1 / B.
Medicinska naprava: Da.
Zaslon na dotik
Zaslon: 12 ".
Ločljivost: 1920x1080.
Komunikacijsko (DICOM) funkcije
Modularni informacijski model informacij.
Endoskopsko shranjevanje slik VL.
Video endoskopsko shranjevanje slik.
Sekundarno zajemanje slike.
Vsebina dostave
Osnovna enota z vgrajenim DVD / CD-gorilnikom (Blu-ray bralnik).
Programski paket.
USB silikonska tipkovnica s sledilno ploščico.
ACC povezovalni kabel (za krmiljenje sistema prek gumbov glave kamere).
DVI priključni kabel, 200 cm.
HDMI-DVI kabel, 200 cm.
Napajalni kabel, 300cm

Centraliziran komunikacijski vmesnik DICOM in HL7 za dokumentacijo in informacijskimi in arhivskimi sistemom
Rešitev zagotavlja komunikacijski modul, ki ga je mogoče uporabiti tudi neodvisno od drugih komponent sistema
Rešitev deluje kot a
Komunikacijski strežnik
posrednik PACS
za nemoteno integracijo medicinskih pripomočkov v obstoječo informacijsko infrastrukturo
Rešitev omogoča realizacijo naslednjega podatkovnega toka:
1 vmesnik HIS na osnovi HL7 za n modalitete
1 vmesnik PACS, ki temelji na DICOM, in n modalitete
DICOM / HL7
Rešitev podpira naslednje različice DICOM-a
Različica 3
Vmesnik DICOM podpira naslednje funkcije:
Modularni informacijski model informacij
DICOM C-Store
Sekundarno shranjevanje slik
Model za potrjevanje skladnosti
Korak izvedenega postopka modalitete (MPPS)
Rešitev podpira naslednje različice HL7
Različica 2.x
Vmesnik HL7 podpira naslednje funkcije:
ADT
ORM
SIU
BAR
DFT
ORU
MDM
Rešitev podpira dodatne vmesnike
XML
GDT
Rešitev podpira naslednje vmesnike, ki temeljijo na datoteki
Datotečni strežnik
FTP strežnik
http
https
Arhiv za endoskopske slike in video posnetke, vklj. dostop prek spletnega vmesnika
Splošne lastnosti sistema
Strežnik operacijskega sistema: Windows Server 2012 R2
Rešitev podpira navidezne strežniške rešitve
Rešitev je sposobna za več strank
Rešitev podpira Unicode
Za uporabo rešitve na mobilnih napravah je podprt HTML 5
Za uporabo rešitve na mobilnih napravah / v spletnem okolju priporočamo Safari / Internet Explorer
Uporabniška administracija / Koncept dostopa
Rešitev zagotavlja uporabniško administracijo, zaščiteno z geslom
Rešitev zagotavlja koncept dostopa, ki temelji na vlogah, za dodeljevanje namenskih pravic uporabnikov
Rešitev zagotavlja grafični uporabniški vmesnik za upravljanje in upravljanje pravic uporabnikov in nastavitev aplikacij
Rešitev zagotavlja grafični uporabniški vmesnik za pregledovanje in analizo medicinskih videoposnetkov
Rešitev zagotavlja grafični uporabniški vmesnik za upravljanje in upravljanje vmesnih storitev
Upravljanje pacientov
Iskanje bolnikov
Rešitev omogoča iskanje bolnikovega iskanja.
Rešitev zagotavlja grafično zgodovino, da bi vizualizirala obisk bolnikov in neposreden dostop do primera
Rešitev omogoča nastanek nujnih bolnikov
Medicinska dokumentacija
Upravljanje slike, videa in podatkov
Rešitev podpira uvoz in izvoz naslednjih podatkovnih formatov:
Oblike slike
o BMP, TIFF, JPG, JPG2000, PNG, DCM
Video oblike
o MPEG2, MPEG4, H.264, DCM
Rešitev omogoča urejanje in označevanje slik
Rešitev omogoča rezanje videoposnetkov
Rešitev omogoča tiskanje zdravniških poročil
Komunikacija
Rešitev podpira naslednje vmesnike, ki temeljijo na datoteki
DICOM

ODGOVOR: Spoštovani ponudnik - zgoraj zgolj grobo opisujete svojo strojno in (delno) programsko opremo, ki zelo pomanjkljivo opisuje oz. ne razberemo ali oprema lahko izpolni funkcionalne zahteve naročnika. Torej oprema, ki jo opisujete kot taka ne pove ali izpolnjuje vse funkcionalnosti, ki jih zahtevamo. Predlagamo, da si ponovno preberete funkcionalne zahteve in potrebe, ki jih zahtevamo. Sistem, ki ga opisujete je lahko ali pa ni v skladu z zahtevami. Naročnik hkrati ne kupuje strojne opreme in je torej ni potrebno ponuditi (razen če je nujna za nemoteno delo). Kot zahtevano, naročnik kupuje dodatnih 20 licenc za potrebe COB-a, ki se inštalirajo na obstoječo strojno opremo (strojno opremo torej lahko zagotovi naročnik, ponudnik pa zagotovi kabliranje v tehničnem medstropovju do 80 m).

52. Vprašanje
Glede na različen tip video stolpov; za urologijo in abdomen predlagamo, da naročnik opremo razdeli v dva sklopa, saj vsak od njih z zahtevami sledi drugačnim ciljem.

ODGOVOR: Naročnik vztraja na enotnem sklopu zaradi želje po medsebojni kompatibilnosti celotne opreme.


53. Vprašanje
Spoštovani naročnik glede na veliko število vprašanj in prihajajočimi prazniki prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za 10 dni ?

ODGOVOR: Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen. 

Datum objave: 08.05.2019   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1, točka 9 - monitor z razmerjem velikosti najmanj 16:9. Zanima nas termin najmanj. Ali lahko ponudimo monitor z razmerjem velikosti 17:9?

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi monitor z razmerjem 17:9.

Sklop 1, točka 26 in 27, ste opisali monitorja s specifičnimi priključki (2×3G SDI vhod, 2×DVI vhod, 1×3G SDI izhod, 1×DVI izhod). Ali bo ustrezen tudi monitor z naslednjimi vhodi in izhodi 1×HDMI vhod, 1×3G SDI vhod, 1×DVI vhod, 1×3G SDI izhod, 1×DVI izhod - in polna kompatibilnost z ostalo ponujeno opremo?

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve na spreminja. Zahtevani vhodi/izhodi so potrebni za nadaljno procesiranje video signala.
Datum objave: 08.05.2019   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja v zvezi s sklopom 1:

Vprašanje 1) pod zaporedno točko 5 (TUR/LAP/PDD glava kamere in set za PDD operativne posege) - zahtevate različne bipolarne elektrode, pri zahtevi velikih in malih zank, nas zanima, ali je naročnik imel v mislih zanke različnih oblik - za globoki rez in plitvi rez?

ODGOVOR: Da.

Vprašanje 2) pod zaporedno točko 6 (Endoskopski izvor svetlobe) - zahtevate kompatibilnost s svetlobnimi kabli različnih proizvajalcev. Glede na to, da v istem sklopu zahtevate tudi kompatibilne kable, in da uporabnik po vsej verjetnosti že razpolaga z različnimi adapterji, vas prosimo za umik zahteve po splošni kompatibilnosti.

ODGOVOR: Naročnik vztraja pri adapterjih ob vsakem izvoru svetlobe vsaj za K. Storz, Olympus in R. Wolf svetlobne kable.

Vprašanje 3) pod zaporedno točko 15 (Glava kamere za rigidne cistoskopije in cistoskopije s fiberoptičnimi fleksibilnimi cistoskopi) - zahtevate kamero za cistoskopije z resolucijo zajete slike Full HD 1920×1080. Ali lahko v tej točki ponudimo kamero z resolucijo slike po standardu HDTV in razmerjem slike 5:4?

ODGOVOR: Lahko tudi tako.
Datum objave: 08.05.2019   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V nadaljevanju vam pošiljamo naslednja vprašanja;

1. Pod točko 30. Bolnišnični dokumentacijski sistem (nadgradnja ali zamenjava) v vrstici 434 zahtevate: "c. Za poročilo o preiskavi naj bo možna uporaba diktafon, prepoznava govora itd. Poleg tega naj bo moč izdelati poročilo tudi opcijsko na drug način (npr. dstrukturirane terminologije kar omogoča kasnejšo natančno statistiko o posegih)."
Ali boste za pravilno sprejeli ponudbo z naslednjim opisom: "Za poročilo o preiskavi naj bo možna uporaba diktafona. Poleg tega naj bo moč izdelati poročilo tudi opcijsko na drug način (npr. strukturirane terminologije kar omogoča kasnejšo natančno statistiko o posegih)."

ODGOVOR: Za poročilo o preiskavi naj bo možna uporaba diktafona in prepoznava govora. Poleg tega naj bo moč izdelati poročilo tudi opcijsko na drug način (npr. strukturirane terminologije kar omogoča kasnejšo natančno statistiko o posegih).

2. Pod točko 30. Bolnišnični dokumentacijski sistem (nadgradnja ali zamenjava) v vrstici 435 zahtevate: "Omogočeno spremljanje stroškov posegov na pacienta (urejena mora biti dvosmerna komunikacija z bolnišničnim ERP sistemom za materialno poslovanje, beleženje porabe potrošnega materiala na pacienta ter prenos v ERP):"
1. Sprašujemo naročnika kateri ERP sistem uporablja?

ODGOVOR: ERP sistem je GOSOFT ponudnika GOINFO.

2. Ali ERP sistem omogoča komunikacijo preko HL7 standarda?

ODGOVOR: ERP sistem ne omogoča HL7. Predlagamo ureditev s pomočjo webservisov.

3. Glede na to, da ste v vrstici 444 opisali funkcionalnost PACS sistema (klienta) in ne dokumentacijskega sistema, sprašujemo:
1. ali boste kot pravilno sprejeli ponudbo z naslednjim opisom: "Možnost uvoza in pregleda slik iz ostalih modalitet ( CT, MR, UZ, Mamografija, RTG)"

ODGOVOR: Da.

2. kateri PACS sistem posedujete, ter ali vaš PACS sistem omogoča DICOM integracijo?

ODGOVOR: PACS sistem je AGFA ponudnika INTEREXPORT.
Datum objave: 08.05.2019   13:49
VPRAŠANJE
Glede na to, da ne podajate nobenih odgovorov, nad zanima ali boste podaljšali rok za vprašanja. Hvala.

ODGOVOR: Naročnik odgovarja na vprašanja v roku, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 08.05.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, spodaj pošiljamo vprašanja vezana na sklop 1 - dokumentacija v OP dvoranah:

1. Pod točko 29. zahtevate 4K snemalnik. V vrstici 409 zahtevate: »- ima naj vgrajen ekran občutljiv na dotik diagonale vsaj 12cm, z možnostjo prikaza endoskopske slike«, in v vrstici 410: »- podpira naj povezavo z zunanjim/večjim ekranom občutljivim na dotik«. Ali lahko ponudimo snemalnik, ki ima vgrajen 3.5'' barvni displaj in poleg ponudimo tudi zunanji monitor občutljiv na dotik. Hkrati bistveno presega zahteve naročnika. Npr ima vgrajen interni spomin 4TB.

ODGOVOR: Da, lahko ponudite snemalnik z 3,5'' ekranom občutljivim na dotik. Zunanji monitor ni predmet razpisa.

2. Po točko 29. zahtevate 4K snemalnik. V vrstici 423 pod opisom, Komplet mora vsebovati zahtevate, v vrstici 424, točka »1. snemalnik z zaslonom občutljivim na dotik« in v vrstici 425, točka »2. brezžična tipkovnica«. Ne vidimo smisla, da naročnik zahteva dva načina upravljanja, torej tikovnica in zaslon na dotik. To vnaša zmedo v delo uporabnika, poleg tega, pa bi moral naročnik potemtakem zahtevati medicinsko tipkovnico, ki se jo lahko dezinficira. V praksi se vsekakor uporablja le eden od načinov in vsekakor je preko zaslona na dotik sodobnejši. Predlagamo, d izloćite točko 2. brezžična tipkovnica.

ODGOVOR: Naročnik svoje zahteve ne spreminja.

3. Pod točko 30. zahtevate Bolnišnični dokumentacijski sistem (nadgradnja ali zamenjava). Glede na opis zahtevate le programsko opremo, ki naj bi bila nameščena na osebnih računalnikih naročnika. V vrstici 474 je naročnik zapisal: »Naročnik bo zagotovil strojno opremo po specifikacijah ponudnika, v kolikor le-ta ni (več) ustrezna.« Naročnika naj opozorimo, da zahteva staro tehnologijo za COB, saj opisana tehnologija ne zadostuje trenutnim standardom dokumentiranja po standardih v Evropi in Ameriki. Veè kot očitno je bil naroènik zaveden.

ODGOVOR: Naročnik glede na opremo in način dela, ki ga ima v COB-u ne spreminja specifikacije. Lahko pa ponudnik ponudi tudi strojno opremo, če hkrati izpolnjuje vse ostale zahteve.

4. Pod toèko 30. zahtevate Bolnišnični dokumentacijski sistem (nadgradnja ali zamenjava).
4.1 Zahteva v vrstici 428« - v operacijski dvorani ima naročnik trenutno inštalirano programsko opremo Endobase, medtem ko ima na oddelku endoskopij novejšo programsko opremo ISSA. Naročnik želi sistem poenotiti na način, da ima tako operacijska dvorana, kot tudi oddelek endoskopij povsem isti programski vmesnik, saj nekateri zdravniki (uporabniki) posege izvajajo tako v COB kot na oddelku endoskopij.« je zavajajoč. Naročnik ima res v eni od OP dvoran dokumenaticjski sistem Endobase. V endoskopski enoti je do pred letom dni naročnik prav tako uporabljal dokumentacijski sistem Endobase in bi torej moral ponudnik, ki bi ponudil dokumentacijski sistem ponuditi dokumentacijski sistem z licencami za dokumentacijo, ki jo lastnik že poseduje. Zato prosimo naročnika da omogoči, da ponudnik dokumentacijskega sistema Endobase ponudi toliko licenc, ki manjkajo do številla, ki ga naročnik zahteva.

ODGOVOR: Naročnik je imel v "stari" endoskopski enoti res starejši dokumentacijski sistem Endobase, ki pa ne omogoča niti DICOM povezave. seveda naročnik dopušča tudi, da ponudnik sistema Endobase le-tega nadgradi na način, da zagotovi vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico do predhodnega testiranja opreme in posledično preverjanje ustreznosti v skladu z razpisno dokumentacijo.


4.2 Iz zahteva naročnika je jasno, da ne loči med dokumentiranje endoskopskih posegov (ERCP, gastro, kolono, bronho) in dokumentiranjem kirurških posegov. Sodobni dokumentacijski sistem za področje kirurške dejavnosti (gineko, artro, abdomen, urologija, plastika, kardio,....) zagotavljajo predvsem naslednje funkcije: snemanje slik in filmov, povezava za PACS in HIS in hranjenje posnetega gradiva na centralnem strežniku, do katerega lahko dostopajo uporabniki od kjerkoli v ustanovi ali izven nje. Poleg tega lahko uporabniki uporabljajo orodja, ki zagotavljajo varen in v skladu z GDPR prenos posnetega gradiva, njegovo obdelavo in hranjenje. Vse zahteve naročnika so prilagojene endoskopskim posegom. Iz večletnih izkušenj lahko z vso odgovornostjo trdimo, da zdravnik kirurg ne bo nič od tega, kar je zahtevano v opisu delal po operativnem postopku ali celo med operativnim postopkom, v OP dvorani.

ODGOVOR: Naročnik vztraja pri zahtevah iz razloga poenotenja vseh sistemov za endoskopsko dokumentacijo saj razdrobljenost različnih programskih rešitev glede na predhodno prakso ni racionalna izbira.
Datum objave: 08.05.2019   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, po pregledu specifikacij za sklop 1 je več kot očitno da preferirate enega ponudnika, ker drugače si ne moremo razlagati da ste pod enak sklop dali 3 videostolpe in sistem za dokumentiranje za celoten operacijski blok. Prav tako ste v javno naročilo, ki je namenjeno nakupu medicinske opreme vključili nakup potrošnega materiala oziroma instrumentov za enkratno uporabo, ki niso vezani na medicinsko opremo, ki je predmet tega javnega naročila in bi ga moral naročnik kupiti ločeno od javnega naročila za medicinsko opremo. Splošna praksa je, da se se potrošni material oziroma material za enkrat uporabe naročniku kupujejo ločeno od medicinske opreme, ki je predmet amortizacije.

Razpisa niste pripravili v skladu z načeli javnega naročanja, gre se za popolno diskriminacijo vseh ponudnikov oz. kršenje načela enakopravne obravnave ponudnikov. Ali vam ni v interesu da pridobite več ponudb in s tem prihranite nekaj davkoplačevalskega denarja? Kaj je sploh namen tega razpisa če že vnaprej veste koga boste izbrali? V kolikor želite opremo le enega ponudnika, potem uporabite pravico neposrednih pogajanj, v kolikor menite, da je preferirani ponudnik nudi medicinsko opremo, ki je boljša od konkurenčne.

Glede na zgoraj zapisano, pričakujemo da sklop 1 razdelite na 4 sklope in posledično omogočite zaiteresiranim ponudnikom, da sodelujejo na javnem naročilu z konkurenčnimi ponudbami. Samo na tak način boste pridobili več konkurenčnih ponudb in boste delovali v skladu z načeli javnega naročanja. V nasprotnem bomo primorani vložiti revizijski zahtevek, ker zahteve kot ste jih napisali niso niti malo logične - primer: v točki VIDEO STOLP ZA ABDOMEN (vrstica 270) zahtevate v vrstici 277: »- primeren in kompatibilen za splošno uporabo v urologiji in abd. kirurgiji - zagotavlja naj večnamenskost in sicer: laparoskopija (možnost priklopa laparoskopske glave kamere) , TUR resekcije (možnost priklopa pendularne kamere in uporaba PDD tehnologije z rigidnimi cistoskopi in resektoskopi), cistoskopija (možnost priklopa fleksibilnega video in fiber cistoskopa), ureterorenoskopija (možnost priklopa fleksibilnega video in fiber ureterorenoskopa)«. Prav tako v vrstici 278: »- v kombinaciji s PDD glavo kamere naj omogoča dovolj svetlo endoskopsko sliko, da lahko operater v popolnosti odstrani tumor z vključeno funkcijo PDD. V ta namen naj omogoča uporabo vsaj 2 različnih nastavitev PDD endoskopske slike in sicer naravna svetloba s poudarkom bolnega tkiva (tumorja) in pa svetloba, ki bolno tkivo obarva v drugačno (nenaravno) barvo.«. Transparentno je,da naročnik ne loči med urološkimi in abdominalnimi posegi, saj se PDD tehnologija uporablja le za urološke posege med cistockopijao ali TUR v mehurju pacienta.
Ali pa npr. da zahtevate da ponudnik ponudi dokumentiranje ki je enako kot tisto na endoskopijah, medtem ko ste lani porabili 800.000 EUR za novo opremo na endoskopijah? Kako lahko nekaj takega sploh pogojujete in date kot zahtevo v istem sklopu? Zahtevate namreč, da če želimo ponuditi nov sistem za OP blok, da moramo ponuditi enak sistem za endoskopije? Kaj boste pa potem naredili z ISSA sistemom ki ste ga kupili na endoskopijah? Ga boste kar zavrgli? Ste porabili javni denar lani tako da boste letos to opremo kar »v smeti« vrgli?

ODGOVOR: Spoštovani ponudnik. Naročnik je opremo, ki jo nabavlja že razdelil v 3 sklope, ki izpolnjujejo njegove potrebe. Abdominalna in urološka OP sta le nekaj metrov narazen, tudi linija za cistoskopije ima zahtevane kompatibilne glave kamere s tistimi v COB-u, zato želi naročnik med seboj popolnoma kompatibilne video linije, kar mu omogoča nemoteno izpolnjevanje OP programa tudi v primeru, če ena video linija ali glava kamere ali izvor svetlobe "zataji". Res je, da se PDD tehnologije ne potrebuje na oddelku abdominalne kirurgije, se pa kljub temu lahko isto PDD linijo uporablja za "standardne" abdominalne laparoskopske in urološke posege. Ravno tako je medsebojna kompatibilnost vseh ponujenih glav kamer v tem sklopu ključnega pomena. Glede dokumentacijskega sistema - naročnik je tako kot v prejšnjem razpisu, ki ga omenjate, omogočil ponujati tudi drugačen sistem, če le-ta izpolnjuje vse potrebe. Ker se tehnologija hitro spreminja namreč ni nujno, da naročnik pozna vse sisteme, ki so na trgu.

V nadaljevanju pošiljamo vprašanja za katera pričakujemo pozitivne odgovore, v kolikor želite pridobiti konkurenčno ponudbo, ki zastopa največjega ponudnika endoskopske opreme na svetu:
1.) Prosimo da sklop 1 razdelite na 4 sklope in sicer: 1. Videostolp za urologijo, 2. Oprema za urologijo - cistoskopije, 3. Videostolp za abdomen in 4. Dokumentacija v OP dvoranah.

ODGOVOR: Naročnik vztraja pri enotnem sklopu 1 zaradi zgoraj naštetih potreb.

Videostolp za urologijo:

1.) Pod točko 1. 4K endoskopski videoprocesor, zahtevate da sistem omogoča večnamenskost: laparoskopija, TUR resekcija, cistoskopija itd.? Ker zahtevate 4K sistem, na trgu pa ne obstaja nihče ki bi vam lahko ponudil TUR resekcijo ali pa cistoskopijo v 4K tehnologiji, nas zanima ali lahko ponudimo dodaten Full HD videoprocesor, ki bi omogočal vse kar zahtevate? 4K procesor bi omogočal laparoskopske posege v 4K tehnologiji, medtem ko bi pa vse ostalo lahko delali v Full HD tehniki.

ODGOVOR: Če ponudnik s tem izpolni vse ostale pogoje iz razpisne dokumentacije, dovoljujemo tako ponudbo pod pogojem,
da je vse glave kamere torej možno priklopiti na vse video linije (v COB-u torej videolinija za urologijo in abdomen in na videolinijo v cistoskopijah). Naročnik s tem dopolnjuje tehnično specifikacijo in sicer: tudi video procesor opisan pod točko 13 v sklopu "video linija za cistoskopije" mora omogočati priklop vseh ponujenih 4K kamer in izpolnjevati vse karakteristike video procesorja opisanega pod točkama 1 (videostolp za urologijo) in 19 (video stolp za abdomen). Če ponudnik vseh zahtev ne more izpolniti z enim video procesorjem, lahko to stori tako, da ponudi tako kombinacijo opreme, ki omogoča nemoteno delo in popolno medsebojno kompatibilnost vseh ponujenih video linij.

2.) Pod točko 1. 4K endoskopski videoprocesor, zahtevate da priložimo tipkovnico? Ali lahko ponudimo tak sistem, ki ima zaslon na dotik in lahko vnašate podatke o pacientih kar na samem zaslonu ni potrebe po tipkovnici?

ODGOVOR: Potrebno ponuditi tudi tipkovnico.

3.) Pod točko 1. 4K endoskopski videoprocesor zahtevate 2x UHD, 2X HD video izhod in vhod za funkcijo slika v sliki ali lahko ponudimo videoprocesor ki ima 2x UHD in 1x HD video izhod?

ODGOVOR: Uporabnik potrebuje vsaj 2 UHD izhoda (COB abdomen ima 2 monitorja) in 1 video izhod za zajem in "streaming" video signala. Poleg tega je nujen še dodatni HD izhod za morebitne ostale enote - le ta se lahko omogoči tudi iz drugih virov, je pa zahtevan.

4.) Pod točko 2. zahtevate sistem za uporabo video ureterorenoskopov za enkratno uporabo pogojujete medicinsko opremo z potrošnim materialom, kar ni standardna praksa javnih razpisov, zato vas prosimo, da to zahtevo umaknete oz. objavite ločen sklop in tako pridobite ponudbe specializiranih ponudnikov potrošnega materiala za enkratno uporabo in posledično konkurečne ponudbe. Ker s tako zahtevo onemogočate prijavo tako nam, ki ponujamo kapitalno opremo, kot potencialnim ponudnikom, ki ponujajo zahtevane ureterorenoskope.

ODGOVOR: Naročnik ne spreminja tehnične specifikacije.

5.) Pod točko 3. Laparoskopska glava kamere 4K zahtevate kamero ki ima 3x video čip za zajem slike zanima nas če lahko ponudimo kamero z CMOS sensor čipom ki je ekvivalenten po kvaliteti slike 3x video čip oz. še boljše? Vgrajene ima celo 3 gumbe za aktivacijo različnih nastavitev, kar je več kot zahtevate.

ODGOVOR: Naročnik vztraja na 3-čip tehnologiji 4K glave kamere. To tehnologijo omogoča več proizvajalcev na trgu.

6.) Pod točko 3. Laparoskopska glava kamere 4K zahtevate da kamera v povezavi z laparoskopom omogoča 70 mm fokusne razdalje. Mi bi radi ponudili kamero, ki ima sama po sebi 23,5 mm fokusne razdalje in pa avtomatično možnost fokusa (t. i. Auto Focus), ki v bistvu omogoča uporabniku, da je konstantno v fokusu ko dela, ne glede na razdaljo (avtomatsko prilagaja fokusno razdaljo, kamera se prilagaja uporabniku)?

ODGOVOR: Lahko ponudite takšno glavo kamere, če izpolnjuje vse ostale zahteve.

7.) Pod točko 4. 4K laparoskopska optika, zahtevate svetlobne kable velikosti 5 mm zanima nas če lahko ponudimo kabel velikosti 4,25 mm, ki v kombinacijo z 4K UHD tehnologijo proizvajalca, ki ga zastopamo zagotovlja optimalno osvetlitev operativnega polja v abdomnu?

ODGOVOR: Lahko.

8.) Pod točko 5. TUR/LAP/PDD glava kamere in set za PDD operativne posege, zahtevate visečo kamero L-oblike, ki naj bi bila primerna tako za TUR kot PDD posege. Ker je naš sistem tak, da mora biti za PDD posebna kamera, nas zanima če lahko ponudimo L-obliko glavo kamere za TUR posege, ki je težka samo 65 g (kar je najmanj na trgu), dodatno pa ponudimo glavo kamere za PDD s posebnim adapterjem za priklop optike? Obe kameri imata vsaj 2 gumba za aktivacijo različnih funkcij, obe sta v Full HD resoluciji, tako da izpolnjujemo vse ostale zahteve.

ODGOVOR: Tako TUR (transuretralna resekcija bodisi prostate ali mehurja) kot TUR PDD (TUR s tehnologijo fotodinamične diagnostike) se uporabljata z uvajanjem endoskopa preko sečnice in oba posega zahtevata identičen položaj operaterja. Lahko se ponudi tudi "posebno PDD kamero s posebnim adapterjem za priklop optike", če le-ta zagotavlja, da glava kamere tako pri običajnih TUR kot pri TUR PDD posegih visi navzdol proti tlom pod cca 90-stopinjskim kotom (+/-10%) oz. ima t.i. L - obliko.

9.) Pod točko 6. Endoskopski izvor svetlobe zahtevate LED izvor, ki ima PDD filter že vgrajen. Glede na to, da je to zelo specifična zahteva in jo lahko izpolni samo en ponudnik in posledično diskriminatorna, vas sprašujemo sledeče: Ali lahko ponudimo Xenon izvor svetlobe z vgrajenim PDD filtrom ter 3 brezplačnimi žarnicami in brezplačno menjavo teh žarnic ko bo le-to potrebno? Edina prednost LED žarnice je da prihranite stroške, glede na to, da kupujete opremo v višini 640.000 EUR, menimo da s tem zadovoljimo vašo potrebo po znižanju stroškov vzdrževanja opreme. Tudi sam Xenon izvor svetlobe je veliko bolj prijazen očesu, barve so naravne in nasplošno izkušnje kažejo da je popolnoma primerljiv LED izvoru svetlobe. Dodatno nas zanima če lahko ponudimo ločen izvor svetlobe, ki bo imel PDD filter in bo kompatibilenz Full HD videoprocesorjem, ki bi ga ponudili v točki 1. za priklop TUR in PDD kamer, cistoskopov, ureterorenoskopov itd.? Vse ostale zahteve izpolnjujemo.

ODGOVOR: Zahtevan je led izvor svetlobe, ker gre za energijsko bistveno učinkovitejšo tehnologijo od xenon izvora. Naročnik svoje zahteve ne spreminja.

10.) Pod točko 7. Fleksibilni video-ureterorenoskop zahtevate takega ki ima dva delovna kanala za sprotno delo z lasersko sondo in inštrumentom za izvlek kamnov glede na to da izpolnjujemo vse ostale zahteve, dodatno pa imamo nekaj tudi boljših (upogib v obe smeri za 275°, premer 8,4 Fr, kar je veliko bolj prijazno za pacienta, vgrajene 4 gumbe za aktivacijo različnih funkcij), nas zanima ali lahko ponudimo video-ureterorenoskop z enim delovnim kanalom? Izkušnje kažejo, da en kanal zadosti zahtevam izkušenih urologov za optimalno obravnavo pacientov z problemu zgornjega urinarnega trakta.

ODGOVOR: Naročnik zahteve ne spreminja.

11.) Pod točko 8. Insuflacijska enota zahtevate da je grelec plina vgrajen in da omogoča avtomatično aspiracijo kirurškega dima iz tebušne votline zanima nas če lahko ponudimo ločen grelec plina, ki se poveže z našim insuflatorjem ter dodaten kabel, ki se poveže z elektrokirurško enoto, ki bi jo ponudili pod točko 10. in tako omogoča avtomatično aspiracijo dima iz trebušne votline?

ODGOVOR: Lahko ponudite ločen grelec plina. Aspiracija dima iz trebušne votline se lahko aktivira s stopalko ali pritiskom na gumb ali ob povezavi z elektrokirurško enoto, kot navajate. Zagotovljeno mora biti tudi odsesavanje aerosolov v primeru uporabe harmoničnega skalpela (na kateregakoli od opisanih načinov)

12.) Pod točko 8. Insuflacijska enota zahtevate da ima insuflator zaslon na dotik ali lahko ponudimo tak insuflator ki nima zaslona na dotik, vendar ima tipke (t.i. soft touch tipke), kar je praktično enakovredno zaslonu na dotik kar se tiče enostavnosti uporabe in pa čiščenja samega insuflatorja?

ODGOVOR: Lahko.

13.) Pod točko 8. Insuflacijska enota zahtevate da ima insuflator možnost prenosa podatkov na endoskopski monitor prosimo da umaknete to zahtevo, ker ni smiselna. Vsi insuflatorji namreč več kot jasno kažejo podatke na svojih zaslonih in ni nikakršne potrebe po tem da bi se to prenašalo na endoskopski monitor iz izkušenj vemo da se insuflator postavi direktno pod ekran, tako da ima operater vedno možnost pogledati podatke, vendar nikoli tega ne dajo na ekran ker jih namreč to moti.

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi to rešitev, če je postavitev insuflatorja pod ekranom in hkrati endoskopski voziček omogoča varno namestitev ostalih komponent.

14.) Pod točko 10. Elektrokirurška enota, nas zanima če lahko ponudimo tako enoto, ki ima rezanje pri monopolarnem načinu rezanja 300W, pri bipolarnem načinu rezanja pa 320W? Menimo namreč, da je to več kot dovolj za vse posege, take elektrokiruške generatorje že imate v ustanovi in jih vaši kirurgi poznajo in nikoli ni bilo pripomb, da moči niso dovolj učinkovite.

ODGOVOR: Lahko.

15.) Pod točko 10. Elektrokirurška enota zahtevate možnost dela z argon plazmo ponovno je več kot očitno, da je ta zahteva tu samo za potrebe tega da zaprete sklop in onemogočite prijavo drugim ponudnikom. Zahtevamo da to umaknete, ker argon plazma se ne uporablja pri urologiji, niti ne pri abdominalni kirurgiji ali ginekologiji Argon plazmaj je namenjena uporabi med endoskopskimi posegi. Zahtevamo da umaknete zahtevo da elektrokirurška naprava omogoča delo z argon plazmo.

ODGOVOR: Naročnik zahteve ne spreminja.

Oprema za urologijo cistoskopije:

1.) Pod točko 12. Fleksibilni videocistoskop nas zanima ali bo za pravilno sprejet cistoskop z naslednjimi lastnostmi: delovna dolžina 380 cm, premer delovnega kanala 6.6 Fr (2,2 mm), premer uvajalnega tubusa 16,5 Fr (5,5 mm) na distalnem delu pa celo 8,1 Fr (2,7 mm), upogib 220° navzgor in 120°navzdol. Vse ostale zahteve (sterilizacija, manipulacija, 2x LED sijalka itd.) izpolnjujemo.

ODGOVOR: Navedeni cistoskop ne izpolnjuje pogoja polne angulacije distalnega dela (220° gor in dol) in zato ni ustrezen.

2.) Pod točko 13. Kamera procesor za cistoskopije zahtevate da ima le-ta zaslon na dotik in zični daljinec, dodatno pa tipkovnico za vnos podatkov pacientov. Ali lahko ponudimo tak procesor ki ima t.i. soft touch tipke, kar omogoča enostavno uporabo in čiščenje, dodatno pa tipkovnica za vnos podatkov o pacientih in dostop do menija. Omogoča tudi vhod preko gumbov na kameri.

ODGOVOR: Lahko.

3.) Pod točko 13. Kamera procesor za cistoskopije zahtevate da procesor omogoča snemanje v Full HD resoluciji ali lahko ponudimo ločen snemalnik ki izpolnjuje vse zahteve?

ODGOVOR: Lahko.

4.) Pod točko 14. Endoskopski izvor svetlobe zahtevate LED izvor svetlobe ali lahko ponudimo Xenon izvor svetlobe z 3 brezplačnimi žarnicami in brezplačno menjavo teh žarnic ko bo le-to potrebno? Edina prednost LED žarnice je da prihranite stroške, glede na to, da kupujete opremo v višini 640.000 EUR, menimo da s tem zadovoljimo vašo potrebo po znižanju stroškov vzdrževanja opreme. Tudi sam Xenon izvor svetlobe je veliko bolj prijazen očesu, barve so bolj naravne in nasplošno izkušnje kažejo da je popolnoma primerljiv LED izvoru svetlobe.

ODGOVOR: Zahtevan je led izvor svetlobe, ker gre za energijsko bistveno učinkovitejšo tehnologijo od xenon izvora. Naročnik svoje zahteve ne spreminja.


Videostolp za abdomen:

1.) Pod točko 19. 4K endoskopski videoprocesor, zahtevate da ima vgrajeno možnost snemanja slik in filmov na USB izmenjljiv disk v full HD tehniki (1 TB spomina). Ali lahko ponudimo ločeno enoto za snemanje slik in filmov, ki ima vgrajen Hard disk z 1 TB spomina?

ODGOVOR: Lahko, če je možen enostaven prenos posnetega gradiva na USB izmenljiv medij. Vsa ponujena oprema mora biti certificirana za medicinsko uporabo.

2.) Pod točko 19. 4K endoskopski videoprocesor zahtevate da je stolp primeren za uporabo tako v urologiji kot abd. kirurgiji (TUR, PDD, cistoskopije itd.). Glede na to da poleg tega stolpa kupujete tudi stolp, ki bo namenjen samo za urologijo vas prosimo da umaknete to zahtevo z namenom pridobitve več konkurenčnih ponudb taka zahteva je namreč popolnoma neutemeljena za stolp, ki bo namenjen abdominalnim kirurgom, ki nimajo niti najmanjše potrebe po PDD filtrih, glavah kamere za TUR, cistoskpih oz. ureterorenoskopih. Tako zahtevo namreč izpoljnuje samo en ponudnik in to ni v skladu z načeli javnega naročanja in je očitno preferiranje enega ponudnika. Prosimo za umik 6. in 7. alineje pod točko 19. 4K endoskopski izvor svetlobe.

ODGOVOR: Naročnik zaradi že utemeljenih razlogov zgoraj ne spreminja zahtev.

3.) Pod točko 19. 4K endoskopski videoprocesor zahtevate tipkovnico za vnos podaktov o pacientih ali lahko ponudimo videoprocesor, ki deluje preko zaslona na dotik in ni potrebe po tipkovnici?

ODGOVOR: Potrebno je ponuditi tudi tipkovnico.

4.) Pod točko 19. 4K endoskopski videoprocesor zahtevate 2x UHD, 2X HD video izhod in vhod za funkcijo slika v sliki ali lahko ponudimo procesor ki ima 2x UHD in 1x HD video izhod?

ODGOVOR: Uporabnik potrebuje vsaj 2 UHD izhoda (COB abdomen ima 2 monitorja) in 1 video izhod za zajem in "streaming" video signala. Poleg tega je nujen še dodatni HD izhod za morebitne ostale enote - le ta se lahko omogoči tudi iz drugih virov, je pa zahtevan. Vhod za funkcijo slika v sliki je zahtevan.

5.) Pod točko 21. Laparoskopska glava kamere 4K zahtevate kamero ki ima 3x video čip za zajem slike zanima nas če lahko ponudimo kamero z CMOR sensor čipom ki je ekvivalenten po kvaliteti slike 3x video čip oz. še boljše? Kamera ima vgrajene ima celo 3 gumbe za aktivacijo različnih nastavitev, kar je več kot zahtevate.

ODGOVOR: Naročnik vztraja na 3-čip tehnologiji 4K glave kamere. To tehnologijo omogoča več proizvajalcev na trgu.

6.) Pod točko 21. Laparoskopska glava kamere 4K zahtevate da kamera v povezavi z laparoskopom omogoča 70 mm fokusne razdalje. Mi bi radi ponudili kamero, ki ima sama po sebi 23,5 mm fokusne razdalje in pa avtomatično možnost fokusa (t. i. Auto Focus), ki v bistvu omogoča da je uporabnik konstantno v fokusu ko dela, ne glede na razdaljo (sam sebi prilagaja fokusno razdaljo, kamera se prilagaja uporabniku)?

ODGOVOR: Lahko tudi taka, če izpolnjuje ostale zahteve.

7.) Pod točko 23. zahtevate HDTV glavo kamere, ki je kompatibilna z ponujenim videoprocesorjem 4K, hkrati pa v vrstici 326 zahtevate: » - resolucija zajete slike vsaj Full HD 1920×1080«? Reprodukcija UHD 4K, torej 3840x2160 je zagotovljena le ob pogoju, da je celotna video veriga enakovredne tehnologije. Torej v vašek primeru UHD 4K: videoprocesor, glava kamere, optika in monitor. To v kombinaciji za glavo kamere, ki jo zahtevate, FULL HD 1980x1080 seveda ne bo zagotovljeno. Posledično kupujete tehnologijo UHD 4K, ki je uporabniki ne bodo mogli uporabiti. Kot bi kupili Ferrari in nanj privijačili ozkoprofilne pnevmatike. Zakaj HDTV, lepo prosimo za razlago te zahteve. Menimo namreč da potem sploh ni smiselno da naročate 4K monitorje, videoprocesorje ipd., če na koncu mislite delati v HD potem spremenite naročilo v HD ali pa pač umaknite to zahtevo. Taka zahteva namreč ni v skladu z načeli javnega naročanja in je zopet več kot očitno da preferirate enega ponudnika. Lepo prosimo za umik te zahteve.

ODGOVOR: Kot razloženo že pri prejšnjih vprašanjih in odgovorih. Za naročnika je nujna kompatibilnost vseh glav kamer z vsemi video procesorji v sklopu 1. Poleg 4K glav kamer, naročnik kupuje tudi pendularne glave kamere za TUR in TUR/PDD posege in glede na raziskavo trga le-te obstajajo zgolj v HDTV tehnologiji pri večini od glavnih potencialnih ponudnikov. V točki 23 pa gre za dodatno "rezervno" laparoskopsko glavo kamere za enostavne laparoskopske posege in kot tako je naročnik opisal "enostavno" HDTV glavo kamere. Če le-te ne morete ponuditi, lahko ponudite tudi 4K laparoskopsko glavo kamere, ki izpolnjuje vse ostale zahteve.

8.) Pod točko 24. Endoskopski izvor svetlobe zahtevate LED izvor svetlobe ali lahko ponudimo Xenon izvor svetlobe z 3 brezplačnimi žarnicami in brezplačno menjavo teh žarnic ko bo le-to potrebno? Edina prednost LED žarnice je da prihranite stroške, glede na to, da kupujete opremo v višini 640.000 EUR, menimo da s tem zadovoljimo vašo potrebo po znižanju stroškov vzdrževanja opreme. Tudi sam Xenon izvor svetlobe je veliko bolj prijazen očesu, barve so naravne in nasplošno izkušnje kažejo da je popolnoma primerljiv LED izvoru svetlobe.

ODGOVOR: Zahtevan je led izvor svetlobe, ker gre za energijsko bistveno učinkovitejšo tehnologijo od xenon izvora. Naročnik svoje zahteve ne spreminja.

9.) Pod točko 25. Insuflacijska enota zahtevate da je grelec plina vgrajen in da omogoča avtomatično aspiracijo kirurškega dima iz tebušne votline zanima nas če lahko ponudimo ločen grelec plina, ki se poveže z našim insuflatorjem ter dodaten kabel, ki se poveže z obstoječo elektrokirurško enoto in tako omogoča avtomatično aspiracijo dima iz trebušne votline?

ODGOVOR: Lahko ponudite ločen grelec plina. Aspiracija dima iz trebušne votline se lahko aktivira s stopalko ali pritiskom na gumb ali ob povezavi z elektrokirurško enoto, kot navajate. Zagotovljeno mora biti tudi odsesavanje aerosolov v primeru uporabe harmoničnega skalpela (na kateregakoli od opisanih načinov).

10.) Pod točko 25. Insuflacijska enota zahtevate da ima insuflator zaslon na dotik ali lahko ponudimo tak insuflator ki nima zaslona na dotik, vendar na tipke (t.i. soft touch tipke), kar je praktično enakovredno zaslonu na dotik kar se tiče enostavnosti uporabe in pa čiščenja samega insuflatorja?

ODGOVOR: Lahko.

11.) Pod točko 25. Insuflacijska enota zahtevate da ima insuflator možnost prenosa podatkov na endoskopski monitor prosimo da umaknete to zahtevo, ker ni smiselna. Vsi insuflatorji namreč več kot jasno kažejo podatke na svojih zaslonih in ni nikakršne potrebe po tem da bi se to prenašalo na endoskopski monitor iz izkušenj vemo da se insuflator postavi direktno pod ekran, tako da ima operater vedno možnost pogledati podatke, vendar nikoli tega ne dajo na ekran ker jih namreč to moti.

ODGOVOR: Lahko ponudite tudi to rešitev, če je postavitev insuflatorja pod ekranom in hkrati endoskopski voziček omogoča varno namestitev ostalih komponent.

Datum objave: 08.05.2019   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. v sklopu 1 pod tč. 30 (bolnišnični dokumentacijski sistem (nadgradnja ali zamenjava) navajate, da želite poenotiti sistem za COB in endoskopije. Sprašujemo vas, kakšne so funkcionalne zahteve za delo v endoskopijah, saj navajate zgolj "nemoten in sledljiv potek dela, ekvivalentno sistemu, ki ga naročnik uporablja na endoskopijah").

ODGOVOR: Ponudnik mora zagotoviti povezavo in posledično sledljivost obstoječe endoskopske opreme in sicer:
- video procesorjev proizvajalca Fujifilm VP-7000 preko DICOM izhoda za zajem slik
- zajem sekvenc za snemanje video posnetka je urejen preko zajema "RTSP streama"
- naročnik ima v sistem preko mrežnih izhodov na enotah povezane tudi 3-krat stroj za reprocesiranje fleksibilnih endoskopov proizvajalca Soluscope, Soluscope S4, 1-krat stroj za reprocesiranje in sterilizacijo ISA (proizvajalec Cantel, Medivators) in 3-krat prehodno sušilno omaro DSC-8000 proizvajalca Soluscope. Zahteva se brezžično odčitavanje RFID in BAR kod, ki so nameščene na endoskopih in na karticah osebja (s tem se sledi SN endoskopa in ID uporabnika) - čitalci so integrirani v opremo (pri pomivalnih koritih in v vsako strojno opremo (sušilne omare in stroji za reprocesiranje). Zahteva se prenos poročil v dokumentacijski sistem o ciklu ročnega pranja (čas, ID uporabnika), strojnega reprocesiranja (kompletni protokol cikla reprocesiranja, ki ga preko mrežnega izhoda posredujejo stroji za reprocesiranje in sušilne omare, kar omogoča brezpapirno sledenje). Sistem mora omogočati alarmiranje v primeru, če bi uporabnik pomotoma želel uporabiti endoskop, ki ni šel skozi kompletni cikel reprocesiranja (ročno čiščenje, strojno čiščenje, sušenje) in kompletno statistiko. Poleg tega mora oprema izpolnjevati ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.

2. v istem sklopu tudi zahtevate, naj bo ponujeni dokumentacijski sistem povezljiv s sistemom ERP. Prosimo za informacijo:
- kateri ERP sistem imate?

ODGOVOR: ERP sistem je GOSOFT ponudnika GOINFO.

- ali zahtevate, da se v ERP sistem iz ponujenega dokumentacijskega sistema prenaša porabljeni material in količina porabljenega materiala za vsak poseg?

ODGOVOR: Da.

- na kakšen način naj bi potekala komunikacija med sistemom za dokumentacijo in vašim ERP sistemom (.xml, .txt, web service)?

ODGOVOR: WEB SERVICE.
Datum objave: 09.05.2019   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu 1 zahtevate video stolp za urologijo. Zahtevate oddajo za celoten sklop. Pod zaporedno številko 2. imate navedeno Sistem za uporabo video ureterorenoskopov za enkratno uporabo. Opis je oblikovan izključno na Pusen medical. S tem omogočate prijavo na sklop ena samo enemu ponudniku in s tem omejujete konkurenco. Trenutno so na voljo fleksibilni ureterorenoskopi za enkratno uporabo, ki imajo prednosti pred zahtevanim fleksbilnim ureterorenoskopom. Ureterenoskop, ki ga zahtevate omogoča uporabo laserskih fiber samo do 200 mikronov in ima 12 inčni display. Fleksibilni ureterenoskop, ki bi ga mi ponudili omogoča uporabo laserskih fiber do 365 mikronov, angulacija 270 stopinj gor in dol, digitalni imaging, »depth of field« 2 do 50mm, delovni kanal 3,6F, rotacija 360 stopinj, kompatibilen s potrošnim materialom do 3,6F, zunanji diameter konice 7,7F. Za uporabo ureterorenoskopa je touch screen PC, ki ima v enem monitor, procesor in krmilnik, monitor je večji od zahtevanega in na stojalu s kolesci za lažje manipuliranje.
Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo navedeni ureterorenoskop.


ODGOVOR: Lahko, če izpolnjuje vse ostale zahteve. Poleg tega naročnik ne želi dodatnih stojal s kolesci, ampak mora biti možno vse enote inštalirati na en mobilni endoskopski voziček in omogočiti povezavo na glavni (večji) endoskopski monitor.
Datum objave: 09.05.2019   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu 1 imate pod zaporedno številko 2. navedeno Sistem za uporabo video ureterorenoskopov za enkratno uporabo. Obenem navajate količino 1 kos, kar je nerazumljivo, saj to ni oprema in je potrošni material in ne sodi v ta razpis.

Glede na navedeno omejujete konkurenco in hkrati prilagajate opise točno določenemu ponudniku in zahtevani ureterenoskop vključno s procesorjem ne sodi v ta razpis, zato vas prosimo za izključitev postavke 2 iz sklopa 1. Hvala.


ODGOVOR: Naročnik v tem sklopu nabavlja sistem, ki omogoča uporabo endoskopa za enkratno uporabo (torej kapitalno opremo) in 1 kom ureteroskopa (torej potrošni material). Naročnik zeli nabaviti zaključeno celoto, ki je takoj pripravljena za uporabo - s tem lahko namreč uporabnik takoj preveri delovanje in izvede poseg.


Hkrati imate navedeno v razpisni dokumentaciji Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral dobavitelj ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.. Iz navedenega si lahko razlagamo, da se načeloma količine ne bi smele spreminjati, saj navajate dejanske količine opreme, količina za fleksibilne ureterorenoskop pa ni realna saj je potrošni material.

ODGOVOR: Določila, ki jih navajate se nanašajo na morebitne dopustne spremembe pogodbe v času njene veljavnosti, v skladu z zakonodajo.

Datum objave: 09.05.2019   08:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v točki 3. TEHNIČNE, STROKOVNE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA od ponudnika zahteva dobavo in montažo opreme najkasneje v 45 (petinštiridesetih) dneh po podpisu pogodbe.
Prosimo za podaljšanej roka na 60 dni, saj gre za investicijkso opremo večjega obsega in proizvodnja samo opreme traja dlje časa.

ODGOVOR: Naročnik podaljšuje rok za dobavo in montažo opreme in sicer najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe.