Dosje javnega naročila 002160/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ, Šolska ulica 2, 4000 Kranj
Blago: Dobava okolju prijaznih čistil, pralnih praškov in papirne galanterije za potrebe Osnovne šole Stražišče Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002160/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.04.2019
JN002160/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002160/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN002160/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN002160/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002160/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN002160/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN002160/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN002160/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN002160/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
JN002160/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002160/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ
Šolska ulica 2
4000
SI
Kranj
Slovenija
pavel.srecnik@guest.arnes.si, Pavel Srečnik, ravnatelj
pavel.srecnik@guest.arnes.si
+386 42700300
+386 42700306

Internetni naslovi
http://www.os-strazisce-kr.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303634/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8542
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava okolju prijaznih čistil, pralnih praškov in papirne galanterije za potrebe Osnovne šole Stražišče Kranj
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava okolju prijaznih čistil, pralnih praškov in papirne galanterije za potrebe Osnovne šole Stražišče Kranj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošna čistila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava splošnih čistil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistila za kuhinjo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava čistil za kuhinjo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Čistila za pomivanje posode.
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava čistil za pomivanje posode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pralni praški
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39831200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pralnih praškov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Papirna galanterija in mila
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33760000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava papirne galanterije in mil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 5 zahtevate menico za resnost ponudbe, vendar nikjer ni napisano za kakšen znesek?

ODGOVOR
Spoštovani,
Kot je navedeno v točki 11.1. Navodil mora ponudnik za sklop 5 predložiti menico in menično izjavo v višini 1.500,00 EUR.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v excell tabeli za sklop papirna galanterija je navedeno: "naročnik bo ponudnike pozval k predložitvi vzorcev za posamezen sklop"
V razpisni dokumentaciji pa je navedeno da vzorce dostavimo do roka za oddajo ponudbe. Kaj upoštevamo?

ODGOVOR
Spoštovani,
Skladno z določilom točke 12.10 razpisne dokumentacije si Naročnik si pridržuje pravico od vsakega ponudnika kadarkoli v času od odpiranja ponudb do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila zahtevati brezplačno dostavo vzorcev posameznega blaga. Izjema je sklop 5, za katerega je določeno, da ponudniki predložijo vzorce do roka z oddajo ponudb (glej točko 13 Navodil ponudnikom)


VPRAŠANJE
SPoštovani, z tako strogim pogojevanjem ph vrednosti se poraja sum,da ste zadeve pisali na točno določena čistila zato vas pozivamo da dovolite razpon le teh saj bomo v nasprotnem primeru zahtevali presojo navedenega.Namreč ph lestvica je jasna in določa kisla sredstva med ph 1-6, nevtralen ph je 7 in bazičen med 7 in 14 zato vas pozivamo da dovolite v sklopu 2
- sredstvo za odstranjevanje maščob z velikomočjo emulgiranja da se ga ponudi med 13 in 14;
-nadalje nežno,kremasto abrazivno sredstvo me ph vrednostjo od 7-13.
V kolikor zadeve ne boste dovolili v nevedenem razponu jasno obrazložite zakaj ne.Hvala!

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je oblikoval predmet naročila glede na svoje potrebe, upoštevajoč pretekle izkušnje z blagom, ki je predmet naročila ter z zasledovanjem cilja zagotovitve sredstev, ki so prijazne do uporabnikov in okolja. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Kaj pomeni zahteva Voc ( vaša navedba prijazno materialom z majhno vsebnostjo tensidov in VOC).Prosimo za jasno obrazložitev oziroma umik zahteve.

ODGOVOR
Spoštovani,

Definicija VOC je navedena v Uradnem listu RS št. 12/2005 z dne 15.12.2005 in sicer z Uredbo o mejnih vrednosti emisij, hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporablja organska topila (18. člen).

VPRAŠANJE
sklop 2 kuhinja
- prosim če jasno obrazložite kaj pomeni,da mora biti sredstvo v skladu z EG metodo biološko dobro razgradljivo? Torej ali zahtevate biološko razgradljivo sredstvo ali točno določeno po EG metodi in če jasno navedite kaj pod tem smatrate.

ODGOVOR
Spoštovani,

Čistilo mora biti biološko razgradljivo (Uredba (EG)), detergenti morajo vsebovati le površinsko aktivne snovi, ki ustrezajo predpisom pogojem biološke razgradljivosti. Kriterij za biološko razgradljivost je najmanj 60% mineralizacija (končna aerobna mikrobiološka razgradnja površinsko aktivnih snovi v ogljikov dioksid, vodo in mineralne soli) v 28 dneh.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovore na naslednja vprašanja kot si sledijo:
sklop 1 čistila:
- ali lahko ponudimo sredstvo v gelu za čiščenje pisoarjev v ph vrednosti med 1,5-3,5 in če ne navedite eksplicitno zakaj ne saj gre za kislo sredstvo,ki doseže namen želenega;
- ali lahko ponudimo namensko čistilo za čiščenje stekla med ph vrednostjo 10 in 12 in če ne prosimo navedite zakaj ne?
-ali lahko ponudimo sredstvo za odstranjevanje premazov med ph vrednostjo 12 in 14 in če ne navedite zakaj ne?
- ali lahko ponudimo premaz za gladke površine med ph vrednostjo 8-10 in če ne navedite prosim zakaj ne?

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na predmet naročila. Naročnik je oblikoval predmet naročila glede na svoje potrebe, upoštevajoč pretekle izkušnje z blagom, ki je predmet naročila ter z zasledovanjem cilja zagotovitve sredstev, ki so prijazne do uporabnikov in okolja.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko pri sklopu 2. ČISTILA - KUHINJA pod zadnjo postavko (Nežno, kremasto abrazivno sredstvo iz naravnih materialov za vse površine. Temeljito in varno čisti vse tudi zelo onesnažene površine, odstranjuje olje, maščobe, saje, zasušene ostanke, ostanke hrane, apnenec, z močnim delovanjem - nežen do površin (ne pušča prask). pH vrednost koncentrata 7-8. Pakiranje 500 ml.)
ponudimo 1L embalažo, ki je tudi cenovno ugodnejša. Abrazivno mleko je profesionalno in učinkovito.

Hvala v naprej za odgovor!


ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik lahko v sklopih 1-4 ponudi pakiranje, ki se razlikuje od tistega navedenega v popisu (podrobnem ponudbenem predračunu). Naročnik objavlja spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas, ali lahko pri sklopu 1 - čistila, pod zahtevani artikel:
2-(Gel sredstvo za čiščenje školjke in pisoarjev. pH vrednost koncentrata 2-2,5. Pakiranje 750ml. ) lahko ponudimo pakiranje 1L. Oblika embalaže je identična kot pri WC rački 750ml?
9-(Zaščitni premaz, ki naredi zaščitni film tako na nezaščitenih kot tudi lakiranih lesenih talnih površinah. Polimerna disperzija, ki vsebuje voske. Ščiti nov parket staremu pa daje svilnat sijaj. Poenostavi dnevno čiščenje. pH vrednost koncentrata 8-9. Pakiranje 10l. ) lahko ponudimo pakiranje 5L?

Najlepša hvala za odgovor!
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik lahko v sklopih 1-4 ponudi pakiranje, ki se razlikuje od tistega navedenega v popisu (podrobnem ponudbenem predračunu). Naročnik objavlja spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Ali naročnik zahteva menico za vse sklope ali samo za sklop 5 papirna galanterija - za resnost ponudbe?Namreč v rd imate zadevo zelo dvomljivo napisano saj za ostale sklope vrednosti ne določate...Prosimo za jasno navedbo.Hvala.

ODGOVOR
Naročnik zahteva zavarovanje za resnost ponudbe (menico in menično izjavo) v višini 1.500,00 EUR za sklop 5. Za preostale sklope zavarovanja za resnost ponudbe ni potrebno predložiti.

VPRAŠANJE
Spoštovani, ker so do oddaje vmes ravo prvomajski prazniki vas prosimo,da korektno spremenite datum oddaje ponudbe na kakšen dan kasneje (npr vsaj do 9/5) in ne ravno kot določeno na 6.5.2019.Hvala vam za razumevanje in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do dne 10.5.2019 do 12:00 in čas odpiranja ponudb na 10.5.2019 ob 12:01.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
V 5.sklopu formula za seštevek brez ddv ne zajema vseh vrstic (le vrstice od 13 do 23).
Ali sme ponudnik popraviti, da bodo zajete vse vrstice (13 do 31)?
Hvala! Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije (Navodil ponudnikom in Podrobnega ponudbenega predračuna - Excel tabela). Ponudniki, naj pri pripravi ponudbe upoštevajo spremenjen obrazec (obrazec Podrobni ponudbeni predračun in Ponudbeni predračun).
Datum objave: 23.04.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, sprememba ph vrednosti ne vpliva na dejstvo,ki ste ga navedli v odgovoru zakaj ne boste spreminjali ph vrdnosti kot vsa poziva potencialni ponudnik.Prosimo,da še enkrat odgovorite na vprašanja glede dovoljenega odstopanja ph vrednosti saj je vaš razpon pisan na točno določenega ponudnika vaše dovoljenje pa nikakor ne bi spreinjalo zadeve ,ki jo že primarno zasledujete.Če ste posegli v predmet javnega naročila zaradi pakiranja in le to dopustili večje oziroma manjše vas prosimo,da enako stroite tudi glede ph vrednosti čistil.Mi vam zagotavljamo,da bodo tudi z priporočenimi ph vrednostmi zadeve delovale v smislu želenega. V kolikor boste še vedno vztrajali zakaj točno določena ph rednost prosimo za eksakten odgovor saj bomo le s tem izkoristili pravno varstvo in boste rd spreminjali takrat ob le tem pa vam bodo na žalost nastali še dodatni stroški saj vas nekdo očigledno zelo zavaja.Hvala!

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je pojasnila glede zahtev že podal v odgovorih z dne 19.4.2019. Naročnik s ciljem pridobitve večjega števila ponudb spreminja zahteve za izdelek v sklopu 2 - čistila za kuhinjo tako da se glasi "Visoko učinkovito čistilno sredstvo za čiščenje nap in fritez. Močno raztapljanje olja in maščob, velika moč emulgiranja, šibko penjenje, hitro delovanje, uničevalec umazanije. pH vrednost koncentrata 13-14. Pakiranje 1-10l." Naročnik bo objavil popravljen obrazec Podrobni ponudbeni predračun.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Formule v sklopu 1 in 3 za izračun L (enote mere) delovne raztopine so napačne:
stolpec 11 (Cena delovne raztopine s srednjo vrednostjo (/EM). Formula bi morala biti (11=9*8)
posledično je stolpec 12 napačen.
Prosimo za čim hitrejši popravek!

Lep dan!

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v sklopih 1, 2, 3 in 4 tako, da ponudniki v stolpec 8 navedejo "Koncentracija predpisane uporabe ponujenega izdelka - srednja vrednost v %" ter izračun vrednosti v stolpcu 9 (Cena delovne raztopine s srednjo vrednostjo (/EM)), ki se izračuna kot zmnožek stolpcev 9 in 8. Naročnik bo objavil popravljen obrazec Podrobni ponudbeni predračun.Datum objave: 25.04.2019   10:44
VPRAŠANJE
spoštovani

ali so navedene količine za 1 leto do odpiranja konkurence, ali količine veljalo za celotno obdobje 48 mesecev?

hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
kot navedeno v podrobnem ponudbenem predračunu so navedene okvirne količine za obdobje enega leta.Datum objave: 25.04.2019   10:46
VPRAŠANJE
spoštovani

v razpisni dokumentaciji navajate, da je potrebno oddati vzorce na dan oddaje razpisa. V predračunih pa navajate, da bo naročnik ponudnike pozval k predložitvi vzorcev za posamezen sklop? Ali je potrebno potem vse vzorce poslati skupaj z razpisno dokumentacijo ali jih boste zahtevali naknadno od izbranih ponudnikov?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
Skladno z določilom točke 12.10 razpisne dokumentacije si Naročnik si pridržuje pravico od vsakega ponudnika kadarkoli v času od odpiranja ponudb do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila zahtevati brezplačno dostavo vzorcev posameznega blaga. Izjema je sklop 5, za katerega je določeno, da ponudniki predložijo vzorce do roka z oddajo ponudb (glej točko 13 Navodil ponudnikom)Datum objave: 26.04.2019   11:44
VPRAŠANJE
SPoštovani, z tako strogim pogojevanjem ph vrednosti se poraja sum,da ste zadeve pisali na točno določena čistila zato vas pozivamo da dovolite razpon le teh saj bomo v nasprotnem primeru zahtevali presojo navedenega.Namreč ph lestvica je jasna in določa kisla sredstva med ph 1-6, nevtralen ph je 7 in bazičen med 7 in 14 zato vas pozivamo da dovolite v sklopu 2
- sredstvo za odstranjevanje maščob z velikomočjo emulgiranja da se ga ponudi med 13 in 14;
-nadalje nežno,kremasto abrazivno sredstvo me ph vrednostjo od 7-13.
V kolikor zadeve ne boste dovolili v nevedenem razponu jasno obrazložite zakaj ne.Hvala!

- vezano na vaše odgovore na zadnje,da želite pridobiti čim več ponudnikov prosimo da dovolite predlagani razpon.Naj pojasnimo,da predlagana ph vrednost a kvaliteto čistila.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je oblikoval predmet naročila glede na svoje potrebe in glede na pretekle izkušnje z nabavo primerljivega blaga. Naročnik je razloge za oblikovanje predmeta javnega naročila že navedel v prej objavljenih odgovorih in dodatno ne bo spreminjal zahtev.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovore na naslednja vprašanja kot si sledijo:
sklop 1 čistila:
- ali lahko ponudimo sredstvo v gelu za čiščenje pisoarjev v ph vrednosti med 1,5-3,5 in če ne navedite eksplicitno zakaj ne saj gre za kislo sredstvo,ki doseže namen želenega;
- ali lahko ponudimo namensko čistilo za čiščenje stekla med ph vrednostjo 10 in 12 in če ne prosimo navedite zakaj ne?
-ali lahko ponudimo sredstvo za odstranjevanje premazov med ph vrednostjo 12 in 14 in če ne navedite zakaj ne?
- ali lahko ponudimo premaz za gladke površine med ph vrednostjo 8-10 in če ne navedite prosim zakaj ne?

Vezano na vaš odgovor da želite pridobiti večje število ponudnikov še enkrat pozivamo,da dopustite predlagan razpon, če ne odgovorite zakaj ne dopuščete tega?

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je oblikoval predmet naročila glede na svoje potrebe in glede na pretekle izkušnje z nabavo primerljivega blaga. Naročnik je razloge za oblikovanje predmeta javnega naročila že navedel v prej objavljenih odgovorih in dodatno ne bo spreminjal zahtev.Datum objave: 07.05.2019   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo vezano na 3. sklop ČISTILA - ZA STROJNO POMIVANJE POSODE.

Pod prvo postavko želite "tekoče alkalno sredstvo..... kot F8400".
Sredstvo F8400 vsebuje klor - prosimo, da potrdite, da želite sredstvo na osnovi klora.

Hvala.ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da razpolaga s stroji Winterhalter. "Kvaliteta kot F8400.« Ponudnik lahko ponudi sredstvo na osnovi klora.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da v 1. sklopu pri naslednjih postavkah odpre razpone želenih pakiranj in sicer:

TALNE POVRŠINE
- sredstvo za odstranjevanje premazov ... želeli bi ponuditi pakiranje 5kg

ČIŠČENJE Z DEZINFEKCIJO
- sredstvo za čiščenje in razkuževanje pripomočkov... želeli bi ponuditi pakiranje 1lit z razpršilko

V primeru negativnega odgovora prosimo, da pojasnite kakšno bistveno prednost (tehnološko, ekonomsko) vam velikost embalaže v konkretnem primeru predstavlja. ZJN navaja, da "če tega ne upravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamo ali vir, blagovne znamke, patente, tipe ..... če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni".

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da ponudniki lahko ponudijo za navedene artikle predlagano pakiranje.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo v sklopu papirne galanterije pod zap. št. 3 toaletni papir gramature 16,5 g/m2, pakiranje v kartonu 19.600 lističev? ceno bomo preračunali na 9000 lističev/karton. Hvala. Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza zahtevam, upoštevajoč dovoljena odstopanja, kot so določena v točki 12 razpisne dokumentacije: »V kolikor ponudnik ne ponuja blaga, ki popolnoma ustreza danim zahtevam glede velikosti pakiranja, lahko ponudbi blago v okviru dopustnih meja odstopanj za artikle kjer so odstopanja navedena v podrobnem ponudbenem predračunu, za ostale artikle pa naročnik dopušča odstopanja v višini 10 % navedene količine.«
Ponudnik bo za navedeni artikel kot ustrezen artikel sprejel artikle z gramaturo, ki je večja od 15,5g/m2.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas, če moramo pri sklopu št. 5. Papirna galanterija
predložiti vzorce za vse artikle, vključno z artikli pri podsklopu "Mila in razkužila" in Drugo

V omenjenih sklopih namreč zahtevate vzorce za nekatere artikle, katerih letna količina je 6 kosov (npr. Penilo 1200ml), ekonomsko povsem nesmiselno je pri takih artiklih dostavljati vzorce.
Prav tako nas zanima, če pri artiklih kot je npr. Tekoče milo Tork 1L in 475ml, ne razberete ustreznosti artikla iz tehnične dokumentacije, ki jo prilagamo ponudbi, ali potrebujtete poleg fotografije in tehničnega lista še fizično plastenko vzorca ?

Kaj naredimo z vzorci pri postavki Drugo, Tukaj so zopet količine izredno majhne, hkrati pa zahtevate vzorce za izdelke ki imajo pakiranja sorazmerno velika in predložitev vzorcev ni niti higienično niti ekonomsko smiselno.

Pozivamo vas, da ali prilagodite seznam vzorcev, ki so smiselni (npr. samo za Papirno galanterijo), ali pa umaknete zahtevo po vzorcih, ter jih v primeru dvoma o ustreznosti iz tehnične dokumentacije zahtevate naknadno, tako kot to izvajate pri ostalih sklopih.

S spoštovanjem


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik zahteva predložitev vzorcev za vse artikle navedene v sklopu 5. Neizbranim ponudnikom bodo vzorci po oddaji javnega naročila vrnjeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
RD je napisana zelo dvoumno.
Ali moramo ponudniki za sklop 5 "papirna galanterija in mila" predložiti vzorce za čisto vse pozicije iz omenjenega sklopa (papir, mila, kreme za roke, wc kroglice, higienske vrečke itd.) ali samo za papirno galanterijo (prvih 6 pozicij)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik zahteva predložitev vzorcev za vse artikle navedene v sklopu 5 (vključno s postavkami navedenimi pod »mila in razkužila« ter »drugo«. Neizbranim ponudnikom bodo vzorci po oddaji javnega naročila vrnjeni.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 5 "Negovalna krema za roke, hitro vpojna, regenerativna, brez silikona. Namenjena za vse vrste kože, tudi za ljudi z alergijo." zahtevate, da naj bo krema primerna tudi za alergike. Obenem pa ni posebej zavedeno, da bi zahtevali dokazila, iz katerih bi bilo to razvidno. Predlagamo, da v RD dodate stavek, da je potrebno priložiti dermatološki test oz drugo dokazilo iz katerega bo razvidno, da je krema primerna za alergike. V nasprotnem primeru je ta zahteva neutemeljena. Lp

ODGOVOR
Spoštovani,
Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza zahtevam naročnika. Ponudniki, naj predložijo dokazila, ki izkazujejo zahtevane lastnosti blaga. V kolikor ponudniki ne bodo predložili ustreznih dokazil ali če bo iz predložene dokumentacije izhajal dvom o izpolnjevanju zahtev naročnika, si naročnik pridržuje pravico naročnika pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. podaji pojasnil ponudbe.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da v sklopu 5 "Negovalna krema za roke, hitro vpojna, regenerativna, brez silikona. Namenjena za vse vrste kože, tudi za ljudi z alergijo."
točno opredelite kako oblikujemo ceno saj bo v nasprotnem primeru med ponudnikovimi cenami preveliko odstopanje, prav tako ne bo vidna realna konkurenčna cena. Prosimo za točno zapisano enoto mere za preračun cene (npr. 100 ml). Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik pri postavki v sklopu 5 »Negovalna krema za roke, hitro vpojna, regenerativna, brez silikona. Namenjena za vse vrste kože, tudi za ljudi z alergijo.« spreminja razpisno dokumentacijo tako, da enota mere namesto kos znaša 100 ml.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni
ali lahko v sklopu papirne galanterije ponudimo toaletni papir gramature 15,8 g/m2? Zagotavljamo, da je odstopanje v gramaturi neopazno in da izdelek zato ni nič manj kvaliteten. Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo tako, da bo za navedeni artikel kot ustrezen artikel sprejel artikle z gramaturo, ki je večja od 15,5g/m2.


VPRAŠANJE
Spoštovani, ali lahko v sklopu papirne galanterije, pozicija 1, ponudimo rolo v pakiranju 1/1? Ceno bomo ustrezno preračunali. Hvala. Lp

ODGOVOR
Spoštovani,
Ponudniki mora ponuditi blago, ki ustreza zahtevam, upoštevajoč dovoljena odstopanja, kot so določena v točki 12 razpisne dokumentacije: »V kolikor ponudnik ne ponuja blaga, ki popolnoma ustreza danim zahtevam glede velikosti pakiranja, lahko ponudbi blago v okviru dopustnih meja odstopanj za artikle kjer so odstopanja navedena v podrobnem ponudbenem predračunu, za ostale artikle pa naročnik dopušča odstopanja v višini 10 % navedene količine.« Ponudnik mora poskrbeti za ustrezno pakiranje artiklov.