Dosje javnega naročila 002184/2019
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Blago: Dobava agregatov - tamponov peska za potrebe vzdrževanja cest
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.969,24 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002184/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.04.2019
JN002184/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN002184/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.05.2019
JN002184/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2019
JN002184/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.07.2019
JN002184/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.10.2019
JN002184/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2020
JN002184/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2020
JN002184/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002184/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416
+386 45810420

Internetni naslovi
http://www.jeko-in.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8550
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava agregatov - tamponov peska za potrebe vzdrževanja cest
Referenčna številka dokumenta: V/09-SK-034/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14212200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava agregatov - tamponov peska za potrebe vzdrževanja cest
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava agregatov - tamponov peska za potrebe vzdrževanja cest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2019   09:29
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2019   14:35
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji pod tč. 10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA, navajate, da je potrebno priložiti: "6. IZPOLNJEN obrazec »OBR-5 Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«". Ker je to samo Vzorec, vas prosimo za potrditev, da se ob oddaji ponudbe ta obrazec samo žigosa in parafira ter se ga NE IZPOLNJUJE.

ODGOVOR


Obrazec OBR-5 je potrebno samo parafirati.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.

Datum objave: 16.04.2019   10:29
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji pod tč. 8.1.3 POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA, navajate kot dokazilo "Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj «)". Ker objavljen ESPD obrazec tega dela ne vsebuje, vas prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR


Spoštovani,

posebnih pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja ne zahtevamo, naše zahteve so zajete v točki C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil. Prosim izpolnite ESPD obrazec v točkah, ki jih vsebuje.

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.