Dosje javnega naročila 002205/2019
Naročnik: DOM POČITKA MENGEŠ, Glavni trg 13, 1234 Mengeš
Gradnje: Prenova pomivalnice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002205/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002205/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2019
JN002205/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002205/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002205/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM POČITKA MENGEŠ
Glavni trg 13
1234
SI
Mengeš
Slovenija
simona.anzur@dpm.si
simona.anzur@dpm.si
+386 17230265

Internetni naslovi
http://www.dom-pocitka-menges.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova pomivalnice
Referenčna številka dokumenta: JN 02-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova pomivalnice na objektu Doma počitka Mengeš.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45215212
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sedež naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradbeno-obrtniška dela in stavbno pohištvo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz obrazca ePRO - Navodila ponudnikom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2019   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   12:54
VPRAŠANJE
V JR imate zahtevo, za reference, in sicer: Kot istovrstni projekt se šteje rekonstrukcija ali adaptacija notranjih prostorov objekta klasificiranega po klasifikaciji CC-SI:
113 - Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali
1263 - Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ali
1264 - Stavbe za zdravstveno oskrbo.
Prejšnji razpis je imel klasifikacijo 126, sedaj pa zahtevate točno določene oznake v klasifikaciji. Poraja se vprašanje, ali so te klasifikacije namenjene določenim izvajalcem?
Prosimo, da upoštevate celo klasifikacijo 126 (1261, 1262, 1263, 1264, 1265), kot tudi upoštevate celotno klasifikacijo pri 113.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spada v klasifikacijo CC-SI 113 in ne v 126, zato je naročnik pogoj v delu, ki se nanaša na CC-SI klasifikacijo ustrezno spremenil in vztraja pri zahtevah navedenih v obrazcu ePRO - Navodila ponudnikom.