Dosje javnega naročila 002238/2019
Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat, Glavna ulica 109, 9220 Lendava - Lendva
Blago: DOBAVA POGONSKIH GORIV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 297.003,51 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002238/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2019
JN002238/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2019
JN002238/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2019
JN002238/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2019
JN002238/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2019
JN002238/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2019
JN002238/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002238/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat
Glavna ulica 109
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Jožef Gerenčer
jozef.gerencer@eko-park.si
+386 04789374

Internetni naslovi
https://www.eko-park.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303605/DOKUMENTACIJA_JNMV_EKO_PARK_dobava_pogonskih_goriv.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303605/espd/EKO_PARK_ESPD_dobava_pogonskih_goriv.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8533
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
gospodarske javne službe


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA POGONSKIH GORIV
Referenčna številka dokumenta: BL-01/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pogonskih goriv in aditivov na bencinskih črpalkah ponudnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje Upravne enote Lendava
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pogonskih goriv in aditivov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali drži datum za oddajo in odpiranje 22. 4. 2019 glede na to, da je ta dan dela prost dan.

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani,

odpiranje ponudb poteka popolnoma samodejno preko portala e-JN. Več informacij lahko pridobite na povezavi https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf .
Ob dejstvu, da fizičnega odpiranja ni oz. prisotnost naročnika ter ponudnikov ob odpiranju ni več potrebna, termin odpiranja ostaja isti.

Datum objave: 16.04.2019   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navajate izvršnico. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju ( Ur.l. 27/16 ) kot zavarovanje določa primerne instrumente zavarovanja, med njimi ni izvršnice. Ponudniki ( dobavitelji ) tudi nismo finančni dolžniki.

Predlagamo, da naročnik kot zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti opredeli menico z menično izjavo z zneskom ter točno opredeljenimi primeri in zapisanimi določili, kdaj lahko naročnik vnovči zavarovanje, kot je to navedel v 9.členu vzorca pogodbe ter z navedbo ne po nalogu, torej menica ni prenosljiva. Menica z menično izajvo je instrument, ki naročniku zagotavlja zadostno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

3. člen Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) določa:

(1) Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:

- bančna garancija,
- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,
- menica,
- denarni depozit.

(2) Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali objavljenem povabilu k sodelovanju določi tudi drug instrument finančnega zavarovanja, če meni, da zagotavlja zadostno zavarovanje za izpolnitev ponudnikovih obveznosti. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe te uredbe glede dopustnosti in nedopustnosti zahtev po posamezni vrsti ali instrumentu finančnega zavarovanja ter višine in roka veljavnosti zavarovanja.

(3) Kot instrument finančnega zavarovanja ni primerno zahtevati izjave garanta, da bo posameznemu ponudniku izdal instrument finančnega zavarovanja, če bo temu oddano v izvajanje javno naročilo


Kot je razvidno iz drugega odstavka 3. člena uredbe lahko naročnik določi tudi drug instrument finančnega zavarovanja. V ta namen je naročnik kot finančni instrument zavarovanja izbral izvršnico, ki jo opredeljuje Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.l. RS, št. 57/2012).
Na podlagi 42. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih izvršnica ni prenosljiva.
Unovčitev izvršnice je upravičena v primerih, ki jih določa 9. člen vzorca pogodbe.

Glede na navedeno naročnik smatra, da izvršnica predstavlja ustrezni instrument zavarovanja pogodbenih obveznosti v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.